https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

VENDO.ERP z tytułem „Lider ERP 2024”


CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® została wyróżniona tytułem „Lider ERP 2024” w najnowszym Biznes Raporcie Gazety Finansowej „Najlepsze Systemy ERP”.

CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® została wyróżniona tytułem „Lider ERP 2024” w najnowszym Biznes Raporcie Gazety Finansowej „Najlepsze Systemy ERP”.

VENDO.ERP® to ekspert w produkcji. To nowoczesny i kompleksowy system do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). To zaawansowane narzędzia do sterowania i zarządzania produkcją oraz logistyką magazynową. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu biznesu – przede wszystkim w obszarach planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (APSVENDO.Alice), realizacji produkcji (MES oparty o rozwiązania IoT – dedykowane czujniki, integracje ze sterownikami maszyn czy sieciami przemysłowymi), rozliczeniem produkcji i przypływami surowców oraz materiałów (WMS), wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia analiz biznesowych (BI, Controlling) oraz rozwiązania mobilne, na wsparciu działów sprzedaży (w tym portale sprzedażowe b2b, e-commerce) i administracyjnych kończąc.

Dzięki temu, że VENDO.ERP® jako spójna całość tworzy ekosystem komplementarnych i nowoczesnych rozwiązań Industry 4.0. VENDO.ERP® kompleksowo wspiera przedsiębiorstwa w doskonaleniu ich procesów przemysłowych.

Dziękujemy za to wyróżnienie – Lider ERP 2024!

Lider ERP 2024

Author: Justyna Forystek

Date: 28 lutego 2024

VENDO.ERP® – Diamentem Forbesa 2024


Z dumą ogłaszamy, że nasza firma CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® zdobyła prestiżowe wyróżnienie w rankingu „Diament Forbesa 2024”. Ranking ten honoruje przedsiębiorstwa, które osiągnęły wzrost wartości w ciągu ostatnich trzech lat.

To potwierdzenie, że nasza praca i innowacyjne podejście zostały docenione przez branżę i partnerów biznesowych. Wyróżnienie to – Diament Forbesa – jest potwierdzeniem znalezienia się w gronie najlepszych firm w Polsce.

Dziękujemy!

Z dumą ogłaszamy, że nasza firma CFI Systemy Informatyczne - VENDO.ERP® zdobyła prestiżowe wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2024.

Diamenty Forbesa to prestiżowy ranking, który tworzony jest corocznie przez redakcję magazynu Forbes Polska. Celem jest wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. To swoiste odzwierciedlenie kondycji i tempa rozwoju polskiego biznesu.

Jak powstaje ranking „Diament Forbesa 2024”?

Już po raz szesnasty razem z redakcją „Forbes”, Dun & Bradstreet Poland opracowała zestawienie, w którym znajdują się najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa 2024.

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub bezpośrednio przesłały je do Dun & Bradstreet Poland. Firmy znajdujące się w upadłości lub likwidacji nie wchodzą do zestawienia. Diamentami Forbesa zostały te firmy, które osiągnęły dodatni wynik finansowy.

Celem rankingu jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości.

VENDO.ERP z Diamentem Forbesa 2024

Author: Justyna Forystek

Date: 25 stycznia 2024

Zwiększamy wydajność produkcji – roadshow on-line


Serdecznie zapraszamy na roadshow on-line, które organizowane jest przez BPC GROUP pt: „Zwiększamy wydajność produkcji” w dniu 24 stycznia 2024 w godz. 8:30 – 13:15. Nasz ekspert z VENDO.ERP wystąpi z tematem „Algorytmy sztucznej inteligencji w optymalizacji planów produkcji” o godz. 12:15.


W trakcie rozmów z kierownikami produkcji, często ujawniają oni wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się w trakcie swojej codziennej działalności. Najczęściej obejmują one konieczność dynamicznej adaptacji planu produkcyjnego do częstych zmian w zamówieniach. Ale też przestojów maszyn, trudności z dostępnością surowców oraz rzeczywistych potrzeb polskich firm w kontekście cyfryzacji i wzmocnienia konkurencyjności.

Serdecznie zapraszamy na roadshow on-line organizowany przez BPC GROUP POLAND pt: „Zwiększamy wydajność produkcji” w dniu 24 stycznia 2024 w godz. 8:30 – 13:15, podczas którego ekspert z VENDO.ERP wystąpi z tematem „Algorytmy sztucznej inteligencji w optymalizacji planów produkcji” o godz. 12:15.

Podczas organizowanego przez BPC GROUP POLAND Roadshow on-line pt. „Zwiększamy wydajność produkcji” wystąpimy z tematem „Algorytmy sztucznej inteligencji w optymalizacji planów produkcji”. Podczas tego wydarzenia pokażemy Alice.APS, która wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji w procesie planowania i sterowania produkcją.

VENDO.Alice – APS

Głównym celem APS jest optymalizacja planów produkcyjnych oraz bieżąca reakcja na zadania i zdarzenia na hali produkcyjnej. Optymalizuje plany produkcji oparte o algorytmy sztucznej inteligencji. Alice tworzy w pełni autonomiczny system zdolny do samodoskonalenia dzięki gromadzonemu doświadczenia i zdobywaniu na tej podstawie nowej wiedzy.

System generuje setki wariantów planów na minutę, uwzględniając tysiące operacji produkcyjnych. Wybór optymalnego planu następuje na podstawie minimalizacji opóźnień, skróceniu czasu przezbrojeń, obniżeniu kosztów produkcji i skróceniu cyklu produkcyjnego. System elastycznie reaguje na awarie maszyn, zmiany w zamówieniach czy dostępności zasobów. A także wykorzystuje pełen potencjał procesora oraz umożliwia obliczenia rozproszone na różnych komputerach.


Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 


Poruszane zagadnienia na spotkaniu i bezpłatna rejestracja -> https://bit.ly/4aSqV9P

Zapraszamy do aktywnego udziału.

wydajność produkcji

Author: Justyna Forystek

Date: 16 stycznia 2024

System ERP dla produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego


Rola systemu ERP jest kluczowa w sektorze produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego. Nowoczesny i funkcjonalny system ERP odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu firmy zapewniając jej kompleksowe wsparcie na wielu płaszczyznach działalności. Począwszy od zamówień, magazynowania, realizacji produkcji poprzez dział finansowy, rozliczenia i planowanie. Automatyzuje poszczególne czynności, pozwala na monitorowanie i wgląd do pełnych danych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności firmy, optymalizacji procesów produkcyjnych i zmniejszenia kosztów funkcjonowania zakładu. Poprawia efektywność oraz wspomaga obsługę procesów sprzedażowych.

