https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

VENDO.ERP w Plebiscycie Production Awards Poland


Informujemy, że innowacyjny ekosystem VENDO.ERP, został zgłoszony do prestiżowego plebiscytu Production Awards Poland organizowanego przez Production Manager. Jest to dla nas wyjątkowa nominacja. Nominacja, która obejmuje trzy kategorie: Systemy ERP, Systemy IT i nowoczesne technologie oraz Utrzymanie Ruchu.

VENDO.ERP w Production Awards Poland

VENDO.ERP to kompleksowe narzędzie, które doskonale integruje procesy biznesowe, zapewnia elastyczność i skalowalność. A także wspiera utrzymanie ruchu poprzez zaawansowane funkcje. To nie tylko innowacyjne podejście do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, ale także nowoczesne podejście do utrzymania ruchu, co zostało docenione w ramach zgłoszenia do plebiscytu.

Zachęcamy Państwa – naszych klientów, partnerów oraz entuzjastów nowoczesnych rozwiązań do aktywnego udziału w głosowaniu w plebiscycie Production Awards Poland. Liczymy na poparcie systemu VENDO.ERP. Wasze głosy są dla nas nie tylko wyrazem uznania, ale także motywacją do dalszego doskonalenia, a także do tworzenia efektywnych narzędzi.

Aby wesprzeć VENDO.ERP wystarczy, że klikną Państwo w odpowiedni przycisk w kategoriach: Systemy ERP, Systemy IT i nowoczesne technologie oraz Utrzymanie Ruchu. Wszystkie potrzebne przyciski znajdują się na dole tej informacji. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w budowaniu przyszłości innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem!

Organizator dodatkowo wśród wszystkich głosujących osób rozlosuje:

 • 10 rocznych prenumerat drukowanych „Production Manager”
 • 30 rocznych prenumerat mobilnych „Production Manager”
 • 10 biletów na ekskluzywną dwudniową konferencję Smart Factory World 2024

Pragniemy również poinformować, że plebiscyt zakończy się galą. Galą, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 roku. Podczas tej uroczystości ogłoszone zostaną wyniki. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego branża produkcji będzie miała okazję docenić najbardziej innowacyjne i efektywne rozwiązania.

Dziękujemy za Wasze wsparcie i liczymy na aktywny udział w głosowaniu.

VENDO.ERP w Plebiscycie Production Awards Poland

W kategoriach:

VENDO.ERP w Production Awards Poland

Author: Justyna Forystek

Date: 28 listopada 2023

Smart Fabryka


Smart Fabryka to temat, który obecnie przyciąga wiele zainteresowania i uwagi w kontekście polskiego sektora produkcyjnego. Jest to koncepcja, która ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz efektywności produkcji, a także redukcję kosztów i poprawę jakości produktów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i danych. Dzięki systematycznemu monitorowaniu, analizie i automatyzacji procesów produkcyjnych, Smart Fabryki są w stanie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz szybko reagować na potrzeby klientów.

Smart Fabryka

Niezmiennie rośnie poziom świadomości kierownictw firm w Polsce, co do korzyści wynikających z wdrożenia inteligentnych rozwiązań. Niemniej jednak, nadal istnieją pewne wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć osoby zarządzające. Często zdają sobie sprawę z potencjału nowoczesnych narzędzi informatycznych. Ale konieczność przekonania pracowników na różnych szczeblach organizacji oraz zapewnienie im odpowiednich szkoleń bywa trudne. Często to pracownicy mogą być oporni na wprowadzane zmiany.

Istnieje kilka barier, które przeszkadzają przedsiębiorstwom w pełnym wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań. Mogą to być m.in. opór przed zmianami, brak wiedzy technicznej, czy obawy związane z kosztami wdrożenia nowych technologii.

Nowe technologie

Wdrożenie nowych technologii, jak Sztuczna Inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) czy Rozszerzona Rzeczywistość (AR), staną się powszechne w polskich fabrykach. Firmy z różnych branż produkcyjnych korzystają z tych rozwiązań, żeby optymalizować swoje procesy, monitorować produkcję i poprawić jakość swoich produktów. Aktualnie zarządzanie produkcją w Polsce i na całym świecie zmierza w kierunku cyfryzacji oraz inteligentnych rozwiązań. Dlatego wsparcie w postaci systemów ERP staje się coraz popularniejsze. ERP pomagają firmom zwiększyć efektywność, redukować koszty i elastycznie reagować na zmienne warunki rynkowe.

Polscy przedsiębiorcy również dążą do wdrażania nowoczesnych technologii w celu poprawy konkurencyjności. A sektory jak produkcja, motoryzacja, elektronika, przemysł chemiczny i spożywczy są szczególnie podatne na korzyści płynące z zastosowania inteligentnych rozwiązań. Dzieje się tak ze względu na złożone procesy produkcyjne w tych branżach, które skorzystają z monitorowania w czasie rzeczywistym, analizy danych i automatyzacji.

Smart Fabryka i VENDO.ERP

Ekosystem VENDO.ERP odgrywa kluczową rolę w transformacji tradycyjnej fabryki w Smart Fabrykę, poprzez integrację i koordynację wszystkich procesów w przedsiębiorstwie, co pozwoli na lepszą kontrolę nad produkcją, zaopatrzeniem, finansami i innymi kluczowymi obszarami działalności, monitorowanie na bieżąco danych dotyczących produkcji, stanu urządzeń, jakości produktów, VENDO.ERP pozwala na dokładne śledzenie zapasów surowców, półproduktów i gotowych produktów, może również pomóc w przewidywaniu awarii maszyn i urządzeń. Warto podkreślić, że rozwijanie SMART Fabryk wymaga nie tylko inwestycji w technologie, ale także zmiany kultury organizacyjnej i dostosowania pracowników do nowych narzędzi i procesów, co stanowi kolejne wyzwanie dla przedsiębiorstw.


Autor: Gracjan Przeniosło

Niektóre fragmenty z powyższego tekstu zostały wykorzystane w artykule pt:”Fabryczna inteligencja. Smart Fabryka, czyli w zasadzie co?”, w dwumiesięczniku KAIZEN (nr 5(64)/2023)

Smart Fabryka

Author: Justyna Forystek

Date: 20 listopada 2023

System ERP dla produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego


Rola systemu ERP jest kluczowa w sektorze produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego. Nowoczesny i funkcjonalny system ERP odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu firmy zapewniając jej kompleksowe wsparcie na wielu płaszczyznach działalności. Począwszy od zamówień, magazynowania, realizacji produkcji poprzez dział finansowy, rozliczenia i planowanie. Automatyzuje poszczególne czynności, pozwala na monitorowanie i wgląd do pełnych danych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności firmy, optymalizacji procesów produkcyjnych i zmniejszenia kosztów funkcjonowania zakładu. Poprawia efektywność oraz wspomaga obsługę procesów sprzedażowych.

Dlaczego branża mięsna potrzebuje systemu ERP?

Na polskim rynku jest dostępnych wiele systemów klasy ERP, które różnią się od siebie funkcjonalnościami i specjalizacjami branżowymi. Jak zatem wybrać system idealnie dopasowany do profilu firmy z sektora produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego i jej specyficznych wymagań? Szczególną uwagę należy zwrócić na kilka kluczowych elementów, które mają bardzo duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego z tego sektora.

