https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Praktyczne podejście do wdrożenia systemu klasy APS


system APS

Organizacja wdrożenia APS

Na początku warto zadać sobie pytanie, co rozumiemy pod pojęciem wdrożenia systemu klasy APS. Spotykałem się z różnymi oczekiwaniami klientów i różną definicją tego pojęcia. Dla niektórych jest to system, który pozwoli zaplanować produkcję według kryteriów, takich jak – oczekiwany termin realizacji czy też priorytet zlecenia. Dla innych jest to optymalizacja planu według różnych kryteriów.

Przyjmijmy, że APS nie buduje planu bazowego (planu zero). Tylko zajmuje się jego optymalizacją uwzględniając park maszynowy (kalendarz pracy, obłożenie, planowane przeglądy, zgłoszone awarie). Ale też pracowników (umiejętności pracowników, kalendarz ich pracy) i narzędzia niezbędne do realizacji. Ale też czasy przezbrojeń, matrycy przezbrojeń, strukturę produktu, czasy operacji.

Wdrożenie APS

Wdrożenie systemu APS to projekt podobny jak wdrożenie ERP czy też MES możemy wyróżnić kilka podstawowych kroków.

Pierwszy etap to odpowiedź na pytanie „po co to robimy” – ustalenie celów, kluczowe problemy biznesowe, procesy operacyjne, reguły biznesowe. Powstaje dokument opisujący te kwestie, etap ten najczęściej nazywany jest koncepcją biznesową, analizą przedwdrożeniową. Nazwa nie jest istotna, ważne żeby odpowiedział na pytanie, które sobie zadaliśmy.

Drugi etap to odpowiedź na pytanie – „jak to robimy”. Dokument opisany w punkcie pierwszym ewaluuje w fazę projektowania sposobu działania systemu APS.

Etap trzeci to konfiguracja systemu w oparciu o uzgodniony wspólnie dokument dwóch poprzednich etapów. 

Kolejny etap to etap związany z testowaniem rozwiązania, pracą przez użytkownika końcowego. Często w tym etapie następują jeszcze zmiany w konfiguracji, ponieważ obydwie strony lepiej poznają specyfikę, i produktu i firmy.

Przedostatni etap projektu to uruchomienie produkcyjne systemu. Tutaj może być to uruchomienie BIG BANG lub praca równoległa rozłożona w czasie co zdecydowanie w przypadku APS rekomenduję.

Ostatni etap, który jest nie mniej istotny, to wsparcie użytkownika podczas eksploatacji systemu. Wprowadzanie zmian do systemu. Musimy mieć świadomość, że proces wdrożenia systemu APS nie kończy się w momencie podpisania protokołu odbioru. Jeżeli system ma przynosić korzyści nie tylko na moment startu, ale również w przyszłości, która jest dynamiczna i zmienna, to potrzebuje wsparcia dostawcy. 

Integracja

Ważnym elementem etapów projektu jest etap konfiguracji, który powinien zawierać w sobie fazę związaną z integracją. Integracja z systemem ERP powinna być dwukierunkowa jeżeli ma to przynieść wartość organizacji. Dane zawarte w systemie ERP powinny być wysokiej jakości i to bardzo często jest problemem wdrożenia APS. Typowe dane niezbędne do prawidłowego działania systemu to:

 • Magazyny
 • Zasoby produkcyjne wraz z dostępnością
 • Zamówienia sprzedaży
 • Zlecenia produkcyjne
 • Zamówienia zakupu
 • Zapasy surowca
 • Zapasy półwyrobów
 • BOM
 • Technologia
 • Marszruty
 • Indeksy materiałowe wraz z cechami
 • Zasoby ludzkie wraz z dostępnością
 • Narzędzia
 • Matryca przezbrojeń
 • Marszruty alternatywne

Zakres danych oprócz tych podstawowych może ewaluować. Wyobraźmy sobie, że chcemy optymalizować nasz plan w oparciu o minimalizację kar umownych zapisanych w kontraktach. Kary umowne są naliczane w momencie przekroczenia terminów dostaw. System, żeby wykonać taką optymalizację, oprócz algorytmów, musi mieć dane związane z wielkością kar. Ilością dni zwłoki i innych danych, które bierze pod uwagę. Analizując systemy APS warto wziąć pod uwagę elastyczność, nie tylko w zakresie konfiguracji, ale integracji w zakresie komunikacji z ERP.