Dlaczego branża mięsna potrzebuje systemu ERP?

Na polskim rynku jest dostępnych wiele systemów klasy ERP, które różnią się od siebie funkcjonalnościami i specjalizacjami branżowymi. Jak zatem wybrać system idealnie dopasowany do profilu firmy z sektora produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego i jej specyficznych wymagań? Szczególną uwagę należy zwrócić na kilka kluczowych elementów, które mają bardzo duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego z tego sektora.

Ciągła gotowość produkcyjna

Branża przetwórstwa mięsnego ma specyficzne potrzeby, które w znaczący sposób wyróżniają ją na tle innych sektorów. Pracuje ona niemalże bez przerwy, a jej priorytetem jest zapewnienie konsumentom świeżych produktów dostarczanych każdego dnia do sklepów. Kluczowe są więc tutaj normy sanitarne oraz możliwość śledzenia każdej partii wytworzonego produktu. Musimy wiedzieć, skąd pochodzi surowiec, w jaki sposób został przetworzony i dokąd ostatecznie trafił. Ważnym aspektem jest również zachowanie ciągłości informacji o produktach. Od momentu dostarczenia surowców po gotowy wyrób. W przypadku problemów z jakością surowców, musimy mieć możliwość szybkiej reakcji i poinformowania o tym fakcie wszystkich zainteresowanych.

Tutaj z pomocą przychodzi system VENDO.ERP®, który jest idealnie dostosowany do dynamiki i specyfiki pracy w branży przetwórczej, a przy tym niezawodny i wydajny, łatwy w użytkowaniu
i pomocny w codziennym funkcjonowaniu zakładu. Dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. Charakteryzuje się przy tym bogatą funkcjonalnością i pełnym dopasowaniem do potrzeb klienta pozwalając mu na utrzymywanie ciągłości produkcyjnej oraz niemalże natychmiastową analizą danych zgromadzonych w systemie. Jest to możliwe dzięki centralizacji zarządzania procesami, pozwalającej na minimalizację ryzyka popełniania błędów.

Monitorowanie procesów produkcyjnych

Bieżące monitorowanie procesów produkcyjnych to drugi kluczowy aspekt, ściśle powiązany z wymogami sanitarnymi. Śledzenie każdej partii, czyli tego, co wchodzi do produkcji, musi funkcjonować bowiem na każdym etapie procesu. Bez monitorowania procesów produkcyjnych, zakład produkcyjny jest narażony na wiele nieoczekiwanych i potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Każda partia produkcyjna jest oznakowana, podobnie jak każdy produkt,
półprodukt czy wyrób gotowy – każdy z nich posiada unikalny numer partii co w efekcie umożliwia pełną identyfikację.

VENDO.ERP® pozwala skutecznie monitorować i doskonalić nie tylko jakość produktów, ale również procesy produkcyjne w zakładzie. Zapewnia lepszą widoczność i kontrolę stanów poszczególnych
stanowisk, analizę parametrów w czasie rzeczywistym, identyfikację problemów jakościowych oraz spełnienie wymagań norm i regulacji branżowych. Dzięki zgromadzonym danym dotyczących dostępności surowców, czasu dostawy, kosztów transportu i innych parametrów system tej klasy umożliwia również optymalizację łańcucha dostaw. Daje możliwość precyzyjnego śledzenia każdej zmiany w produktach – zarówno jeśli chodzi o ich ubytki, jak i przyrosty. Kluczowe jest również ważenie produktów na każdym etapie produkcji. Co istotne, na wszystkich etapach produkcji daje możliwość analizowania danych – np. tusz, które zostały zakupione od dostawcy czy informacji, z jakich partii surowców składa się dany wyrób gotowy.

W przypadku jakichkolwiek problemów system VENDO.ERP® pozwala na szybką weryfikację danych i wychwycenie wszelkich nieprawidłowości na każdym etapie procesu. Planując produkcję weryfikuje ponadto kalendarz pracy maszyn i ich dostępność, kompetencje pracowników, dostępność surowca, materiałów oraz narzędzi uwzględniając kompletną strukturę wyrobu, w efekcie tworząc kompletny harmonogram produkcji. Warto także pamiętać, że w branży produkcji żywności i przetwórstwa mięsnego kluczowym aspektem jest właściwe zarządzanie kosztami i zapasami. Zbyt wysokie zapasy lub zarządzanie nimi w niewłaściwy sposób, mogą doprowadzać do przechowywania nadmiernej ilości surowców lub gotowych produktów, a to generuje dodatkowe wydatki związane z magazynowaniem oraz obsługą zapasów.

Zmienność funkcji pracowników

Specyfiką branży mięsnej jest brak klasycznego podziału ról pracowników wykonawczych, którzy bardzo często łączą różne funkcje. Wynika to przede wszystkim z tempa pracy związanego z koniecznością utrzymania świeżości produktów. VENDO.ERP® pozwala na organizację pracy zastępczych funkcji pracowników na magazynie i na produkcji w efektywny sposób. Daje im możliwość korzystania z tych samych scenariusz. Zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych, takich jak kolektory danych, co znacząco usprawnia pracę. Co więcej, dzięki systemowi, wszystkie operacje rejestrują się w czasie rzeczywistym, a to jest kluczem
do płynności procesu produkcyjnego.

Elastyczność i indywidualne kastomizacje

Istotną cechą systemu VENDO.ERP® jest jego zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań biznesowych przedsiębiorstw. Rozwiązanie jest niezwykle elastyczne i pozwala na bieżąco reagować na potrzeby klienta. Co ważne, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmian sprzętowych czy nowych wymagań biznesowych, nie ingerując w warstwę bazową oprogramowania. Zamiast tego, dokonywane są modyfikacje wyłącznie na poziomie aplikacji (tzw. pluginy – z ang. wtyczki), co przyspiesza proces wdrożenia rozwiązania. To pokazuje,że przemyślany wybór odpowiedniego oprogramowania ERP to ważny aspekt. To umożliwia idealne dopasowanie do specyfiki biznesowej i potrzeb klienta.