Ciągła gotowość produkcyjna

Branża przetwórstwa mięsnego ma specyficzne potrzeby, które w znaczący sposób wyróżniają ją na tle innych sektorów. Pracuje ona niemalże bez przerwy, a jej priorytetem jest zapewnienie konsumentom świeżych produktów dostarczanych każdego dnia do sklepów. Kluczowe są więc tutaj normy sanitarne oraz możliwość śledzenia każdej partii wytworzonego produktu. Musimy wiedzieć, skąd pochodzi surowiec, w jaki sposób został przetworzony i dokąd ostatecznie trafił. Ważnym aspektem jest również zachowanie ciągłości informacji o produktach. Od momentu dostarczenia surowców po gotowy wyrób. W przypadku problemów z jakością surowców, musimy mieć możliwość szybkiej reakcji i poinformowania o tym fakcie wszystkich zainteresowanych.

Tutaj z pomocą przychodzi system VENDO.ERP®, który jest idealnie dostosowany do dynamiki i specyfiki pracy w branży przetwórczej, a przy tym niezawodny i wydajny, łatwy w użytkowaniu
i pomocny w codziennym funkcjonowaniu zakładu. Dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. Charakteryzuje się przy tym bogatą funkcjonalnością i pełnym dopasowaniem do potrzeb klienta pozwalając mu na utrzymywanie ciągłości produkcyjnej oraz niemalże natychmiastową analizą danych zgromadzonych w systemie. Jest to możliwe dzięki centralizacji zarządzania procesami, pozwalającej na minimalizację ryzyka popełniania błędów.

Monitorowanie procesów produkcyjnych

Bieżące monitorowanie procesów produkcyjnych to drugi kluczowy aspekt, ściśle powiązany z wymogami sanitarnymi. Śledzenie każdej partii, czyli tego, co wchodzi do produkcji, musi funkcjonować bowiem na każdym etapie procesu. Bez monitorowania procesów produkcyjnych, zakład produkcyjny jest narażony na wiele nieoczekiwanych i potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Każda partia produkcyjna jest oznakowana, podobnie jak każdy produkt,
półprodukt czy wyrób gotowy – każdy z nich posiada unikalny numer partii co w efekcie umożliwia pełną identyfikację.

VENDO.ERP® pozwala skutecznie monitorować i doskonalić nie tylko jakość produktów, ale również procesy produkcyjne w zakładzie. Zapewnia lepszą widoczność i kontrolę stanów poszczególnych
stanowisk, analizę parametrów w czasie rzeczywistym, identyfikację problemów jakościowych oraz spełnienie wymagań norm i regulacji branżowych. Dzięki zgromadzonym danym dotyczących dostępności surowców, czasu dostawy, kosztów transportu i innych parametrów system tej klasy umożliwia również optymalizację łańcucha dostaw. Daje możliwość precyzyjnego śledzenia każdej zmiany w produktach – zarówno jeśli chodzi o ich ubytki, jak i przyrosty. Kluczowe jest również ważenie produktów na każdym etapie produkcji. Co istotne, na wszystkich etapach produkcji daje możliwość analizowania danych – np. tusz, które zostały zakupione od dostawcy czy informacji, z jakich partii surowców składa się dany wyrób gotowy.

W przypadku jakichkolwiek problemów system VENDO.ERP® pozwala na szybką weryfikację danych i wychwycenie wszelkich nieprawidłowości na każdym etapie procesu. Planując produkcję weryfikuje ponadto kalendarz pracy maszyn i ich dostępność, kompetencje pracowników, dostępność surowca, materiałów oraz narzędzi uwzględniając kompletną strukturę wyrobu, w efekcie tworząc kompletny harmonogram produkcji. Warto także pamiętać, że w branży produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego kluczowym aspektem jest właściwe zarządzanie kosztami i zapasami. Zbyt wysokie zapasy lub zarządzanie nimi w niewłaściwy sposób, mogą doprowadzać do przechowywania nadmiernej ilości surowców lub gotowych produktów, a to generuje dodatkowe wydatki związane z magazynowaniem oraz obsługą zapasów.

Zmienność funkcji pracowników

Specyfiką branży mięsnej jest brak klasycznego podziału ról pracowników wykonawczych, którzy bardzo często łączą różne funkcje. Wynika to przede wszystkim z tempa pracy związanego z koniecznością utrzymania świeżości produktów. VENDO.ERP® pozwala na organizację pracy zastępczych funkcji pracowników na magazynie i na produkcji w efektywny sposób. Daje im możliwość korzystania z tych samych scenariusz. Zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych, takich jak kolektory danych, co znacząco usprawnia pracę. Co więcej, dzięki systemowi, wszystkie operacje rejestrują się w czasie rzeczywistym, a to jest kluczem
do płynności procesu produkcyjnego.

Elastyczność i indywidualne kastomizacje

Istotną cechą systemu VENDO.ERP® jest jego zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań biznesowych przedsiębiorstw. Rozwiązanie jest niezwykle elastyczne i pozwala na bieżąco reagować na potrzeby klienta. Co ważne, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian sprzętowych czy nowych wymagań biznesowych, nie ingerując w warstwę bazową oprogramowania. Zamiast tego, dokonywane są modyfikacje wyłącznie na poziomie aplikacji (tzw. pluginy – z ang. wtyczki), co przyspiesza proces wdrożenia rozwiązania. To pokazuje,że przemyślany wybór odpowiedniego oprogramowania ERP to ważny aspekt. To umożliwia idealne dopasowanie do specyfiki biznesowej i potrzeb klienta.

Optymalizacja kosztów

Kontrola kosztów to kluczowy element zarządzania w każdym przedsiębiorstwie. Zwłaszcza w tak dynamicznych czasach, gdzie na co dzień spotykamy się ze zmiennością cen surowców, energii
i innych zasobów.

System ERP staje się nieodzownym narzędziem, umożliwiającym dokładne monitorowanie i analizę kosztów w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu przedsiębiorstwa śledzą wszystkie wydatki, które mają wpływ np. na koszty produkcji. Wdrożenie systemu VENDO.ERP® pozwala na znaczną optymalizację procesów. Ale także minimalizację marnotrawstwa, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz podniesienie jakości obsługi klientów. Dostosowany system do
obsługi branży mięsnej, dzięki czemu zapewnia szereg usprawnień i automatyzacji zachodzących w przedsiębiorstwie procesów, zwłaszcza produkcyjnych. Produkcja jest wieloetapowa, a system umożliwia optymalizację każdego z nich. Jednym z elementów pozwalającym przyspieszyć procesy i zminimalizować ryzyko powstawania błędów jest wykorzystanie narzędzia klasy WMS zintegrowanego w systemie VENDO.ERP®. A także obsługa ruchów magazynowych oraz ścieżki produkcyjnej za pomocą kodów kreskowych. Ponieważ system wie, jakie surowce, towary czy półprodukty są potrzebne do wytworzenia danego wyrobu oraz jakie są ich technologie produkcji to potrafi kierować odpowiednie zadania do odpowiednich pracowników w oparciu o zdefiniowane scenariusze. Wszystkie dane są przetwarzane automatycznie a konkretny pracownik otrzymuje polecenia do wykonania. To znacznie usprawnia pracę wielu działów – zarówno magazynu jak i przygotowania oraz realizacji produkcji. To zaledwie jeden z przykładów a system umożliwia kompleksowe wsparcie wszystkich procesów w organizacji co w efekcie przekłada się na
optymalizację kosztów na wielu płaszczyznach.

Podsumowanie

System ERP to serce informacyjne każdego przedsiębiorstwa. Koncentruje wszystkie procesy pełniąc kluczową rolę zwłaszcza w tak dynamicznej branży jak produkcja żywności i przetwórstwa mięsnego. To nie tylko narzędzie do automatyzacji procesów, ale także nieocenione wsparcie w zachowaniu ciągłości produkcji. Ale też w bieżącym monitorowaniu procesów produkcyjnych, kontroli i optymalizacji kosztów. To również szansa na dostosowanie się do dynamicznych zmian na rynku i w gospodarce. VENDO.ERP® jest narzędziem realizującym te zadania i przy tym doskonale przystosowanym do specyficznych wymagań branży mięsnej.


