https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Jak wybrać system ERP?

Jak wybrac ERP

Jak wybrać system ERP dla swojej firmy? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ wybór oprogramowania oraz dostawcy jest złożonym procesem o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że decyzję o wyborze programu ERP podejmuje się na lata. Już samo przygotowanie organizacji do wyboru, a następnie wdrożenia ERP jest pewnego rodzaju projektem. Zanim podejmiemy działania związane z wyborem systemu ERP powinniśmy zdefiniować i ustalić:

 • cele biznesowe (np. ekspansję za granicą);
 • potrzeby biznesowe (np. wzrost sprzedaży);
 • potrzeby operacyjne (np. wprowadzenie automatyzacji);
 • problemy, które chcemy rozwiązać (np. przestoje w produkcji);
 • procesy, które chcemy usprawnić (np. kontrola jakości);
 • zweryfikować gotowość naszej firmy do wprowadzenia zmiany;
 • umów prezentację systemu ERP VENDO® i konsultację z naszym ekspertem 

Etapy wyboru systemu ERP

Aby rzetelnie przeprowadzić proces wyboru systemu ERP powinniśmy starannie zaplanować i zrealizować następujące etapy:

Analiza potrzeb biznesowych

Pierwszym krokiem przy wyborze systemu ERP jest dokładna analiza potrzeb i celów biznesowych firmy. Zrozumienie, jakie procesy i obszary działalności mają być zarządzane przez system ERP, pomoże określić priorytety i cele projektu. Te elementy powinny zostać określone przez Zarząd lub wspólnie z Zarządem firmy, zapisane i przedstawione wszystkim uczestnikom projektu. Zrozumienie idei przez pracowników jest niezwykle istotne i przybliży organizację do pomyślnej realizacji projektu wdrożeniowego.

Wybór zespołu projektowego

Następnie należy powołać zespół projektowy, który będzie odpowiedzialny za proces wyboru i wdrożenia systemu ERP. W zespole tym powinny znaleźć się osoby reprezentujące różne działy firmy (kluczowi użytkownicy), aby zapewnić wszechstronne spojrzenie na potrzeby organizacji. Bardzo istotną rolę odgrywa również kierownik projektu, który odpowiedzialny będzie za organizację całego przedsięwzięcia.

Określenie budżetu na zakup systemu ERP i jego wdrożenie 

Określenie budżetu na wdrożenie systemu ERP jest kluczowe. Natomiast pod uwagę należy wziąć również koszty związane z utrzymaniem systemu po jego wdrożeniu. Konieczna może okazać się również modernizacja infrastruktury sprzętowej (komputery, serwer, itd.). Kalkulując budżet uwzględnić trzeba koszty licencji na oprogramowanie oraz ew. dodatkowych komponentów (np. silnik bazy danych), wdrożenia, szkoleń, wsparcia technicznego i utrzymania systemu (roczne opłaty licencyjne i serwisowe).

Wybór producenta systemu ERP

Po przepracowaniu powyższych etapów możemy przejść do badania rynkowego. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować dostawców / producentów systemów ERP, którzy spełniają Twoje potrzeby. Nie każdy system ERP i nie każdy dostawca będzie odpowiednim wyborem dla Twojego biznesu lub branży. Rozważ dostawców o uznanej renomie, ugruntowanej pozycji na rynku i posiadających doświadczenie w Twojej branży.

Zobacz nasze przykładowe wdrożenia systemu ERP

Prezentacja systemu ERP 

Po wyborze kilku potencjalnych dostawców, umów się na prezentacje systemów ERP i przetestuj je w praktyce (prezentacja działającego systemu na przykładzie procesu zbliżonego do Twojej działalności). Zwróć uwagę na:

 • obsługę podstawowych i specyficznych procesów firmy,
 • interfejs użytkownika w tym interfejs mobilny,
 • łatwość obsługi,
 • zgodność z wymaganiami,
 • skalowalność i szybkość pracy.

Umów się na prezentację systemu VENDO.ERP®

Rzetelne opinie i wiarygodne rekomendacje 

Bardzo ważna jest weryfikacja doświadczenia producenta poprzez opinie, które odzwierciedlają funkcjonowanie systemu ERP oraz potwierdzają korzyści, które zapewniło oprogramowanie. Czytając rekomendacje warto wziąć pod uwagę takie kwestie jak:

 • indywidualne podejście w kwestii dopasowania systemu ERP do konkretnych potrzeb;
 • profesjonalizm na etapie analizy przedwdrożeniowej;
 • tempo i skuteczność wdrożenia oraz integracji systemu ERP z innym oprogramowaniem
 • funkcjonowanie systemu;
 • fakt, czy program ERP rozwiązał problemy i w jaki sposób usprawnił funkcjonowanie firmy.

Zobacz, jakie firmy wybrały system ERP VENDO® i przeczytaj opinie naszych Klientów. 

Przygotowanie wniosków i negocjacje

Po przeprowadzeniu prezentacji i ocenie, przygotuj wnioski, podejmij decyzję o wyborze systemu ERP i dostawcy. Następnie, przystąp do negocjacji w celu uzyskania najlepszych warunków cenowych i korzystnej umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania.

 

Przeznaczenie systemu ERP i jego funkcje

Konkretne potrzeby i profil przedsiębiorstwa determinuje przeznaczenie systemu ERP i dobór funkcji oprogramowania w zakresie zarządzania. Firma produkcyjna będzie miała zupełnie inne potrzeby niż dystrybucyjna, a handlowa inne niż firma E-Commerce. Z tego względu wato zapytać, czy producent systemów ERP posiada doświadczenie w branży, którą reprezentujesz.

Przykładowe funkcje systemu VENDO.ERP®:

Cena systemu ERP

Z pewnością chcesz zadać pytanie „ile kosztuje system ERP i jego wdrożenie?”. Cena ERP wraz z jego implementacją zależy od wielu zmiennych, takich jak:

 • dobór funkcji i modułów systemu;
 • zakres analizy przedwdrożeniowej;
 • wybór licencji;
 • instalacja infrastruktury,
 • zakres modyfikacji i prac wdrożeniowych;
 • zakres obsługi technicznej oraz utrzymania i aktualizacji systemu.

Rozważając wybór konkretnego systemu ERP koniecznie zapyta o składowe ceny, aby uniknąć ukrytych kosztów. 

Umów bezpłatną konsultację i wstępną kalkulację kosztów 

Zobacz, jak powinno przebiegać wdrożenie systemu ERP