Optymalizacja kosztów

Kontrola kosztów to kluczowy element zarządzania w każdym przedsiębiorstwie. Zwłaszcza w tak dynamicznych czasach, gdzie na co dzień spotykamy się ze zmiennością cen surowców, energii
i innych zasobów.

System ERP staje się nieodzownym narzędziem, umożliwiającym dokładne monitorowanie i analizę kosztów w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu przedsiębiorstwa śledzą wszystkie wydatki, które mają wpływ np. na koszty produkcji. Wdrożenie systemu VENDO.ERP® pozwala na znaczną optymalizację procesów. Ale także minimalizację marnotrawstwa, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz podniesienie jakości obsługi klientów. Dostosowany system do
obsługi branży mięsnej, dzięki czemu zapewnia szereg usprawnień i automatyzacji zachodzących w przedsiębiorstwie procesów, zwłaszcza produkcyjnych. Produkcja jest wieloetapowa, a system umożliwia optymalizację każdego z nich. Jednym z elementów pozwalającym przyspieszyć procesy i zminimalizować ryzyko powstawania błędów jest wykorzystanie narzędzia klasy WMS zintegrowanego w systemie VENDO.ERP®. A także obsługa ruchów magazynowych oraz ścieżki produkcyjnej za pomocą kodów kreskowych. Ponieważ system wie, jakie surowce, towary czy półprodukty są potrzebne do wytworzenia danego wyrobu oraz jakie są ich technologie produkcji to potrafi kierować odpowiednie zadania do odpowiednich pracowników w oparciu o zdefiniowane scenariusze. Wszystkie dane są przetwarzane automatycznie a konkretny pracownik otrzymuje polecenia do wykonania. To znacznie usprawnia pracę wielu działów – zarówno magazynu jak i przygotowania oraz realizacji produkcji. To zaledwie jeden z przykładów a system umożliwia kompleksowe wsparcie wszystkich procesów w organizacji co w efekcie przekłada się na
optymalizację kosztów na wielu płaszczyznach.

Podsumowanie

System ERP to serce informacyjne każdego przedsiębiorstwa. Koncentruje wszystkie procesy pełniąc kluczową rolę zwłaszcza w tak dynamicznej branży jak produkcja żywności i przetwórstwa mięsnego. To nie tylko narzędzie do automatyzacji procesów, ale także nieocenione wsparcie w zachowaniu ciągłości produkcji. Ale też w bieżącym monitorowaniu procesów produkcyjnych, kontroli i optymalizacji kosztów. To również szansa na dostosowanie się do dynamicznych zmian na rynku i w gospodarce. VENDO.ERP® jest narzędziem realizującym te zadania i przy tym doskonale przystosowanym do specyficznych wymagań branży mięsnej.


Autorzy: Grzegorz Ćwieląg, Bartłomiej Rutkowski

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Rzeźnik Polski” – [POBIERZ PDF Z ARTYKUŁEM]

Author: Justyna Forystek

Date: 20 października 2023

Czy warto inwestować w dobre = skuteczne systemy ERP?


Gracjan Przeniosło, Sales Manager w CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®

Już każdy manager wie, że zintegrowany system ERP (Enterprise Resource Planning) odgrywa kluczową rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zapewniając szerokie spektrum wsparcia i korzyści. To oprogramowanie, które integruje różne obszary działalności, takie jak zarządzanie zamówieniami, produkcją, finansami, zasobami ludzkimi, magazynowaniem i innymi. Dlatego nikogo z kierownictwa firmy produkcyjnej już nie trzeba przekonywać, że rola ERP w biznesie jest niezwykle istotna.

Czy warto inwestować w dobre = skuteczne systemy ERP?

System ERP umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi i procesami, eliminując podwójne wprowadzanie danych i minimalizując ryzyko błędów. Zapewnia pełny wgląd w zasoby i umożliwia optymalne planowanie wykorzystania zasobów. ERP dostarcza informacji strategicznych, narzędzi raportowania i analizy, automatyzuje procesy oraz usprawnia przepływ informacji. To prowadzi do skrócenia czasu realizacji zamówień, zmniejszenia kosztów operacyjnych, zwiększenia produktywności pracowników i poprawy obsługi klienta. System ERP jest niezwykle ważny w konkurencyjnym środowisku rynkowym, umożliwia elastyczność i skalowalność oraz szybką reakcję na zmiany rynkowe, przyczyniając się do długoterminowego sukcesu firmy.

Różnorodność systemów ERP

Na polskim rynku istnieje wiele dostawców systemów klasy ERP, którzy działają zarówno jako producenci, jak i dystrybutorzy. Systemy te różnią się pod względem funkcjonalności i dostosowania do różnych branż. Dlatego podczas wyboru systemu ERP warto zwrócić uwagę na kilka istotnych cech, które mają bardzo duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Funkcjonalność branżowa

Dostawcy ERP specjalizujący się w produkcji często oferują specjalistyczne funkcje i moduły, które są dostosowane do unikalnych potrzeb tej branży. Obejmują pełne zarządzanie procesem produkcyjnym, planowanie zapasów, zarządzanie zamówieniami klientów, zarządzanie jakością, obsługę serwisu posprzedażowego i wiele innych charakterystycznych dla tej konkretnej gałęzi rynku. Istotne jest też tzw. doświadczenie branżowe, to znaczy czy danych dostawca ma już zrealizowane podobne wdrożenia w branży produkcyjnej.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji, to system dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym z zaawansowanymi rozwiązaniami, które wspierają działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. VENDO.ERPâ to zespół doświadczonych konsultantów z kilkunastoletnim doświadczeniem w tej branży.

Integracja z urządzeniami

Istotnym elementem na jaki warto zwrócić uwagę dokonując wyboru systemu ERP dla produkcji jest możliwość integracji tego systemu z urządzeniami i maszynami produkcyjnymi, umożliwiając automatyzację i monitorowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zbierać dane o wydajności maszyn, zużyciu surowców, wydajności pracy itp., co umożliwia lepsze zarządzanie produkcją.