Autorzy: Grzegorz Ćwieląg, Bartłomiej Rutkowski

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Rzeźnik Polski” – [POBIERZ PDF Z ARTYKUŁEM]

Author: Justyna Forystek

Date: 20 października 2023

Obsługa KSeF


Od lipca 2024 roku nastąpią duże zmiany w obszarze wysyłania i odbierania faktur. W ekosystemie VENDO.ERP® obsługa tego obligatoryjnego obowiązku, jak korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie jest dodatkiem do systemu. Obsługa KSeF to integralna część naszego systemu.

Obsługa KSeF

Jesteśmy ekspertami w produkcji, ale VENDO.ERP® to też doskonałe rozwiązanie do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, integrując wszystkie dane finansowe związane z działalnością firmy.

Dzięki niemu zyskujesz szybką i efektywną ewidencję dokumentów, automatyzację pracochłonnych zadań, oraz uporządkowanie danych księgowych. To oznacza, że zyskujesz łatwy dostęp do istotnych informacji, zgodność z przepisami prawa, oraz aktualizację danych w czasie rzeczywistym.

Pomaga zarządzać długami i zobowiązaniami wobec partnerów biznesowych. Optymalizuje procedury odzyskiwania długów, prowadzi rejestry finansów gotówkowych i bankowych, a także dokonuje rozliczeń różnic kursowych. Dodatkowo, dzięki integracji z bankowością on-line, ułatwia procesy rozliczania płatności.

VENDO.ERP® to też wsparcie dla działów księgowych, które umożliwia prawidłowe prowadzenie Ksiąg Rachunkowych i skuteczne rozliczanie podatków. Dzięki automatyzacji, księgowość operacji gospodarczych staje się prostsza, generowane są pliki JPK, eDeklaracje oraz eSprawozdania, a system jest na bieżąco dostosowywany do zmian w przepisach i podatkach.

To system, który umożliwia planowanie i rozliczanie dochodów oraz wydatków w oparciu o określone kategorie, takie jak:

 • przewidywane i rzeczywiste wyniki sprzedaży,
 • porównanie planowanych i rzeczywistych przychodów i kosztów w projektach i zleceniach,
 • koszty związane z pojazdami i aktywami trwałymi.

VENDO.ERP® oferuje zaawansowane opcje tworzenia modeli kategorii, elastyczność w budżetowaniu oraz automatyzację rejestrowania operacji biznesowych.

Dzięki VENDO.ERP® możesz dokładnie analizować swoje finanse i podejmować informowane decyzje biznesowe.

Author: Justyna Forystek

Date: 18 października 2023

Systemy IT do zarządzania produkcją. Jak one ewoluują?


Firma, która chce osiągnąć lepszą pozycję na rynku, musi zadbać o odpowiedni system ERP do zarządzania produkcją. To rozwiązanie, które udoskonali procesy produkcyjne oraz wyeliminuje błędy. O zaletach tego rozwiązania mówi nam Bartłomiej Rutkowski z CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®.

Systemy IT do zarządzania produkcją

Coraz więcej firm korzysta ze specjalistycznych systemów do zarządzania produkcją. Dlaczego się na to decydują?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, firmy rozwijają się, rosną, przez co pojawiają się nowe problemy związane ze wzrostem skali działalności. Przychodzi taki moment, że nie da się pracować choćby na arkuszach kalkulacyjnych. Wówczas managerowie decydują się na wdrożenie systemu do zarządzania firmą i produkcją. Najczęściej jest to system klasy ERP, które koncentrują wszystkie obszary działalności.

Czasami firmy zmieniają takie systemy, ponieważ zdarza się, że niektóre rozwiązania nie sprawdzają się w ich przypadku. Szukają lepszych, bardziej dopasowanych technologii, które pozwolą im, m.in. na lepsze zarządzanie produkcją i cięcie kosztów. Znalezienie odpowiedniego rozwiązania umożliwi przedsiębiorstwom budowanie lepszej pozycji na rynku.

Jakie jeszcze korzyści płyną z wykorzystywania takich systemów?

Systemy ERP umożliwiają centralizację danych i usystematyzowanie procesów w organizacji. Dzięki takim narzędziom możemy mieć kontrolę nad całym personelem oraz urządzeniami. Łatwiej jest wpływać na procesy produkcyjne, śledzić parametry produkcji. Mówiąc krótko, dzięki systemom ERP możemy zbierać wszystkie dane w jednym miejscu, analizować je i wyciągnąć wnioski. W ten sposób możemy pracować nad optymalizacją i poprawą procesów w naszej firmie.

Systemy ERP wspierają automatyzację działań wykonywanych przez pracowników. Pomagają eliminować czynnik ludzik w prostych zadaniach i redukować błędy, które występują w codziennej działalności. To prowadzi do poprawy jakości produktów i zadowolonych klientów.

Jedną z najważniejszych cech nowych technologii jest to, że są ciągle udoskonalane. Systemy otrzymują nowe funkcjonalności i rozwijany jest ich potencjał. W jakim kierunku mogą ewoluować?

Widać światowy trend, jakim jest Przemysł 4.0. W naszej działce przyszłość oznacza rozwój integracji z zaawansowanymi technologiami. Z jednej strony są to systemy klasy MES, zintegrowane z automatyką przemysłową oraz całym oprogramowaniem i systemy klasy CAD czy PDM.

Chodzi o to, aby procesy zachodzące w firmie były zarządzone w jednym nadrzędnym systemie klasy ERP. Integracja wszystkich technologii i stworzenie jednego centrum danych oraz komunikacji umożliwi jeszcze większą automatyzację działań. Do tego należy dodać wsparcie SI. Już teraz wykorzystujemy ją w systemach klasy APS do optymalizacji planów produkcji. Już widzimy, jak SI będzie się dynamicznie rozwijała w najbliższym czasie.

Każde przedsiębiorstwo może skorzystać z możliwości takich systemów?

Myślę, że tak, ale w różnym stopniu. To zależy od świadomości danego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że firmy są w różnym stadium rozwoju. Jeżeli już decydujemy się na wdrożenie takiego systemu, to musimy dobrać odpowiedni zakres wdrożenia. Pamiętajmy, że sam proces wdrożenia, to niekończący się projekt. Firmy się rozwijają, zmienia się rynek, dlatego system musi ewoluować wraz z nimi. Musimy wychodzić naprzeciw pojawiającym się potrzebom.

Wasz system VENDO.ERP® spełnia te wszystkie potrzeby klientów?

Zdecydowanie. VENDO.ERP® to nowoczesny i kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwem. To zaawansowane narzędzie do sterowania i zarządzania produkcją oraz logistyką magazynową. To najlepsze wsparcie dla naszych klientów w prowadzeniu biznesu.

Przede wszystkim VENDO.ERP® doskonale sprawdza się w obszarach planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (APSVENDO.Alice), realizacji produkcji (MES oparty o rozwiązania IoT) oraz rozliczeniem produkcji i przypływami surowców oraz materiałów (WMS), przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzia analiz biznesowych (BI, Controlling) oraz rozwiązań mobilnych. Nasz system wspiera działy administracyjne oraz sprzedaży, w tym portale sprzedażowe B2B i e-commerce.

Dzięki temu, że VENDO.ERP® jako spójna całość tworzy ekosystem komplementarnych i nowoczesnych rozwiązań Przemysłu 4.0, możemy wspierać kompleksowo przedsiębiorstwa naszych klientów skupionych na doskonaleniu swoich procesów przemysłowych.


