crm1

Oprogramowanie CRM VENDO.ERP®

VENDO.ERP® CRM umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów. Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zdarzenia są widoczne w przejrzystej formie na kalendarzu. Dzięki modułowi Workflow możemy definiować procedury ich obiegu. Uzyskujemy wsparcie dla takich spraw jak przygotowywanie kalkulacji i ofert, obsługi zapytań ofertowych, wniosków urlopowych, reklamacji, zapotrzebowania na zasoby firmowe (np. samochód), controlling kosztów, procedowanie pism, itp. Zyskujemy dzięki korzystaniu z tej funkcjonalności na skróceniu terminów czy zmniejszenie ilości spraw, o których zapominamy.  Wszystkie zdarzania (np. zadania i kontakty) mogą być prowadzone w ramach większych „katalogów” – procesów sprzedaży, akcji marketingowych, projektów.

Korzyści VENDO.ERP® CRM

Głównymi korzyściami, które daje jest:

 • podniesienie efektywności i jakości pracy,
 • usprawnienie obiegu zadań, informacji i dokumentów w firmie,
 • poprawa skuteczności działań marketingowych,
 • zwiększenie w długim okresie sprzedaży poprzez:
  • zwiększenie aktywności pracowników,
  • budowanie standardów sprzedaży,
  • zmniejszenie nakładów pracy na administrację i wyszukiwanie informacji i skierowanie wygospodarowanych godzin na „aktywną sprzedaż”,
 • podniesienie jakości obsługi klienta,
 • systematyczne pozyskiwanie nowych klientów,
 • budowanie lojalności aktualnych klientów.

Możliwości VENDO.ERP® CRM

 • planowanie i przydzielanie zdarzeń (np. zadań i kontaktów z kontrahentami);
 • graficzne przedstawienie zadań w formie kalendarza;
 • dostęp (wg uprawnień) do kalendarza innych współpracowników;
 • tworzenie tzw. „sprawy” – umożliwiającej przekazywanie zadań i dokumentów – swobodne lub wg procedury. Łączy ona zadania realizowane przez różne osoby a dotyczące jednego zagadnienia lub dokumentu;
 • definiowanie szablonów obiegu zadań i dokumentów (Workflow) – np. zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO;
 • definiowanie własnych dokumentów (np. protokoły odbioru, reklamacje, itp.);
 • definiowanie wyglądu formularzy zdarzeń (zadań, kontaktów, własnych dokumentów) – pola widoczne, niewidoczne, obowiązkowe;
 • planowanie i przydzielanie zdarzeń (np. zadań i kontaktów z kontrahentami);
 • graficzne przedstawienie zadań w formie kalendarza;
 • dostęp (wg uprawnień) do kalendarza innych współpracowników;
 • tworzenie tzw. „sprawy” – umożliwiającej przekazywanie zadań i dokumentów – swobodne lub wg procedury. Łączy ona zadania realizowane przez różne osoby a dotyczące jednego zagadnienia lub dokumentu;
 • definiowanie szablonów obiegu zadań i dokumentów (Workflow) – np. zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO;
 • definiowanie własnych dokumentów (np. protokoły odbioru, reklamacje, itp.);
 • definiowanie wyglądu formularzy zdarzeń (zadań, kontaktów, własnych dokumentów) – pola widoczne, niewidoczne, obowiązkowe;
 • definiowanie wydruków zdarzeń;
 • definiowanie własnych pól danych na zdarzeniach;
 • prowadzenie dziennika podawczego, skanowanie i obsługa elektronicznego procesu obiegu dokumentów (w ramach sprawy);
 • przekazywanie zadań w oparciu sprawy może się odbywać w ramach projektów, procesów sprzedaży, akcji marketingowych czy zleceń;
 • rejestracja czasu pracy pod zadania, kontakty, projekty;
 • pełny dostęp do kalendarza z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) poprzez dwustronna integrację z Google Callendar;
 • współpraca z bramką SMS.

Proces sprzedaży

Firmy, które uzyskują przychody poprzez pozyskanie kontraktu na realizację zlecenia, dostarczenie produktu lub usługi, mogą nowe możliwości sprzedażowe prowadzić w oparciu o tzw. Procesu Sprzedaży. W ramach Procesu planowane i realizowane są zadania i kontakty oraz katalogowane dokumenty. Wszystko to może być wykonywane wg zdefiniowanych wcześniej procedur. Zwiększeniu ulega sprawność i jakość obsługi zapytania. Rosną więc szanse na pozyskanie zamówienia. Osoby nadzorujące mają z kolei pełną kontrolę nad aktualnie prowadzonymi tematami, mogą łatwo oceniać skuteczności działu handlowego i poszczególnych pracowników oraz prognozować przyszłe przychody oraz usprawniać procedury obsługi zapytań.