VENDO.ERP® jest przygotowane na komunikację z zewnętrznymi urządzeniami, z maszynami między innymi za pomocą czujników IoT (Internetu Rzeczy). Czujniki IoT są montowane na maszynach, a dane z tych czujników są przesyłane do systemu MES w VENDO.ERP®, który analizuje i wykorzystuje je do zarządzania procesem produkcyjnym. Taka integracja umożliwia bieżący monitoring i analizę danych w czasie rzeczywistym, – umożliwia generowanie powiadomień, gdy parametry maszyn przekraczają ustalone limity lub występują nieprawidłowości. Dzięki temu można podjąć działania zaradcze przed wystąpieniem poważniejszych problemów, planować konserwacje czy optymalizacje.

Dla przykładu w produkcji spożywczej przy wykorzystaniu czujników IoT współpracujących z VENDO.ERP® możemy śledzić temperaturę i wilgotność powietrza na linii produkcyjnej oraz nawet podczas przechowywania i transportu produktów. Późniejsza analiza tych danych zgromadzonych w VENDO.ERP® pozwala w pełni panować nad jakością produktów. Natomiast wykorzystanie narzędzia do powiadamiania takiego jak VENDO.ERP® Notyfikacje pozwala podjąć szybką reakcję w momencie wykrycia odstępstw od ustalonych standardów.

Zarządzanie kosztami i zapasami

W branży produkcyjnej zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe – pozwala na efektywne funkcjonowanie firmy. Optymalizacja procesów, minimalizacja marnotrawstwa i lepsze wykorzystanie zasobów pomagają obniżyć koszty produkcji, co znacząco wpływa na marże. Zbyt wysokie zapasy lub niewłaściwe nimi zarządzanie doprowadza do przechowywania nadmiernej ilości surowców lub gotowych produktów może generować dodatkowe wydatki związane z magazynowaniem oraz obsługą zapasów.

VENDO.ERP® śledzi i kontroluje koszty związane z procesem produkcji. Monitoruje koszty surowców, zapasów, pracy, energii, utrzymania maszyn i innych czynników, które wpływają na całościowe koszty produkcji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wbudowanych w system narzędzi do tworzenia własnych analiz generuje raporty, dzięki czemu można na bieżąco analizować zmienność wydatków, identyfikować obszary oszczędności i optymalizować procesy w celu minimalizacji kosztów. Skuteczne zarządzanie kosztami i zapasami jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy, pomaga zwiększyć konkurencyjność, efektywność operacyjną oraz utrzymać stabilność finansową.

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji to jeden z najważniejszych procesów w firmie produkcyjnej. Dostawcy systemów ERP oferują w swoich narzędziach funkcje planowania produkcji. Ważne jest, żeby system ERP umożliwiał elastyczne planowanie i reagowanie na zmienne warunki.

VENDO.ERP® to „ekspert w planowaniu produkcji”, to zaawansowane algorytmy harmonogramowania, które uwzględniają wiele czynników: kalendarz maszyn, umiejętności pracowników, dostępność materiałów, narzędzia oraz strukturę hierarchiczną wyrobu i operacji, dostępność surowców, harmonogramy produkcji, możliwości maszyn, preferencje klientów itp. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji (AI), VENDO.ERP® jest w stanie optymalizować plany produkcyjne i sterować całym procesem wytwórczym. Poprawia efektywności poprzez osiągnięcie określonych wskaźników, jak terminowości realizacji, skrócenie cyklu produkcyjnego, zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę narzędzi (przezbrojenia), oraz obniżenie kosztów produkcji. Dzięki wykorzystaniu AI i zaawansowanych algorytmów, VENDO.ERPâ uwzględnia wiele zmiennych i znajduje optymalne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i rentowności firmy.

Monitorowanie jakości

Szczególnie istotne w branży produkcyjnej jest monitorowanie jakości procesów i produktów. Niektóre systemy ERP oferują moduły do zarządzania jakością, które umożliwiają kontrolę jakości na różnych etapach produkcji, zarządzanie reklamacjami klientów i śledzenie działań naprawczych.

VENDO.ERP® pozwala skutecznie monitorować i doskonalić jakość swoich produktów oraz procesów produkcyjnych. Zapewnia lepszą widoczność i kontrolę stanów poszczególnych stanowisk, parametrów w czasie rzeczywistym, identyfikację problemów jakościowych, doskonalenie procesów oraz spełnienie wymagań norm i regulacji branżowych.

VENDO.ERP® optymalizuje również łańcuch dostaw, dzięki zgromadzonym danym dotyczących dostępności surowców, czasu dostawy, kosztów transportu i innych parametrów które mogą być indywidualnie skonfigurowane. VENDO.ERP® pomoże w zarządzaniu dostawami optymalizując również harmonogram dostaw.

Analiza danych

Systemy ERP specjalizujące się w branży produkcyjnej często oferują zaawansowane narzędzia do analizy danych. Narzędzia te pozwalają na monitorowanie wskaźników wydajności operacyjnej, identyfikowanie obszarów do optymalizacji, generowanie raportów i prognozowanie wyników.

VENDO.ERP® umożliwia przekształcenie danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa, gromadzonych w systemie i zaprezentowanie ich w postaci czytelnych i łatwych do analizy raportów, stanowiących źródło wiedzy będącej podstawą podejmowanych decyzji. Wbudowane w poszczególne moduły VENDO.ERPâ predefiniowane analizy obejmują obszary sprzedaży, magazynu, produkcji i księgowości. W każdym z powyższych obszarów dostępnych jest wiele raportów, które można modyfikować w zależności od wymagań, ale też tworzyć własne wykorzystując narzędzia wbudowane w system VENDO.ERP®. Każdy z raportów prezentuje inny aspekt działania, obejmuje inne wartości lub kryteria ich doboru. Wielość dostępnych zestawień i ich zróżnicowanie pozwala na wybór optymalnego w danym momencie raportu.

Różnice między dostępnymi na rynku systemami ERP mogą być znaczne. Wybór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnej firmy produkcyjnej powinien uwzględniać indywidualne potrzeby. Ale też skalę działalności, budżet oraz możliwości dostosowania i integracji systemu z istniejącą infrastrukturą IT firmy.

Uniwersalny ERP czy branżowy ERP?