Artykuł ukazał się w Forbes, Październik 2023 w dodatku specjalnym „Przemysł 4.0”

systemy it do zarządzania produkcją

Author: Justyna Forystek

Date: 9 października 2023

MAPA DROGOWA CYFROWEJ TRANSFORMACJI


W dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie biznesu cyfrowa transformacja stała się nieodzownym elementem sukcesu i budowania konkurencyjności. Przedsiębiorstwa w Polsce doskonale wiedzą, że powinny dostosować się do zmieniających się tendencji technologicznych oraz rosnących oczekiwań klientów. Cyfrowa transformacja i wykorzystanie dostępnego potencjału technologicznego stały się kluczowymi czynnikami poprawy efektywności operacyjnej, budowania innowacji produktów i usług oraz tworzenia wartości dla klientów.

Jednym z kluczowych aspektów cyfrowej transformacji przedsiębiorstw jest dość modne w ostatnich latach pojęcie przemysłu 4.0, odnoszące się w głównej mierze do integracji zaawansowanych technologii: sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT), analizy danych (Big Data), robotyki czy automatyzacji, w celu rozwoju inteligentnych fabryk i procesów produkcyjnych. Przemysł 4.0 jest wiodącym nurtem transformacji cyfrowej firm produkcyjnych i zdecydowanie wymaga strategicznego podejścia. Doskonałym narzędziem, które wspiera budowę strategii transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jest mapa drogowa.

Mapa drogowa cyfrowej transformacji

Składniki mapy drogowej

Mapa drogowa określa cele, obszary działalności, zadania i ich priorytety oraz poszczególne kroki transformacji cyfrowej, które przedsiębiorstwo musi podjąć, aby zrealizować przyjęte w niej założenia. To właśnie mapa drogowa definiuje strategię cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Istotne elementy mapy drogowej obejmują poniższe aspekty.

Ocena stanu obecnego

Całościowa ocena własnej infrastruktury technologicznej, systemów, procesów i kompetencji. Identyfikujemy obszary wymagające usprawnień oraz określamy priorytety transformacji.

Ustalenie celów

Ustalenie jasnych celów, które chcemy osiągnąć przez implementację strategii cyfrowej transformacji. Zdefiniowane cele powinny być związane z budowaniem konkurencyjności, innowacjami (produktowymi, procesowymi), efektywnością operacyjną i obsługą klienta.

Technologie i narzędzia

Mapa drogowa powinna wskazać potrzebę wdrożenia konkretnych technologii, systemów, narzędzi cyfrowych, które wspierają zdefiniowane cele transformacji. Przykładowe technologie to system MES oparty na czujnikach Internetu rzeczy, system optymalizacji i sterowania produkcją klasy APS (sztuczna inteligencja), narzędzia analityczne (systemy klasy BI/Big Data), robotyka czy chmura obliczeniowa.

Kultura organizacyjna

Przemiana cyfrowa wymaga również zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Mapa drogowa powinna uwzględniać budowę otwartej, innowacyjnej i elastycznej komunikacji, która wspiera współpracę, uczenie się i adaptację do zmian. W tym aspekcie możemy również wesprzeć firmę narzędziami i technologiami, które umożliwią wdrożenie centrów wymiany wiedzy i wewnętrzną dystrybucję informacji.

Kompetencje pracowników

Mapa drogowa powinna definiować obszar podnoszenia umiejętności pracowników, aby skutecznie korzystali z nowych technologii. Niezbędne mogą być nie tylko szkolenia czy programy rozwoju, ale także rekrutacja osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Mapa drogowa powinna również obejmować aspekty związane z zabezpieczeniem danych w wymiarze ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem. Ważnym elementem jest inwestowanie nie tylko w rozwiązania technologiczne, ale także zabezpieczenie prawne, tj. przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych.

System ERP

W przygotowaniach do cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa warto podkreślić niezwykle istotną rolę, jaką odgrywają systemy ERP. ERP, które integrują i pozwalają zarządzać kluczowymi obszarami biznesowymi przedsiębiorstwa: procesami produkcji, sprzedaży, finansów, łańcuchów dostaw czy personelem. Sprawny i dobrze dopasowany do organizacji system ERP zapewni spójność danych i optymalizację procesów. Dzięki czemu umożliwi podejmowanie lepszych decyzji na podstawie dostępnych i ujednoliconych informacji. Można zatem stwierdzić, że system klasy ERP jest podstawowym narzędziem wspierającym transformację cyfrową, bo koncentruje wszystkie obszary działalności firmy. Automatyzując procesy, i zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dopiero integracja systemów ERP z innymi technologiami, takimi jak IoT czy sztuczna inteligencja, umożliwia tworzenie inteligentnych rozwiązań biznesowych. Ale też optymalizację produkcji i usprawnienie działań operacyjnych, tym samym umożliwiając organizacji lepsze zarządzanie.

Cyfrowa transformacja

Po co ta cała cyfrowa transformacja?

Wdrażając strategię cyfrowej transformacji, nie możemy zapomnieć, po co to robimy. Każda zmiana to akcja powodująca reakcję. Wprowadzanie gruntownych zmian w organizacji nigdy nie należało do łatwych i przyjemnych. Spodziewać się możemy różnych zachowań ze strony pracowników i nieprzewidzianych zdarzeń, przeciwności losu. W dzisiejszych czasach konkurowanie wymaga uwzględnienia strategii cyfrowej transformacji. Jeśli połączymy choćby kilka kluczowych elementów przyczyniających się do wzmocnienia pozycji firmy na rynku (analiza rynku i tendencji, personalizacja i lepsza obsługa klienta, optymalizacja procesów biznesowych, innowacje i rozwój produktów/usług, kultura innowacji i uczenia się), natychmiast zrozumiemy, że bez odpowiednich narzędzi cyfrowych nie będzie możliwe skuteczne i szybkie:

 • zidentyfikowanie obecnych tendencji oraz zrozumienie oczekiwań i potrzeb klientów,
 • zarządzanie relacjami z klientami, prowadzenie kampanii marketingowych i budowanie lojalności klientów,
 • zintegrowanie procesów biznesowych – efektywne wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów i skrócenie czasu reakcji na zmiany rynkowe,
 • inwestycje w badania i rozwój, aby tworzyć innowacyjne produkty i usługi, kt.re spełniają oczekiwania klientów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy czy analizy danych może się przyczynić do powstania unikalnych rozwiązań i różnicowania się na rynku,
 • stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom i ciągłemu doskonaleniu. Usprawnienie. komunikacji przez promowanie otwartości na zmiany, współpracę między zespołami oraz umożliwienie pracownikom rozwijanie umiejętności cyfrowych i dostęp do programów szkoleniowych.

Długofalowa perspektywa

Wdrożenie strategii cyfrowej transformacji to kluczowy czynnik budowy konkurencyjności na rynku w erze przemysłu 4.0. Wszystkie te działania wymagają jednak strategicznego podejścia, które obejmuje analizę rynku, optymalizację procesów biznesowych, innowacje, personalizację obsługi klienta, rozwój kompetencji pracowników i zmianę kultury organizacyjnej.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, innowacji i lepszej obsługi klienta – zarówno systemów klasy ERP i narzędzi informatycznych (APS, MES, IoT, Big Data) – odgrywa rolę we wdrożeniu strategii cyfrowej transformacji. Powinien być to jednak proces długofalowy, uwzględniający zmieniające się tendencje technologiczne i rynkowe oraz rozwój przedsiębiorstwa. Jako dostawca systemów klasy ERP (VENDO.ERP) oraz specjalizowanych rozwiązań, m.in. klasy APS opartych na AI (VENDO.Alice) czy IoT (VENDO.MES), wspieramy naszych klientów również w procesie transformacji cyfrowej. Prowadząc proces przygotowania mapy drogowej oraz pozyskując dotacje na wdrożenie innowacji.