Ograniczenia

Planowanie i harmonogramowanie produkcji nie jest prostym zagadnieniem. Optymalizacja planu w oparciu o różne kryteria, ważne w danym okresie planowania, to zagadnienie skomplikowane. Decydując się na wdrożenie APS powinniśmy mieć podstawowe dane zgromadzone w ERP. Dane o wysokiej jakości, tj: opracowana technologia produkcji wraz z operacjami i normami czasu. Ale też zdefiniowane kalendarze zasobów ludzkich, kalendarze dostępności maszyn i urządzeń. Dostępność narzędzi, dostępność surowców i półwyrobów, powinny też zostać określone lead time na poszczególne surowce u dostawców. Dobre dane to podstawa, z którą najczęściej borykają się dostawcy systemów APS.

Brak tych danych powoduje, że projekty rozciągają się w czasie. Albo wręcz są zatrzymywane do momentu, kiedy organizacja klienta nie przygotuje się wewnętrznie do takiego projektu. Jako dostawca rozwiązania klasy APS widzimy, że pewne problemy występują w konkretnych branżach. Inne problemy planistyczne występują w firmach, które zajmują się drukiem fleksograficznym (np. zrównoleglenie zleceń, elementy nestingu). A inne w firmach, które zajmują się obróbką metali. Warto też, z mojego punktu widzenia, przygotować dobry zespół po stronie klienta, który będzie miał jasno określone cele do zrealizowania. A to niestety nie jest często spotykane co powoduje, że może powstać dodatkowe ograniczenie – ludzkie po stronie klienta.

system APS

Author: Justyna Forystek

Date: 1 grudnia 2022

ALICE


VENDO.Alice jest odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową – wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (Artifical Intelligence) w procesie sterowania produkcją. Jest to system uczący się, którego głównym celem jest praktyczne zastosowanie dokonań w dziedzinie sztucznej inteligencji do stworzenia w pełni autonomicznego systemu potrafiącego doskonalić się przy pomocy zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i nabywania na tej podstawie nowej wiedzy.

ALICE podejmuje na bieżąco decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej, pracuje cały czas 365/24/7 i jest zawsze do dyspozycji.

Moduł VENDO.ERP® Produkcja opiera się (jak większość dostępnych na rynku systemów ERP) na wykresie Gantta i typowym harmonogramowaniu.

ALICE może współpracować z każdym systemem ERP, niezależnie od producenta!

 • Alice wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji (AI) oraz mechanizmy maszynowego uczenia (Machine Learning).
 • Podstawowa różnica pomiędzy planowaniem tradycyjnym od inteligentnego to, że w Alice możemy wybrać kilka, a nawet kilkanaście parametrów czyli algorytmów, według których takie inteligentne planowanie działa.
 • Posiadamy wpływ na to, w jaki sposób algorytmy AI mają się zachowywać i jak VENDO.Alice ma je wykorzystać podczas tworzenia harmonogramu planowania produkcji. Możemy ustawić jednocześnie kilkanaście parametrów.
 • Alice korzysta z danych dostępnych w systemie ERP, MES i przeszukuje według wag, według rozkładu setki, a nawet setki tysięcy różnych, najlepszych możliwych wariantów, przy jednoczesnym eliminowaniu tych najsłabszych.
 • Alice reaguje w czasie rzeczywistym – każda zmiana na hali produkcyjnej, daje sygnał, do kolejnego poszukania i dobrania najbardziej optymalnego rozwiązania.
 • Daje wybór – VENDO.Alice zawsze pokazuje różne warianty planu i konkretny wynik poprawy naszego harmonogramu. W zależności od potrzeb może sam podejmować decyzje lub też wskazywać planiście najlepszy wariant możliwy w danym momencie.