Dlaczego warto wybrać system ERP, który jest dedykowany konkretnej branży? Oto kilka przykładów złych wyborów, które zakończyły się niepowodzeniem.

Jednym z nich jest wdrożenie systemu ERP w znanej sieci dyskontów spożywczych. Ta sieć podjęła próbę wdrożenia ERP w swojej organizacji. Projekt napotkał liczne problemy, w tym opóźnienia, błędy w funkcjonalnościach i trudności w adaptacji przez personel. W rezultacie dyskont zdecydował się zawiesić projekt i zatrudnić zewnętrzną firmę do zarządzania swoimi operacjami.

Innym przykładem jest wdrożenie ERP w znanej na świecie firmie kosmetycznej. W 2013 firma ta zainwestowała w nowy system ERP. Jednak projekt napotkał liczne trudności, w tym problemy techniczne, przekroczenie budżetu i opóźnienia. W rezultacie firma poniosła znaczne straty finansowe, a jego zdolność do obsługi zamówień i dostaw została poważnie zakłócona.

W 2010 roku brytyjski operator sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu, podjęła próbę wdrożenia nowego systemu ERP. Jednak projekt napotkał trudności, a wprowadzenie systemu zostało opóźnione o kilka lat. Problemy techniczne i błędy w zarządzaniu projektem spowodowały zakłócenia w operacjach operatora oraz znaczne koszty dodatkowe. W konsekwencji operator złożył pozew przeciwko dostawcy usług IT w związku z nieudanym projektem wdrożenia ERP.

Te kilka przykładów wskazuje jednoznacznie, że wybór odpowiedniego, dopasowanego systemu ERP, który uwzględnia specyfikę branży firmy jest bardzo ważny. Śmiem twierdzić, że jednym z wielu powodów był właśnie wybór systemu ERP, który nie uwzględniał specyfiki branży klienta. A systemy dla danej branży to ERP zaprojektowane i opracowane z myślą o potrzebach i wymaganiach danej branży. A to pozwala firmom osiągnąć większą efektywność, zoptymalizować procesy i zwiększyć konkurencyjność na rynku. Już sam projekt wdrożenia systemu ERP jest bardzo trudny. Warto postawić na dostawcę rozwiązania, który zna specyfikę danej branży, oraz posiada wieloletnie doświadczenie poparte konkretnymi wdrożeniami.

Eksperci w produkcji

Na rynku dostępnych jest wielu dostawców systemów ERP. Ważne jest, żeby spojrzeć na ich doświadczenie w danej branży i portfel klientów o zbliżonym zakresie działalności. Ale także przeanalizować system pod kątem funkcjonalności, który dostarczają.

VENDO.ERP® to Eksperci w Produkcji. Pomogliśmy wielu przedsiębiorstwom udoskonalić procesy biznesowe, poprawić jakość i wydajność. Oferujemy zaawansowane narzędzia i funkcjonalności, które pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać ich biznesem.

Przykłady wdrożeń

Firma ELA – Wyrób Folii i Opakowań, skorzystała z systemu VENDO.ERP®, żeby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne. Dzięki temu osiągnęli znaczący wzrost wydajności, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Kolejnym przykładem jest firma MERKSON, działająca w branży metalowej i automotive. Wdrożenie VENDO.ERP® umożliwiło im skuteczne zarządzanie produkcją oraz optymalizację procesów, co przełożyło się na efektywność i rentowność działalności.

W przedsiębiorstwie do obróbki metali, DO-MET, wdrożenie VENDO.ERP® przyczyniło się do poprawy rejestracji zdarzeń na produkcji oraz wsparcia działań produkcyjnych. Dzięki temu firma osiągnęła większą efektywność w realizacji zamówień i podniosła jakość swoich usług. W branży motoryzacyjnej firma SARIV skorzystała z optymalizacji procesów przy wykorzystaniu VENDO.ERP®, co zaowocowało 30% wzrostem wydajności oraz automatyzacją zamówień. Dzięki temu klientowi udało się skutecznie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na swoje produkty. W CYPRYS Produkcja Mebli, VENDO.ERP® umożliwił nieprzerwaną i terminową produkcję. Dzięki narzędziom oferowanym przez system, firma zyskała większą kontrolę nad swoimi procesami produkcyjnymi, zwiększyła zadowolenie klientów i wzrost sprzedaży.

Podobne korzyści odnotowała również firma KRATKI.PL Marek Bal, której produkcja przebiega teraz sprawniej i zgodnie z harmonogramem. Wdrożenie VENDO.ERP® pozwoliło na usprawnienie procesów i zapewnienie nieprzerwanej produkcji, co przekłada się na zadowolenie klientów i rozwój firmy. Wdrożenie systemu VENDO.ERP® odniosło również sukcesy w innych branżach, takich jak metalowa – w firmie MET-EUROSYSTEM. Wspierając te firmy, VENDO.ERP® zapewniło ciągłość produkcji i usprawnienie procesów biznesowych.

VENDO.ERP® umożliwia mądre i efektywne zarządzanie dla przedsiębiorstw. System jest dostosowany do różnych branż z sektora produkcyjnego. To pozwala naszym klientom osiągać lepsze wyniki, rozwijać się na rynku i osiągać przewagę konkurencyjną.

Dobry wybór

Dobry wybór dostawcy i systemu ERP ma kluczowe znaczenie dla sukcesu wdrożenia w przedsiębiorstwie. Dopasowanie rozwiązania branżowego jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście produkcji. Ważne, żeby wybrane rozwiązanie idealnie pasowało do specyfiki i potrzeb firmy produkcyjnej.