Autor: Bartłomiej Rutkowski

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku Production Manager nr 3 (45) Lipiec – Sierpień 2023 Manager


Mapa drogowa cyfrowej transformacji

Author: Justyna Forystek

Date: 27 września 2023

Raport ERP 2023


VENDO.ERP w najnowszym raporcie o rynku systemu ERP w Polsce!

Raport to kompleksowa analiza i porównanie 57 dostępnych na polskim rynku rozwiązań ERP, oparta na ponad 565 istotnych funkcjonalnościach dla firm działających w Polsce. Informacje zawarte w raporcie zostały zweryfikowane przez ekspertów portalu i są nieocenionym narzędziem w procesie wyboru właściwego systemu ERP.

VENDO.ERP w raporcie "Raport ERP 2023"

Ten raport to:

 • aktualne dane i informacje na temat dostępnych rozwiązań ERP w Polsce,
 • pomoże Ci dokładnie ocenić, który system ERP spełnia Twoje potrzeby
 • i to bezpłatne źródło rzetelnych informacji.
W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć VENDO.ERP – inteligentnego ekosystemu ERP dla firm produkcyjnych i handlowych!

Raport ERP 2023 to wyjątkowe narzędzie, które oferuje kompleksową analizę oraz porównanie 57 różnych systemów ERP dostępnych na polskim rynku, który został opracowany w oparciu o ponad 565 istotnych funkcjonalności. Jest niezastąpionym przewodnikiem dla firm planujących wdrożenie lub modernizację swojego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Raport to wynik rzetelnej pracy autorów, którzy dokładnie zweryfikowali dostępne informacje i dostarczyli przedsiębiorcom cenne i wiarygodne źródło wiedzy.

Dlaczego warto sięgnąć po ten raport? Oto kilka kluczowych powodów:

Szczegółowa analiza

Raport ERP 2023 prześwietla 57 systemów ERP pod kątem ponad 565 istotnych funkcji.

Polski rynek.

Autorzy raportu skupili się na systemach dostępnych w Polsce. Co oznacza, że zawarte w nim informacje są w pełni dostosowane do specyfiki i wymogów działania na rodzimym rynku.

Przydatne narzędzie w wyborze systemu ERP

Wybór odpowiedniego systemu ERP to kluczowy krok dla każdej firmy. Raport ten dostarcza solidnych podstaw do podejmowania świadomych decyzji, pozwalając uniknąć kosztownych błędów.

Darmowy dostęp

Autorzy zapewniają bezpłatny dostęp do raportu, niezależnie od jej wielkości czy budżetu.

Zaktualizowana wiedza

W świecie technologii zmiany zachodzą błyskawicznie. Raport ERP 2023 stanowi aktualne źródło informacji, które pozwala na śledzenie najnowszych trendów i rozwiązań w dziedzinie systemów ERP.

Wnioski płynące z raportu mogą wpłynąć na sukces Twojej firmy, poprawiając efektywność procesów, zwiększając konkurencyjność i minimalizując ryzyko nieudanego wdrożenia.
Warto skorzystać z tej bezcennej możliwości i pobrać bezpłatny egzemplarz raportu. Dzięki temu podejmiesz bardziej przemyślane decyzje dotyczące systemu ERP w swoim przedsiębiorstwie.

Pobierz raport bezpłatnie i dowiedz się jakie funkcje dostarcza nasz system VENDO.ERP! -> [RAPORT ERP 2023]

VENDO.ERP w raporcie "Raport ERP 2023"

Author: Justyna Forystek

Date: 19 września 2023

Czy warto inwestować w dobre = skuteczne systemy ERP?


Gracjan Przeniosło, Sales Manager w CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®

Już każdy manager wie, że zintegrowany system ERP (Enterprise Resource Planning) odgrywa kluczową rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zapewniając szerokie spektrum wsparcia i korzyści. To oprogramowanie, które integruje różne obszary działalności, takie jak zarządzanie zamówieniami, produkcją, finansami, zasobami ludzkimi, magazynowaniem i innymi. Dlatego nikogo z kierownictwa firmy produkcyjnej już nie trzeba przekonywać, że rola ERP w biznesie jest niezwykle istotna.

Czy warto inwestować w dobre = skuteczne systemy ERP?

System ERP umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi i procesami, eliminując podwójne wprowadzanie danych i minimalizując ryzyko błędów. Zapewnia pełny wgląd w zasoby i umożliwia optymalne planowanie wykorzystania zasobów. ERP dostarcza informacji strategicznych, narzędzi raportowania i analizy, automatyzuje procesy oraz usprawnia przepływ informacji. To prowadzi do skrócenia czasu realizacji zamówień, zmniejszenia kosztów operacyjnych, zwiększenia produktywności pracowników i poprawy obsługi klienta. System ERP jest niezwykle ważny w konkurencyjnym środowisku rynkowym, umożliwia elastyczność i skalowalność oraz szybką reakcję na zmiany rynkowe, przyczyniając się do długoterminowego sukcesu firmy.

Różnorodność systemów ERP

Na polskim rynku istnieje wiele dostawców systemów klasy ERP, którzy działają zarówno jako producenci, jak i dystrybutorzy. Systemy te różnią się pod względem funkcjonalności i dostosowania do różnych branż. Dlatego podczas wyboru systemu ERP warto zwrócić uwagę na kilka istotnych cech, które mają bardzo duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Funkcjonalność branżowa

Dostawcy ERP specjalizujący się w produkcji często oferują specjalistyczne funkcje i moduły, które są dostosowane do unikalnych potrzeb tej branży. Obejmują pełne zarządzanie procesem produkcyjnym, planowanie zapasów, zarządzanie zamówieniami klientów, zarządzanie jakością, obsługę serwisu posprzedażowego i wiele innych charakterystycznych dla tej konkretnej gałęzi rynku. Istotne jest też tzw. doświadczenie branżowe, to znaczy czy danych dostawca ma już zrealizowane podobne wdrożenia w branży produkcyjnej.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji, to system dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym z zaawansowanymi rozwiązaniami, które wspierają działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. VENDO.ERPâ to zespół doświadczonych konsultantów z kilkunastoletnim doświadczeniem w tej branży.

Integracja z urządzeniami

Istotnym elementem na jaki warto zwrócić uwagę dokonując wyboru systemu ERP dla produkcji jest możliwość integracji tego systemu z urządzeniami i maszynami produkcyjnymi, umożliwiając automatyzację i monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zbierać dane o wydajności maszyn, zużyciu surowców, wydajności pracy itp., co umożliwia lepsze zarządzanie produkcją.

VENDO.ERP® jest przygotowane na komunikację z zewnętrznymi urządzeniami, z maszynami między innymi za pomocą czujników IoT (Internetu Rzeczy). Czujniki IoT są montowane na maszynach, a dane z tych czujników są przesyłane do systemu MES w VENDO.ERP®, który analizuje i wykorzystuje je do zarządzania procesem produkcyjnym. Taka integracja umożliwia bieżący monitoring i analizę danych w czasie rzeczywistym, – umożliwia generowanie powiadomień, gdy parametry maszyn przekraczają ustalone limity lub występują nieprawidłowości. Dzięki temu można podjąć działania zaradcze przed wystąpieniem poważniejszych problemów, planować konserwacje czy optymalizacje.