Jako autonomiczny system VENDO.Alice podejmuje decyzje w zakresie zarządzania produkcją lecz jeżeli jednak chcesz, aby ostatnie słowo należało do człowieka to jest to możliwe. Inteligentne planowanie będzie wspierało Cię w podejmowaniu najbardziej optymalnej decyzji. Alice zawsze będzie przetwarzała więcej informacji i analizowała więcej wariantów niż człowiek, to jej cecha i DNA.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

harmonogramowanie produkcji

Author: webgoadm

Date: 28 lipca 2022

CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP w raporcie ITwiz Best 100 2020


CFI Systemy Informatyczne sp z o.o. – VENDO.ERP dynamicznie się rozwija od dwóch lat – w 2018 roku urosła aż o 87%, a w roku 2019 o kolejne 42%.

Nasz flagowy system do zarządzania całym przedsiębiorstwem – VENDO.ERP jest doskonalony i rozwijany o kolejne funkcjonalności,(jest już ponad 30), dzięki którym Klient może dostosować system ERP pod swoje konkretne potrzeby biznesowe.

Blisko 90% naszych wdrożeń to wdrożenia w firmach produkcyjnych. Wzbogaciliśmy VENDO.ERP o funkcjonalność, która jest innowacją na skalę międzynarodową i krajową – zaawansowane oprogramowanie klasy APS do planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją oparte na metodach z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) – Alice. Istniejące rozwiązania oferowane przez zagranicznych producentów nie odznaczają się tak zaawansowanymi cechami innowacyjnymi, które zaoferuje VENDO.ALICEJesteśmy jedyną polską firmą z tak zaawansowanym systemem dla produkcji. VENDO.ERP można w bardzo łatwy sposób integrować już z istniejącymi systemami w organizacji.

To system sprawdzony przez 550 firm i ponad 10 000 użytkowników.

Z nami możesz realnie zyskać i w dalszym ciągu systematycznie budować swoją przewagę konkurencyjną!

-> Umów się na niezobowiązującą przentację

 

Zapraszamy!

——————————————————

Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

Author: webgoadm

Date: 14 sierpnia 2020

Alice – realna pomoc każdego planisty


alice1

Czy wiesz, że dzięki VENDO.Alice możesz:

 • zaoszczędzić na przezbrojeniach ok. 30%
 • zminimalizować ilości opóźnionych zleceń – o 50%
 • zminimalizować długości cyklu produkcyjnego o 40%
 • zminimalizować kary za opóźnienia o 15%
 • poprawić planowanie (średnio) o 13%

A czy wiesz, że Alice poprawia Twoje planowanie produkcji nawet o 20%?

Alice to realna pomoc dla każdego planisty i co więcej – współpracuje z każdym systemem ERP, niezależnie od producenta. Alice to autonomiczne planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Chcesz spawdzić jak działa Alice? www.vendoalice.pl

 

——————————————————

Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

Author: webgoadm

Date: 17 kwietnia 2020

VENDO.ERP – 2020 rokiem korzyści z AI


Bartłomiej Lux – VENDO.ERP, współwłaściciel CFI Systemy Informatyczne

Rok 2019 to był to udany rok dla firmy CFI Systemy Informatyczne. Spółka dynamicznie się rozwija od dwóch lat – w 2018 roku urosła aż o 87%, a w roku 2019 o kolejne 42%. Tak szybki rozwój potwierdza, że przyjęta przez nas strategia działania na rynku jest właściwa. Co więcej – potwierdza unikalność naszego produktu – VENDO.ERP.

Taki dynamiczny rozwój wymagał od nas zwiększonego wysiłku w celu zapewnienia równowagi rozwoju we wszystkich jej aspektach ze szczególnym nastawieniem na Klienta. Szczególnie warto zwrócić uwagę na poniższe kierunki rozwoju procesów oraz produktu:

 • Udoskonalenie procesów obsługi klienta – Klient VENDO.ERP to klient świadomy i wymagający. Pod każdym względem. Zwraca szczególną uwagę nie tylko na jakość dostarczanego przez nas produktu, ale także na całość obsługi podczas trwania umowy. Dlatego bardzo ważnym dla nas elementem było i nadal jest doskonalenie procesów związanych z jego obsługą.
 • Rozwoju obszaru biznesowego kontrolingu oraz MES w VENDO.ERP – słuchamy naszych Klientów i specjalistów branżowych, a ich wskazówki wskazują nam kierunki rozwoju naszego flagowego produktu VENDO.ERP. W 2019 roku zdecydowanie zwiększyliśmy funkcjonalność tych obszarów. Jesteśmy jednym z niewielu producentów, którzy posiadają własne rozwiązanie klasy SCADA/MES, które jest częścią systemu ERP/MRP II.
 • Implementacja najnowszych technologii w VENDO.ERP – system VENDO.ERP jest od samego początku przez nas stale rozwijany w obszarze technologii oraz funkcjonalnym. Jest to „żyjący” ekosystem, który aktualnie posiada już ponad 30 dodatków, które uzupełniają go o konkretne funkcje lub integracje. Dlatego klient ma możliwość wyboru i wybiera te, które spełniają jego potrzeby biznesowe. Dzięki temu to właśnie sam klient dostosowuje swoje VENDO.ERP tak, żeby był jak najbardziej dopasowany i w pełni wykorzystany przez niego, bez zbędnych funkcji, za które w pakiecie nie musi płacić. Te najnowsze technologie są wciąż implementowane, bo jak wspomniałem – VENDO.ERP to „żyjący” ekosystem.
 • Rozpoczęcie komercjalizacji rozwiązania ALICE, które jest zaawansowanym narzędziem planistycznym wykorzystującym najnowsze technologie dostępne na rynku – VENDO.Alice to nasze autorskie rozwiązanie, które wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji w procesie sterowania produkcją. Alice także zarządza pracą pracowników, maszyn, zasobami na hali produkcyjnej, ale przede wszystkim Alice to realna pomoc planisty. I co najważniejsze wykorzystuje X wariantów wg różnych, wcześniej założonych wskaźników, bez popełniania błędów, w bardzo krótkim czasie. Działa w tle lub na żądanie i pracuje 365/7/24. VENDO.Alice współpracuje z każdym system ERP, niezależnie od producenta.
 • Całkowicie nowy moduł kadrowo-płacowy, który w całości odpowiada potrzebom naszym klientom.

Stawiamy na korzyści z zastosowania AI w procesie planowania produkcji…

Jako firma, która obecna jest na rynku już od 15 lat, obserwujmy rynek i widzimy problemy dużych dostawców ERP na rynku, a mianowicie:

 • trudności z implementacją nowoczesnych technologii – duża część obecnych na rynku systemów ERP ma bariery technologiczne w zakresie migracji do chmury, integracji czy interfejsu;
 • pomimo skoku technologicznego i wszechobecną cyfrową transformacją, dostawcy ERP mają bardzo duże problem ze sprawną realizacją projektów.

Dla nas rok 2020 to kolejne ambitne plany. Zakładamy, że pomimo spowolnienia obecnego na rynku będziemy nadal dynamicznie się rozwijać i rozwijać nasz flagowy produkt VENDO.ERP. Obecna sytuacja gospodarcza powoduje, że przedsiębiorstwa zaczynają rozglądać się za alternatywami systemami klasy ERP, ponieważ… Ale to zostawmy na inną okazję.

Dodatkowo wszystkie trendy na 2020 rok odnoszące się do systemów ERP można zebrać w czterech punktach:

 • ERP w chmurze,
 • Łatwo dostępne rozwiązania mobilne,
 • Sztuczna inteligencja (AI),
 • Klient na pierwszym planie,

a jako CFI Systemy Informatyczne już to wszystko „mamy” i idziemy krok dalej, choć na pewno mocno będziemy akcentować korzyści z zakresu zastosowania maszynowego uczenia w procesie planowania produkcji i poprawy KPI z tym związanych dla przedsiębiorstw. W dalszym ciągu stawiamy na rozbudowę ekosystemu VENDO.ERP i implementacje u klientów rozwiązań powodujących zwiększenie efektywności działania czyli APS (VENDO.Alice), MES/SCADA i WMS.

 

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI VENDO.ERP I PRZEKONAJ SIĘ CZY JEST DLA CIEBIE!

 

 

Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

Author: webgoadm

Date: 11 lutego 2020