W odróżnieniu od innych firm, które oferują rozwiązania ERP, nasza firma jest twórcą systemu, co daje nam unikalną przewagę. Mamy głęboką wiedzę branżową i doświadczenie w dziedzinie produkcji, dlatego rozumiemy specyfikę i wyzwania, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa. A wdrażając poprzez „dobre praktyki” (best practices), możemy zapewnić naszym klientom optymalne rozwiązanie dostosowane do ich specyficznych potrzeb i wymagań. Wiedza i ekspertyza pozwalają nam wprowadzać kastomizacje w systemie VENDO.ERP®, tak żeby doskonale odpowiadał na potrzeby klienta. A dzięki elastyczności i umiejętności dostosowywania systemu do wymagań, zapewniamy, że wdrożenie VENDO.ERP® spełni oczekiwania. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania, które nie tylko usprawni procesy biznesowe, ale przyczyni się do osiągnięcia korzyści operacyjnych i konkurencyjnych. Dlatego masz pewność, że otrzymasz rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojej branży i unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

systemy ERP

Author: Justyna Forystek

Date: 22 sierpnia 2023

Sztuczna inteligencja w produkcji


Sztuczna inteligencja (AI) w produkcji ma duże znaczenie, zwłaszcza w tak zmiennym i dynamicznym środowisku.

Może przyspieszać procesy produkcyjne, optymalizować działania, redukować koszty, poprawiać jakość i monitorować stan urządzeń. Wykorzystanie AI pozwala również na prognozowanie awarii i automatyzację.

Sztuczna inteligencja w branży produkcyjnej

O przykładach wykorzystania sztucznej inteligencji w systemie ERP opowiada autorowi artykułu pt.: ”Inteligencja w okularach”, który ukazał się w najnowszym numerze dwumiesięcznika KAIZEN, nasz ekspert Gracjan Przeniosło. Opowiada o zaawansowanym systemie planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją – VENDO.Alice, a także o predykcyjnym oprogramowaniu analizującemu zachowanie pracowników w celu poprawy bezpieczeństwa i redukcji strat – VENDO.Cassandra.

Polecamy!


VENDO.Alice

VENDO.Alice to system APS, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji do efektywnego planowania i zarządzania procesem produkcji. Jego głównym celem jest optymalizacja harmonogramów produkcyjnych oraz reagowanie na zmiany i wydarzenia na hali produkcyjnej. Ten system jest oparty na praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji. To pozwala mu doskonalić się na podstawie zgromadzonego doświadczenia i zdobywanej w ten sposób wiedzy.

VENDO.Cassandra

Cassandra to zaawansowane narzędzie analityczne, wykorzystujące sztuczną inteligencję, które prognozuje przyszłe zachowanie zarówno pracowników, jak i organizacji jako całości. To narzędzie pomaga identyfikować wzorce zachowań. Wpływa też na poprawę wyników w różnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, ograniczenie strat czy zarządzanie. Wykorzystuje modele predykcyjne, które nie tylko analizują dane, ale także tworzą elementy gier, co pozwala na wdrożenie zasad Lean Management.

sztuczna inteligencja w produkcji

Author: Justyna Forystek

Date: 10 lipca 2023

Automatyzacja w przemyśle


Automatyzacja odgrywa kluczową rolę w ewolucji i przyszłości przemysłu. Dynamiczny rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka i systemy informatyczne, przyczynia się do coraz większej automatyzacji procesów produkcyjnych.

AUTOMATYZACJA W PRODUKCJI

Wydajność i efektywność produkcji

Wpływ automatyzacji na przemysł jest wieloaspektowy. Po pierwsze, automatyzacja przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności produkcji. Maszyny wyposażone w zaawansowane systemy informatyczne i technologie są w stanie pracować w trybie ciągłym, eliminując potrzebę przerw i znacznie zwiększając tempo produkcji. To prowadzi do zwiększenia produkcji, obniżenia kosztów i poprawy ogólnej wydajności przedsiębiorstw.

Kontrola jakości

Po drugie, automatyzacja umożliwia lepszą kontrolę jakości wytwarzanych produktów. Zaawansowane maszyny produkcyjne są wyposażone w precyzyjne czujniki i systemy wizyjne, które mogą monitorować procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym. To pozwala na wykrywanie ewentualnych wad i błędów w produkcie na wczesnym etapie, co przekłada się na poprawę jakości i redukcję kosztów związanych z wadliwymi produktami.

Bezpieczeństwo

Kolejnym istotnym aspektem wpływu automatyzacji jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Automatyzacja pozwala na zastąpienie ludzi w wykonywaniu niebezpiecznych zadań przez maszyny. Pracownicy są zwolnieni z ryzyka związanego z niebezpiecznymi czynnościami, co prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków i urazów. Wzrost bezpieczeństwa przekłada się również na zwiększenie efektywności pracy, gdyż pracownicy mogą skoncentrować się na zadaniach wymagających ich umiejętności i kreatywności.

Zmiany strukturalne

Automatyzacja przemysłu przynosi również zmiany strukturalne w rynku pracy. Niektóre zadania, które kiedyś były wykonywane przez ludzi, teraz są wykonywane przez maszyny. To może prowadzić do zmniejszenia ilości dostępnych miejsc pracy w niektórych branżach. Jednak równocześnie pojawiają się nowe możliwości związane z tworzeniem, programowaniem i obsługą nowoczesnych technologii. Powstają nowe stanowiska pracy, które wymagają wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności technicznych.

AI, ML, robotyka

Technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i robotyka będą stale ewoluować, co otworzy nowe możliwości i wyzwania dla przemysłu. Przewiduje się, że maszyny będą coraz bardziej zaawansowane, inteligentne i elastyczne. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia, które już z powodzeniem działa w systemie ERP – VENDO.ERP jest VENDO.Alice.

Cobots

Jednym z trendów, który zyskuje na znaczeniu, jest tzw. kolaboracja człowieka z robotem. Maszyny będą współpracować z pracownikami, wspierając ich w wykonywaniu zadań i zwiększając efektywność pracy. Koncepcja „cobots” (roboty współpracujące z człowiekiem) będzie się rozwijać, umożliwiając bezpieczne i harmonijne współdziałanie między maszynami a ludźmi.

IoT i cloud

Przemysł jest świadkiem rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) i technologii chmurowych. Maszyny komunikują się ze sobą i wymieniają informacje, w celu lepszej synchronizacji procesów produkcyjnych. Dane zbierane z różnych urządzeń są analizowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji optymalizujących produkcję. To pozwala na lepsze planowanie, prognozowanie i zarządzanie w całym łańcuchu dostaw. W systemie VENDO.ERP dostępny jest system VENDO.MES. VENDO.MES jest systemem, który przydziela zadania pracownikom w sektorze produkcyjnym oraz monitoruje postęp ich realizacji. Na bieżąco rejestruje wykonanie produkcji, braki w procesie, przestoje oraz analizuje ich przyczyny. Dzięki integracji ze sterownikami i czujnikami (IoT), umożliwia precyzyjne określanie czasu pracy maszyn oraz doskonalenie ich wykorzystania. VENDO.MES zapewnia kompleksowe narzędzia do zarządzania produkcją, optymalizując efektywność, identyfikując problemy i umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych.