Dla przykładu w produkcji spożywczej przy wykorzystaniu czujników IoT współpracujących z VENDO.ERP® możemy śledzić temperaturę i wilgotność powietrza na linii produkcyjnej oraz nawet podczas przechowywania i transportu produktów. Późniejsza analiza tych danych zgromadzonych w VENDO.ERP® pozwala w pełni panować nad jakością produktów. Natomiast wykorzystanie narzędzia do powiadamiania takiego jak VENDO.ERP® Notyfikacje pozwala podjąć szybką reakcję w momencie wykrycia odstępstw od ustalonych standardów.

Zarządzanie kosztami i zapasami

W branży produkcyjnej zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe – pozwala na efektywne funkcjonowanie firmy. Optymalizacja procesów, minimalizacja marnotrawstwa i lepsze wykorzystanie zasobów pomagają obniżyć koszty produkcji, co znacząco wpływa na marże. Zbyt wysokie zapasy lub niewłaściwe nimi zarządzanie doprowadza do przechowywania nadmiernej ilości surowców lub gotowych produktów może generować dodatkowe wydatki związane z magazynowaniem oraz obsługą zapasów.

VENDO.ERP® śledzi i kontroluje koszty związane z procesem produkcji. Monitoruje koszty surowców, zapasów, pracy, energii, utrzymania maszyn i innych czynników, które wpływają na całościowe koszty produkcji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wbudowanych w system narzędzi do tworzenia własnych analiz generuje raporty, dzięki czemu można na bieżąco analizować zmienność wydatków, identyfikować obszary oszczędności i optymalizować procesy w celu minimalizacji kosztów. Skuteczne zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy, pomaga zwiększyć konkurencyjność, efektywność operacyjną oraz utrzymać stabilność finansową.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji to jeden z najważniejszych procesów w firmie produkcyjnej. Dostawcy systemów ERP oferują w swoich narzędziach funkcje planowania produkcji. Ważne jest, żeby system ERP umożliwiał elastyczne planowanie i reagowanie na zmienne warunki.

VENDO.ERP® to „ekspert w planowaniu produkcji”, to zaawansowane algorytmy harmonogramowania, które uwzględniają wiele czynników: kalendarz maszyn, umiejętności pracowników, dostępność materiałów, narzędzia oraz strukturę hierarchiczną wyrobu i operacji, dostępność surowców, harmonogramy produkcji, możliwości maszyn, preferencje klientów itp. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (AI), VENDO.ERP® jest w stanie optymalizować plany produkcyjne i sterować całym procesem wytwórczym. Poprawia efektywności poprzez osiągnięcie określonych wskaźników, jak terminowości realizacji, skrócenie cyklu produkcyjnego, zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę narzędzi (przezbrojenia), oraz obniżenie kosztów produkcji. Dzięki wykorzystaniu AI i zaawansowanych algorytmów, VENDO.ERPâ uwzględnia wiele zmiennych i znajduje optymalne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i rentowności firmy.

Monitorowanie jakości

Szczególnie istotne w branży produkcyjnej jest monitorowanie jakości procesów i produktów. Niektóre systemy ERP oferują moduły do zarządzania jakością, które umożliwiają kontrolę jakości na różnych etapach produkcji, zarządzanie reklamacjami klientów i śledzenie działań naprawczych.

VENDO.ERP® pozwala skutecznie monitorować i doskonalić jakość swoich produktów oraz procesów produkcyjnych. Zapewnia lepszą widoczność i kontrolę stanów poszczególnych stanowisk, parametrów w czasie rzeczywistym, identyfikację problemów jakościowych, doskonalenie procesów oraz spełnienie wymagań norm i regulacji branżowych.

VENDO.ERP® optymalizuje również łańcuch dostaw, dzięki zgromadzonym danym dotyczących dostępności surowców, czasu dostawy, kosztów transportu i innych parametrów które mogą być indywidualnie skonfigurowane. VENDO.ERP® pomoże w zarządzaniu dostawami optymalizując również harmonogram dostaw.

Analiza danych

Systemy ERP specjalizujące się w branży produkcyjnej często oferują zaawansowane narzędzia do analizy danych. Narzędzia te pozwalają na monitorowanie wskaźników wydajności operacyjnej, identyfikowanie obszarów do optymalizacji, generowanie raportów i prognozowanie wyników.

VENDO.ERP® umożliwia przekształcenie danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa, gromadzonych w systemie i zaprezentowanie ich w postaci czytelnych i łatwych do analizy raportów, stanowiących źródło wiedzy będącej podstawą podejmowanych decyzji. Wbudowane w poszczególne moduły VENDO.ERPâ predefiniowane analizy obejmują obszary sprzedaży, magazynu, produkcji i księgowości. W każdym z powyższych obszarów dostępnych jest wiele raportów, które można modyfikować w zależności od wymagań, ale też tworzyć własne wykorzystując narzędzia wbudowane w system VENDO.ERP®. Każdy z raportów prezentuje inny aspekt działania, obejmuje inne wartości lub kryteria ich doboru. Wielość dostępnych zestawień i ich zróżnicowanie pozwala na wybór optymalnego w danym momencie raportu.

Różnice między dostępnymi na rynku systemami ERP mogą być znaczne. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnej firmy produkcyjnej powinien uwzględniać indywidualne potrzeby. Ale też skalę działalności, budżet oraz możliwości dostosowania i integracji systemu z istniejącą infrastrukturą IT firmy.

Uniwersalny ERP czy branżowy ERP?

Dlaczego warto wybrać system ERP, który jest dedykowany konkretnej branży? Oto kilka przykładów złych wyborów, które zakończyły się niepowodzeniem.

Jednym z nich jest wdrożenie systemu ERP w znanej sieci dyskontów spożywczych. Ta sieć podjęła próbę wdrożenia ERP w swojej organizacji. Projekt napotkał liczne problemy, w tym opóźnienia, błędy w funkcjonalnościach i trudności w adaptacji przez personel. W rezultacie dyskont zdecydował się zawiesić projekt i zatrudnić zewnętrzną firmę do zarządzania swoimi operacjami.

Innym przykładem jest wdrożenie ERP w znanej na świecie firmie kosmetycznej. W 2013 firma ta zainwestowała w nowy system ERP. Jednak projekt napotkał liczne trudności, w tym problemy techniczne, przekroczenie budżetu i opóźnienia. W rezultacie firma poniosła znaczne straty finansowe, a jego zdolność do obsługi zamówień i dostaw została poważnie zakłócona.

W 2010 roku brytyjski operator sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu, podjęła próbę wdrożenia nowego systemu ERP. Jednak projekt napotkał trudności, a wprowadzenie systemu zostało opóźnione o kilka lat. Problemy techniczne i błędy w zarządzaniu projektem spowodowały zakłócenia w operacjach operatora oraz znaczne koszty dodatkowe. W konsekwencji operator złożył pozew przeciwko dostawcy usług IT w związku z nieudanym projektem wdrożenia ERP.

Te kilka przykładów wskazuje jednoznacznie, że wybór odpowiedniego, dopasowanego systemu ERP, który uwzględnia specyfikę branży firmy jest bardzo ważny. Śmiem twierdzić, że jednym z wielu powodów był właśnie wybór systemu ERP, który nie uwzględniał specyfiki branży klienta. A systemy dla danej branży to ERP zaprojektowane i opracowane z myślą o potrzebach i wymaganiach danej branży. A to pozwala firmom osiągnąć większą efektywność, zoptymalizować procesy i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Już sam projekt wdrożenia systemu ERP jest bardzo trudny. Warto postawić na dostawcę rozwiązania, który zna specyfikę danej branży, oraz posiada wieloletnie doświadczenie poparte konkretnymi wdrożeniami.