 • prowadzenie procesu sprzedaży,
 • definiowanie procedur (etapów) procesu sprzedaży,
 • wystawianie dokumentów w ramach procesu sprzedaży (ofert, zamówień, zleceń, faktur), nadzór nad terminami, wyznaczanie osób odpowiedzialnych,
 • planowanie i rejestracja wykonania kontaktów i zadań,
 • budowanie „lejka” procesów sprzedaży.

Akcje Marketingowe

W systemie VENDO.ERP® CRM możemy łatwo prowadzić planować i nadzorować działania marketingowe skierowane do wybranych grup klientów, takie jak:

 • promocje cenowe i gazetowe,
 • telemarketing,
 • przygotowania do targów,
 • przygotowanie i wysyłka materiałów informacyjnych,
 • mailing.

 

Oprogramowanie posiada zaawansowany mechanizm wyszukiwania klientów wg. definiowalnych przez użytkownika kryteriów i przydzielania ich do akcji marketingowej. Następnie można w sposób blokowy planować kontakty z klientami (telemarketing), przygotować mailing, zdefiniować promocję cenową, czy przydzielać inne zadania. Odpowiednie wykorzystanie VENDO.ERP® CRM w marketingu umożliwia realizację strategii budowania lojalności klientów oraz zwiększa konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów.

 • Planowanie i prowadzenie akcji marketingowych;
 • Wybór klientów wg zaawansowanych kryteriów np.: znajdź klientów z województwa mazowieckiego, którzy przestali u nas kupować w bieżącym roku, a w poprzednim kupowali powyżej zadanej kwoty;
 • Tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu;
 • Odnotowywanie realizacji i kontaktów w ramach akcji marketingowych;
 • Definiowanie cen specjalnych na daną akcję (np. promocje gazetkowe);
 • Korespondencja seryjna: mailing, etykiety adresowe.

Projekty

VENDO.ERP® CRM – Zarządzanie Projektami to bardzo funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu narządzie dla tych, którzy kierują realizacją złożonych, wielowątkowych tematów. System umożliwia planowanie projektu w oparciu o wielopoziomowe struktury zadań oraz przydział pracowników i zasobów do ich realizacji. Na bieżąco śledzi stopień wykonania poszczególnych etapów, ułatwiając szybkie wykrywanie ewentualnych opóźnień i podejmowanie działań korygujących. Zdecydowanie poprawia to skuteczność i terminowość realizacji.

 • Prowadzenie projektu.
 • Tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu
 • Tworzenie wielopoziomowych podzadań.
 • Określenie wzajemnej zależności między zadaniami: następnik – poprzednik.
 • Możliwość automatycznego przeliczania okresu realizacji zadań na podstawie postępu w realizacji poprzedników wg różnych kryteriów: jak najwcześniej, nie wcześniej niż, jak najpóźniej, itp.
 • Przedstawienie projektu w formie wykresu Gantta.
 • Zadania utworzone w ramach projektu są widoczne w kalendarzu pracownika obok zadań związanych z innymi projektami i zdarzeń nie powiązanych z żadnym.

W każdej firmie (zwłaszcza takiej, która zajmuje się sprzedażą lub świadczeniem innych usług, które wymagają kontaktu z klientami), powinno zostać wdrożone oprogramowanie CRM. CRM, czyli Customer Relationship Management, oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Korzystające z niego firmy wraz z jego wprowadzeniem otrzymują mnóstwo korzyści, reguł automatyzacji czy też gotowych szablonów, które pozytywnie wpływają na szybszą i wygodniejszą pracę. Jak to możliwe? Sprawdźmy!

Co to jest system CRM?

Jest to oprogramowanie, za pomocą którego pracownicy mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje o klientach/kontrahentach/dostawcach, takie jak np. to kto odpowiedzialny jest bezpośrednio za kontakt, kiedy ostatni raz prowadzana była rozmowa, a także jaki jest numer kontaktowy czy adres e-mail do wybranej osoby z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad z RODO. To jednak zaledwie tylko kilka podstawowych funkcji, jakie daje CRM.