Robotyzacja usług

Innym obszarem, który będzie rozwijał się wraz z automatyzacją, jest robotyzacja usług. Roboty i sztuczna inteligencja będą odgrywać coraz większą rolę w sektorze usług, takim jak logistyka czy obsługa klienta. Automatyzacja będzie miała wpływ na wiele dziedzin i branż, prowadząc do transformacji sposobu działania i tworząc nowe możliwości biznesowe.

Jednak wraz z rozwojem automatyzacji pojawiają się również wyzwania. Jednym z nich jest konieczność dostosowania się pracowników do zmieniającego się środowiska pracy i nabywania nowych umiejętności. Przekwalifikowanie i ciągłe doskonalenie będą kluczowe dla zachowania konkurencyjności na rynku pracy.

Podsumowanie

Automatyzacja ma ogromny wpływ na przemysł i jego przyszłość. Przy odpowiednim wykorzystaniu technologii i dostosowaniu strategii, może przynieść wiele korzyści – zwiększenie wydajności, poprawa jakości, zwiększenie bezpieczeństwa i tworzenie nowych możliwości biznesowych. VENDO.ERP to innowacyjny system klasy ERP, który wykorzystuje automatyzację, zapewniając kompleksowe zarządzanie firmą. Ten nowoczesny system umożliwia skuteczną kontrolę i planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Poprzez optymalizację procesów i efektywne zarządzanie kosztami, VENDO.ERP przyczynia się do zwiększenia efektywności działań firmy. Automatyzacja zadań usprawnia codzienne operacje i umożliwia bieżącą kontrolę nad działaniami. Dzięki temu systemowi możliwe jest również doskonalenie obsługi klienta, redukcja kosztów i wzrost rentowności. VENDO.ERP dostarcza niezbędne informacje do podejmowania kluczowych decyzji, wspierając strategię przedsiębiorstwa.

Autor: Gracjan Przeniosło, Account Executive Services, CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®


Artykuł ukazał się na łamach portalu myERP.pl

automatyzacja w przemyśle

Author: Justyna Forystek

Date: 21 czerwca 2023

VENDO.ERP® o elastyczności produkcji


Eliminowanie zbędnych kosztów i racjonalizacja procesów to niektóre z listy zadań kluczowych dla firm produkcyjnych. Ich realizacja zwiększa elastyczność produkcji. Wszystko po to, żeby podnosić wydajność, zwiększać efektywność, a w konsekwencji przyśpieszyć realizację zamówień.
W jaki sposób system ERP mogą zwiększyć elastyczność produkcji?

ERP zwiększa elastyczność produkcji

O tym jak system ERP zwiększa elastyczność produkcji wypowiada się między innymi nasz ekspert Bartłomiej Rutkowski, w najnowszym artykule pt. ”Przygotowanie na nieprzewidywalne” w najnowszym numerze dwumiesięcznika Kaizen.

Kaizen (2/2023) można zamówić na stronach logistyczny.com

elastyczność produkcji

wydajność produkcji

Author: Justyna Forystek

Date: 8 maja 2023

Internet Rzeczy (IoT) w poprawie OEE


Marek Mac z portalu myERP.pl rozmawia z Bartłomiejem Rutowskim, Sales Managerem z CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® o wykorzystaniu IoT w poprawie OEE. OEE (Overall Equipment Effectiveness), czyli wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn. Często uznaje się go za jeden z kluczowych wskaźników efektywności w zakładach produkcyjnych.

Warto jednak podkreślić, że współczynnik OEE to narzędzie, które dobrze wykorzystane może wspomóc optymalizację procesów produkcyjnych i podnosić efektywność produkcji.

Poniżej pełny zapis rozmowy.

Panie Bartłomieju proszę powiedzieć, czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn jest w polskich realiach standardem? W jaki sposób podchodzi się do tej kwestii w polskich fabrykach?

Ostatnie lata doświadczyły przedsiębiorców. Wiele polskich firm produkcyjnych borykało się z problemami związanymi z zerwanym łańcuchem dostaw, wahaniami cen surowców, utratą zamówień lub brakiem ich uprzedniej powtarzalności. To, co się wydarzyło oraz przyszłe perspektywy związane z rynkiem, na którym działają, gospodarką, spowodowały, że wielu przedsiębiorców zaczęło szukać oszczędności w optymalizacji własnej działalności starając się poprawić wydajność procesów produkcyjnych. Stało się oczywiste, że pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, a żeby ją posiąść, trzeba mierzyć. Wielu zauważyło, że dopiero ta wiedza umożliwi podejmowanie decyzji o kolejnych ruchach. Analiza danych pozwoli na wprowadzanie odpowiednich zmian w organizacji. Dzięki temu, że przedsiębiorcy zbudowali tę świadomość, wielu z nich zdecydowała się opomiarować swoje procesy i zasoby. Dziś realia w polskich fabrykach są często diametralnie inne, niż jeszcze kilka lat temu. Jako dostawca rozwiązań do zarządzania produkcją widzimy znaczący wzrost świadomości i potrzeb w powyższym obszarze, aczkolwiek w wielu projektach, jakie realizujemy naszym zadaniem staje się również edukowanie przedsiębiorców. Chętnie dzielimy się wiedzą i doradzamy, proponujemy najlepsze dla danej branży rozwiązania, bazując na naszym doświadczeniu. Jest jeszcze sporo do zrobienia, ale można powiedzieć, że mierzenie efektywności staje się już standardem w przedsiębiorstwach produkcyjnych w naszym kraju.