Eksperci w produkcji

Na rynku dostępnych jest wielu dostawców systemów ERP. Ważne jest, żeby spojrzeć na ich doświadczenie w danej branży i portfel klientów o zbliżonym zakresie działalności. Ale także przeanalizować system pod kątem funkcjonalności, który dostarczają.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji. Pomogliśmy wielu przedsiębiorstwom udoskonalić procesy biznesowe, poprawić jakość i wydajność. Oferujemy zaawansowane narzędzia i funkcjonalności, które pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać ich biznesem.

Przykłady wdrożeń

Firma ELA – Wyrób Folii i Opakowań, skorzystała z systemu VENDO.ERP®, żeby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne. Dzięki temu osiągnęli znaczący wzrost wydajności, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Kolejnym przykładem jest firma MERKSON, działająca w branży metalowej i automotive. Wdrożenie VENDO.ERP® umożliwiło im skuteczne zarządzanie produkcją oraz optymalizację procesów, co przełożyło się na efektywność i rentowność działalności.

W przedsiębiorstwie do obróbki metali, DO-MET, wdrożenie VENDO.ERP® przyczyniło się do poprawy rejestracji zdarzeń na produkcji oraz wsparcia działań produkcyjnych. Dzięki temu firma osiągnęła większą efektywność w realizacji zamówień i podniosła jakość swoich usług. W branży motoryzacyjnej firma SARIV skorzystała z optymalizacji procesów przy wykorzystaniu VENDO.ERP®, co zaowocowało 30% wzrostem wydajności oraz automatyzacją zamówień. Dzięki temu klientowi udało się skutecznie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na swoje produkty. W CYPRYS Produkcja Mebli, VENDO.ERP® umożliwił nieprzerwaną i terminową produkcję. Dzięki narzędziom oferowanym przez system, firma zyskała większą kontrolę nad swoimi procesami produkcyjnymi, zwiększyła zadowolenie klientów i wzrost sprzedaży.

Podobne korzyści odnotowała również firma KRATKI.PL Marek Bal, której produkcja przebiega teraz sprawniej i zgodnie z harmonogramem. Wdrożenie VENDO.ERP® pozwoliło na usprawnienie procesów i zapewnienie nieprzerwanej produkcji, co przekłada się na zadowolenie klientów i rozwój firmy. Wdrożenie systemu VENDO.ERP® odniosło również sukcesy w innych branżach, takich jak metalowa – w firmie MET-EUROSYSTEM. Wspierając te firmy, VENDO.ERP® zapewniło ciągłość produkcji i usprawnienie procesów biznesowych.

VENDO.ERP® umożliwia mądre i efektywne zarządzanie dla przedsiębiorstw. System jest dostosowany do różnych branż z sektora produkcyjnego. To pozwala naszym klientom osiągać lepsze wyniki, rozwijać się na rynku i osiągać przewagę konkurencyjną.

Dobry wybór

Dobry wybór dostawcy i systemu ERP ma kluczowe znaczenie dla sukcesu wdrożenia w przedsiębiorstwie. Dopasowanie rozwiązania branżowego jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście produkcji. Ważne, żeby wybrane rozwiązanie idealnie pasowało do specyfiki i potrzeb firmy produkcyjnej.

W odróżnieniu od innych firm, które oferują rozwiązania ERP, nasza firma jest twórcą systemu, co daje nam unikalną przewagę. Mamy głęboką wiedzę branżową i doświadczenie w dziedzinie produkcji, dlatego rozumiemy specyfikę i wyzwania, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa. A wdrażając poprzez „dobre praktyki” (best practices), możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązanie dostosowane do ich specyficznych potrzeb i wymagań. Wiedza i ekspertyza pozwalają nam wprowadzać kastomizacje w systemie VENDO.ERP®, tak żeby doskonale odpowiadał na potrzeby klienta. A dzięki elastyczności i umiejętności dostosowywania systemu do wymagań, zapewniamy, że wdrożenie VENDO.ERP® spełni oczekiwania. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania, które nie tylko usprawni procesy biznesowe, ale przyczyni się do osiągnięcia korzyści operacyjnych i konkurencyjnych. Dlatego masz pewność, że otrzymasz rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej branży i unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

systemy ERP

Author: Justyna Forystek

Date: 22 sierpnia 2023

Efektywne zarządzanie produkcją i obsługą klienta


JAVRO Group® i CFI Systemy Informatyczne wdrażają VENDO.ERP®

CFI Systemy Informatyczne podpisała kontrakt z producentem kalendarzy, notesów biznesowych i reklamowych oraz ekskluzywnych gadżetów i produktów ze skóry, firmą JAVRO Group na wdrożenie systemu VENDO.ERP®. Celem było efektywne zarządzanie produkcją i obsługą klienta.

JAVRO Group® od ponad 40 lat z sukcesem tworzy wysokiej jakości, personalizowane wyroby, łącząc tradycję z nowoczesnością. Działając na międzynarodowym rynku, firma zdobyła uznanie dzięki doskonałym projektom, dopasowanym do unikalnych potrzeb klientów. Z myślą o dalszym rozwoju i podniesieniu jakości produktów oraz obsługi klientów, JAVRO Group® zdecydowała się na wdrożenie systemu ERP.

Wybór systemu VENDO.ERP® to efekt długotrwałej analizy dostawców i rozwiązań. JAVRO Group® postawiła na ekosystem VENDO.ERP® oferowany przez firmę CFI Systemy Informatyczne.

System VENDO.ERP® zostanie wdrożony w kluczowych obszarach działalności JAVRO Group®, takich jak produkcja, logistyka, finanse, zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Ale też gospodarka magazynowa oraz procesów operacyjnych. Projekt obejmuje także dedykowany portal B2B oparty o VENDO.ERP®. Umożliwi to klientom składanie zamówień 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Dodatkowo, za pośrednictwem Konfiguratora VENDO.ERP® klienci firmy JAVRO Group® będą mieli możliwość indywidualnej konfiguracji produktów. Pozwoli im to na dostosowanie zamówień do swoich unikalnych potrzeb i preferencji. Dzięki temu JAVRO Group® umożliwi klientom jeszcze większą swobodę i elastyczność w dokonywaniu zamówień, zapewniając pełną obsługę i dostępność usług.

Dzięki wdrożeniu systemu VENDO.ERP®, JAVRO Group® oczekuje znacznej optymalizacji procesów, skrócenia czasu realizacji zamówień oraz podniesienia jakości obsługi klientów. Firma będzie w stanie śledzić pełną ścieżkę zamówienia – od momentu oferty, poprzez indywidualną konfigurację, aż po proces produkcji. Ta inwestycja jest kolejnym krokiem w rozwoju firmy. Potwierdzając jej zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz dostarczania klientom wyjątkowych i spersonalizowanych rozwiązań.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie zaawansowanego systemu VENDO.ERP® przyniesie JAVRO Group® wymierne korzyści i wzmocni jej pozycję na konkurencyjnym rynku. Dzięki tej współpracy, JAVRO Group® potwierdza swoje zaangażowanie w ciągły rozwój i doskonalenie, a także utrzymanie pozycji lidera w branży.


zarządzanie produkcją

Author: Justyna Forystek

Date: 31 lipca 2023

Mapa drogowa cyfrowej transformacji


Autor: Bartłomiej Rutkowski

Konkurencyjność w erze przemysłu 4.0.

W dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie biznesu cyfrowa transformacja stała się nieodzownym elementem sukcesu i budowania konkurencyjności. Przedsiębiorstwa w Polsce doskonale wiedzą, że powinny dostosować się do zmieniających się tendencji technologicznych oraz rosnących oczekiwań klientów. Cyfrowa transformacja i wykorzystanie dostępnego potencjału technologicznego stały się kluczowymi czynnikami poprawy efektywności operacyjnej, budowania innowacji produktów i usług oraz tworzenia wartości dla klientów.

Mapa drogowa cyfrowej transformacji

Jednym z kluczowych aspektów cyfrowej transformacji przedsiębiorstw jest dość modne w ostatnich latach pojęcie przemysłu 4.0, odnoszące się w głównej mierze do integracji zaawansowanych technologii: sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT), analizy danych (Big Data), robotyki czy automatyzacji, w celu rozwoju inteligentnych fabryk i procesów produkcyjnych. Przemysł 4.0 jest wiodącym nurtem transformacji cyfrowej firm produkcyjnych i zdecydowanie wymaga strategicznego podejścia. Doskonałym narzędziem, które wspiera budowę strategii transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jest mapa drogowa.

Składniki mapy drogowej

Mapa drogowa określa cele, obszary działalności, zadania i ich priorytety oraz poszczególne kroki
transformacji cyfrowej, które przedsiębiorstwo musi podjąć, aby zrealizować przyjęte w niej założenia. To właśnie mapa drogowa definiuje strategię cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Istotne elementy mapy drogowej obejmują poniższe aspekty.

Ocena stanu obecnego

Całościowa ocena własnej infrastruktury technologicznej, systemów, procesów i kompetencji. Identyfikujemy obszary wymagające usprawnień oraz określamy priorytety transformacji. Ustalenie jasnych celów, które chcemy osiągnąć przez implementację strategii cyfrowej transformacji. Zdefiniowane cele powinny być związane z budowaniem konkurencyjności, innowacjami (produktowymi, procesowymi), efektywnością operacyjną i obsługą klienta.

Technologie i narzędzia

Mapa drogowa powinna wskazać potrzebę wdrożenia konkretnych technologii, systemów, narzędzi cyfrowych, które wspierają zdefiniowane cele transformacji. Przykładowe technologie to system MES oparty na czujnikach Internetu rzeczy, system optymalizacji i sterowania produkcją klasy APS (sztuczna inteligencja), narzędzia analityczne (systemy klasy BI/Big Data), robotyka czy chmura obliczeniowa.

Kultura organizacyjna

Przemiana cyfrowa wymaga również zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Mapa drogowa powinna uwzględniać budowę otwartej, innowacyjnej i elastycznej komunikacji, która wspiera współpracę, uczenie się i adaptację do zmian. W tym aspekcie możemy również wesprzeć firmę narzędziami i technologiami, które umożliwią wdrożenie centrów wymiany wiedzy i wewnętrzną dystrybucję informacji.

Kompetencje pracowników

Mapa drogowa powinna definiować obszar podnoszenia umiejętności pracowników, aby skutecznie korzystali z nowych technologii. Niezbędne mogą być nie tylko szkolenia czy programy rozwoju, ale także rekrutacja osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

mapa drogowa powinna również obejmować aspekty związane z zabezpieczeniem danych w wymiarze ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem. Ważnym elementem jest inwestowanie nie tylko w rozwiązania technologiczne, ale także zabezpieczenie prawne, tj. przestrzeganie regulacji dotyczących ochrony danych.

W przygotowaniach do cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa warto podkreślić niezwykle istotną rolę, jaką odgrywają systemy ERP, które integrują i pozwalają zarządzać kluczowymi obszarami biznesowymi przedsiębiorstwa: procesami produkcji, sprzedaży, finansów, łańcuchów dostaw czy personelem. Sprawny i dobrze dopasowany do organizacji system ERP zapewni spójność danych i optymalizację procesów, dzięki czemu umożliwi podejmowanie lepszych decyzji
na podstawie dostępnych i ujednoliconych informacji.

Można zatem stwierdzić, że system klasy ERP jest podstawowym narzędziem wspierającym transformację cyfrową, bo koncentruje wszystkie obszary działalności firmy, automatyzując procesy, i zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dopiero integracja
systemów ERP z innymi technologiami, takimi jak IoT czy sztuczna inteligencja, umożliwia tworzenie
inteligentnych rozwiązań biznesowych, optymalizację produkcji i usprawnienie działań operacyjnych, tym samym umożliwiając organizacji lepsze zarządzanie.

Po co ta cała cyfrowa transformacja?

Wdrażając strategię cyfrowej transformacji, nie możemy zapomnieć, po co to robimy. Każda zmiana to akcja powodująca reakcję. Wprowadzanie gruntownych zmian w organizacji nigdy nie należało do łatwych i przyjemnych. Spodziewać się możemy różnych zachowań ze strony pracowników i nieprzewidzianych zdarzeń, przeciwności losu. W dzisiejszych czasach konkurowanie wymaga uwzględnienia strategii cyfrowej transformacji. Jeśli połączymy choćby kilka kluczowych elementów przyczyniających się do wzmocnienia pozycji firmy na rynku. Takich jak analiza rynku i tendencji, personalizacja i lepsza obsługa klienta, optymalizacja procesów biznesowych, innowacje i rozwój produktów/usług, kultura innowacji i uczenia się, natychmiast zrozumiemy. Zrozumiemy, że bez odpowiednich narzędzi cyfrowych nie będzie możliwe skuteczne i szybkie:

 • zidentyfikowanie obecnych tendencji oraz zrozumienie oczekiwań i potrzeb klientów,
 • zarządzanie relacjami z klientami, prowadzenie kampanii marketingowych i budowanie lojalności klientów,
 • zintegrowanie procesów biznesowych – efektywne wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów i skrócenie czasu reakcji na zmiany rynkowe,
 • inwestycje w badania i rozwój, aby tworzyć innowacyjne produkty i usługi, które spełniają oczekiwania klientów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy czy analizy danych może się przyczynić do powstania unikalnych rozwiązań i różnicowania się na rynku,
 • stworzenie kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom i ciągłemu doskonaleniu. Usprawnienie komunikacji przez promowanie otwartości na zmiany. Współpracę między zespołami oraz umożliwienie pracownikom rozwijanie umiejętności cyfrowych i dostęp do programów szkoleniowych.

Długofalowa perspektywa

Wdrożenie strategii cyfrowej transformacji to kluczowy czynnik budowy konkurencyjności na rynku w erze przemysłu 4.0. Wszystkie te działania wymagają jednak strategicznego podejścia, które obejmuje analizę rynku. Ale też optymalizację procesów biznesowych, innowacje, personalizację obsługi klienta, rozwój kompetencji pracowników i zmianę kultury organizacyjnej.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii, innowacji i lepszej obsługi klienta – zarówno systemów klasy ERP, jak i wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych (APS, MES, IoT, Big Data) – odgrywa istotną rolę we wdrożeniu strategii cyfrowej transformacji. Powinien być to jednak proces długofalowy, uwzględniający zmieniające się tendencje technologiczne i rynkowe oraz rozwój przedsiębiorstwa. Jako dostawca systemów klasy ERP (VENDO.ERP®) oraz specjalizowanych rozwiązań, m.in. klasy APS opartych na AI (VENDO.Alice) czy IoT (VENDO.MES), wspieramy naszych klientów również w procesie transformacji cyfrowej. Prowadząc proces przygotowania mapy drogowej oraz pozyskując dotacje na wdrożenie innowacji.


Artykuł ukazał się na łamach miesięcznika Production Manager 3/2023

cyfrowa transformacja

Author: Justyna Forystek

Date: 18 lipca 2023