Głównym celem modułu CRM w VENDO.ERP® jest ułatwienie przejścia przez wszystkie fazy komunikacji z klientem – od kontaktu telefonicznego lub mailowego przez sprawdzenie jego oczekiwań oraz potrzeb biznesowych. Wszystkie te działania mają na celu podpisanie pozyskanie klientach, renegocjację umowy i wreszcie zawarcie lub przedłużenie współpracy.

Zalety korzystania z CRM

Nie ma wątpliwości co do tego, że moduł CRM w oprogramowaniu VENDO.ERP® korzystającym z niego firmom daje ogromne możliwości. Masz bowiem możliwość przeprowadzania akcji marketingowych (mailowych, promocyjnych, informacyjnych), podniesienia jakości obsługi Klienta, podniesienia jego lojalności, zwiększenia sprzedaży, czy też prowadzenie projektów. Jeśli dobrze wdrożysz nowego pracownika w obsługę oprogramowania, już na początku jego pracy, znacznie ułatwisz mu wszystkie działania. To właśnie dzięki CRM, będzie mógł poznać klientów, sprawdzać aktywne umowy, a także prace jakie się toczą w związku z konkretną umową i wreszcie jakie działania zostały podjęte w celu pozyskania nowych Klientów.

Jednak korzyści płynące w wyboru CRM w VENDO.ERP® są ogromne również dla pozostałych pracowników. Intuicyjny planer umożliwia przydzielanie zadań zarówno innym, jak i sobie. Wszystkie z nich automatycznie dodają się do kalendarza, dzięki czemu każdego dnia możesz od razu sprawdzić co masz do zrobienia i co do zrobienia mają Twoich współpracownicy. Mając taki system, już nigdy nie zapomnisz co masz do zrobienia i przekonasz się, że jest to dużo bardziej skuteczna metoda niż przyklejanie kolorowych karteczek.

Analiza efektywności działań pracowników dzięki narzędziu CRM w VENDO.ERP®

Moduł CRM w VENDO.ERP® nie tylko znacznie ułatwi i przyspieszy nawiązywanie relacji z Klientami, ale również pozwoli kontrolować pracowników oraz analizować czy wykonywane przez nich działania są efektowne. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie dane, które znajdują się w systemie można poddać odpowiedniej analizie, a później na jej podstawie wyciągnąć niezbędne wnioski. Wszystkie dane gromadzone przez oprogramowanie są odpowiednio uporządkowane, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę.

Inwestując w CRM w VENDO.ERP® masz możliwość sprawdzania wszystkich działań jakie pracownik wykonał na poszczególnych Klientach, co więcej zweryfikujesz także ile czasu poświęcił na ich wykonanie. Musisz jednak pamiętać, że system nie zrobi wszystkiego za Ciebie. Owszem znacznie ułatwi analizę efektywności działań Twoich pracowników, ale tylko wtedy, gdy Ty również się zaangażujesz.

Czy wdrożenie CRM w VENDO.ERP® jest trudne?

Wdrożenie CRM w VENDO.ERP® wymaga pracy, ale jeśli odpowiednio się do tego przygotujesz wcale nie musi być takie trudne. Poza wszystkimi kwestiami technicznymi, które należy wykonać lub zlecić ich realizację profesjonalistom, konieczne jest także poinformowanie pracowników o planowanych zmianach. Pamiętaj, żeby dać im jasny przekaz odnośnie wprowadzanych modyfikacji oraz wiążących się z nimi konsekwencji. Uświadom zatrudnione osoby, że system ich nie zastąpi, a jedynie ma im ułatwić wykonywanie codziennej pracy. Równie ważne jak samo wdrożenie, jest również przeszkolenie zatrudnionych osób z obsługi oprogramowania, które pozwoli im w pełni wykorzystać potencjał wszystkich funkcji.

Postaw na komfort pracowników

Jeśli zależy Ci na tym, aby Twoja firma prężnie się rozwijała, a także chcesz mieć możliwość pomiaru efektywności pracy zatrudnionych osób, to CRM w VENDO.ERP® jest właśnie dla Ciebie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości dotyczące wybranego oprogramowania. Pokażemy wszystkie dostępne funkcje, jak także wytłumaczymy w jaki sposób ich używać i do jakiego celu. Nie zwlekaj, tylko przekonaj się, że naprawdę warto! Ciesz się jeszcze szybszą i bardziej wydajną pracą razem z VENDO.ERP®.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.