Co daje nam wiedza wynikająca ze wskaźników OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

Wiedza (o procesach, posiadanych zasobach) jest fundamentem filozofii Kaizen. Jeśli chcemy wdrażać nowe rozwiązania, aktualizować obecne, pracować nad ciągłym udoskonaleniem organizacji to musimy posiadać wiedzę i otrzymywać informacje zwrotne. Wiedza otrzymywana ze wskaźników wydajnościowych (w tym OEE) i informacje od uczestników procesów, pozwalają nam podejmować decyzje o kierunku wdrażanych zmian. Proces ich wdrażania jest procesem ciągłym, nigdy się nie kończącym według Kaizen. Bez danych nie byłoby możliwe zadawanie pytań – metoda 5 Why, bo nie otrzymywalibyśmy odpowiedzi lub co gorsza odpowiedzi byłyby rozbieżne z rzeczywistością. Dane (odpowiedzi) i ich jakość wpływają również na kierunek i jakość kolejnych, zadawanych pytań. Dopiero w efekcie tych zintegrowanych działań – nieustające, dobrej jakości pytania i odpowiedzi, dobrze dobrane wskaźniki, możemy doskonalić procesy. Tylko wówczas otrzymamy miarodajne, odpowiadające rzeczywistości odpowiedzi dotyczących kluczowych obszarów naszego biznesu. Czy potrzebujemy unowocześnić park maszynowy? Czy zwiększyć ilość stanowisk? Czy potrzebujemy większej obsady stanowisk czy inaczej zaplanować posiadane zasoby? Czy potrzeba wdrożyć działania w dziale utrzymania ruchu? Czy edukować pracowników? A być może popracować nad regulaminem wynagradzania?

W jaki sposób trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT wpływają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Postępująca globalna cyfryzacja napędza nieustannie rozwój rynku rozwiązań Internetu Rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI). Do dyspozycji otrzymujemy coraz więcej rozwiązań i coraz większą ich dokładność. Stosowane dziś narzędzia oparte o technologie bezprzewodowe o niskim poborze energii umożliwiają stworzenie w przedsiębiorstwie cyfrowego ekosystemu opartego na danych. Do tego rozwój narzędzi Big Data i sztucznej inteligencji umożliwiają/wspierają analizę ogromnej ilości informacji i dostarczają użytkownikom  niemalże „na tacy” gotowe wnioski/rozwiązania. Im więcej procesów i czynności jesteśmy w stanie opomiarować, tym więcej danych posiadamy, które posłużą nam do podejmowania decyzji o kierunku rozwoju naszego biznesu. Dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie wykorzystać tak ogromną ilość danych, która nie byłaby możliwa do przeanalizowania przez człowieka.

Ponieważ polskie przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej świadome, to chętniej korzystają z nowych rozwiązań i coraz częściej je wdrażają w swoich zakładach widząc w tym potencjał własnego rozwoju. Celem okazuje się często nie tylko badanie i wzrost efektywnośc,i ale również bezpieczeństwo pracy (np. badanie odległości pracowników od maszyn, przepływ pracowników na halach produkcyjnych czy magazynowych).

Jakie narzędzia oferuje Państwa firma w zakresie automatycznego wyznaczania OEE? Na ile wpisują się one w ogólne trendy Industry 4.0?

VENDO.ERP® – Jesteśmy producentem ekosystemu klasy ERP, zaawansowanych narzędzi do sterowania i zarządzania produkcją oraz logistyką magazynową. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu biznesu – przede wszystkim w obszarach planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (APS VENDO.Alice), realizacji produkcji (MES oparty o rozwiązania IoT – dedykowane czujniki, integracje ze sterownikami maszyn czy sieciami  przemysłowymi), rozliczeniem produkcji i przypływami surowców oraz materiałów (WMS), wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia analiz biznesowych (BI, Controlling) oraz rozwiązania mobilne, na wsparciu działów sprzedaży (w tym portale sprzedażowe B2B, platformy e-commerce) i administracyjnych kończąc. Dzięki temu, że VENDO.ERP®  jako spójna całość tworzy ekosystem komplementarnych i nowoczesnych rozwiązań Industry 4.0 możemy wspierać kompleksowo przedsiębiorstwa naszych klientów skupionych na doskonaleniu procesów zgodnie z filozofią Kaizen w nieustannym rozwoju.

IoT) w poprawie OEE

Author: Justyna Forystek

Date: 27 kwietnia 2023

Integracja rozwiązań CAD z systemem ERP


Szanowni Państwo,

Integracja rozwiązań CAD z systemem ERP to:

  • poprawna i aktualna dokumentacja na hali produkcyjnej,
  • możliwość wykorzystania dokumentacji technologicznej po stronie ERP,
  • przyśpieszone procesy tworzenia technologii po stronie ERP,
  • przejrzysta ścieżka życia produktu,
  • jednolita baza surowcowa u konstruktorów, jak i na magazynie,
  • możliwość korzystania przez konstruktorów z informacji o stanach magazynowych.

Dlatego, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej to zapraszamy na bezpłatny webinar, który odbędzie się 24 marca 2023 r., o godz. 11:30 pod tytułem „Integracja rozwiązań CAD z systemem ERP w procesie projektowo-produkcyjnym gokarta”. Na przykładzie współpracy firmy MAT (wieloletni Gold Partner firmy Autodesk producenta m.in. AutoCAD, Inventor, Vault) i firmy CFI Systemy Informatyczne (producent systemu VENDO.ERP).

Podczas spotkania eksperci omówią sposoby integracji systemu CAD z systemem ERP w procesie projektowania i produkcji, a także przedstawią korzyści, jakie niesie ze sobą takie to połączenie. A na przykładzie projektu gokarta opowiemy o współpracy firm MAT z firmą CFI Systemy Informatyczne i przedstawią, w szczegółach proces integracji tych rozwiązań. Eksperci przedstawią również konkretny przypadek zastosowania integracji w praktyce oraz wyniki, jakie udało się dzięki niej temu osiągnąć.

Dla kogo:

Webinar skierowany jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami integracji systemów CAD/ERP oraz zastosowaniem takiej integracji w praktyce, w szczególności do specjalistów z branży produkcji i projektowania.

Webinar poprowadzą:

Paweł Ścipień
VENDO.ERP
Przemysław Serek
MAT
Jakub Spiradek
MAT

Termin: 24.03.2023 o 11:30 Czas trwania: 1 h

Udział w webinarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest rejestracja.

Integracja rozwiązań CAD z systemem ERP

Author: Justyna Forystek

Date: 14 marca 2023