ikona z kołem zębatym

System zarządzania produkcją VENDO.ERP®

VENDO.ERP® Produkcja to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania produkcją na każdym etapie: począwszy od kalkulacji, wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, harmonogramowanie i bieżącą rejestrację, aż po rozliczenie i raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.
To kompleksowe podejście i możliwość nadzorowania każdego kolejnego etapu produkcji, pozwala osiągnąć jeden z podstawowych elementów wpływających na poziom zadowolenia klienta, czyli terminową realizację zamówienia oraz optymalizację kosztów.

Planowanie produkcji

Planowanie z VENDO.ERP® jest łatwe i szybkie, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych procesów logistycznych i produkcyjnych oraz złożonych powiązań zachodzących między dostawami materiałów.

VENDO.ERP® umożliwia przygotowanie planu nie tylko kompleksowego, ale i elastycznego względem niezbędnych do realizacji zadania zapasów, jak i przyjętych harmonogramów produkcji. Jest to możliwe dzięki skutecznej i ciągłej wymianie informacji dotyczących m.in. :

 • stanów magazynowych,
 • zaopatrzenia,
 • dostępności pracowników,
 • czy poziomu kosztów.

 

 

Więcej na temat planowania produkcji

Pełna integracja systemu pozwala na szybkie i łatwe określenie istotnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego wartości, takich jak:

Harmonogramowanie produkcji

Przygotowane w toku planowania harmonogramy produkcji prezentowane są w postaci interaktywnych wykresów Gantta. Jest to zarazem prosty, jak i czytelny sposób na przedstawienie rozplanowania operacji na poszczególnych stanowiskach, zaawansowania realizacji konkretnych zadań, aktualnie wykonywanych prac czy występujących opóźnień. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych algorytmów strategia planowania może być ściśle dostosowana do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.

 

Więcej na temat harmonogramowania produkcji

Realizacja

Realizowana przez pracowników rejestracja przebiegu procesu (ilości wykonanych operacji i czasu ich wykonania, oraz użytych w procesie materiałów) pozwala na bieżącą kontrolę zaawansowania poszczególnych zleceń. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji wieloetapowej, realizowanej przez różne zespoły.  Dostosowanie systemu do obowiązujących w firmie procedur lub norm jakości umożliwi bieżącą kontrolę, nie tylko pod względem zaawansowania procesu, ale także pod kątem jakości wykonania poszczególnych komponentów.

Rozliczanie i raportowanie produkcji

Celem rozliczenia produkcji jest kontrola zużytych w procesie zasobów w porównaniu z wynikającymi z technologii produkcji normami. System umożliwia ewidencję surowców i półfabrykatów pobranych na konkretne stanowiska pracy. Uwzględnia też powstałe w procesie produkcji elementy wybrakowane i odpady. W analogiczny sposób kontroluje czas przeznaczony na realizacją poszczególnych operacji.

Zgromadzone w systemie dane i obliczenia dostępne są w postaci predefiniowanych raportów. Stanowią źródło cennych informacji i są podstawą podejmowania dalszych decyzji.

Elastyczność oprogramowania

VENDO.ERP® umożliwia projektowanie zarazem prostych przebiegów produkcyjnych jak i bardzo skomplikowanych procesów technologicznych, dzięki czemu system może być wykorzystywany do zarządzania zarówno w produkcji jednostkowej jak i seryjnej.

Możliwości

  • definiowanie wielopoziomowej struktury wyrobu, technologii produktu i alternatywnych marszrut produkcyjnych
  • opracowywanie wycen wyrobów
  • wystawianie zleceń produkcyjnych
  • przygotowywanie podzleceń na brakujące półprodukty
  • prowadzenie kalendarza dostępności maszyn
  • nadzorowanie harmonogramu produkcji
  • graficzne odwzorowanie produkcji za pomocą wykresu Gantta
  • automatyzacja procesów produkcyjnych
 • tworzenie Przewodników Produkcyjnych
 • bieżąca kontrola i dokumentowanie etapów produkcji
 • drukowanie etykiet, obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych
 • obsługa zamienników
 • rozliczenie produkcji
 • prognozowanie potrzeb materiałowych i przygotowywanie zamówień na surowce
 • tworzenie raportów produkcji i raportów wydajności
 • integracja z systemami do zarządzania jakością.

Korzyści

 • prostsze planowanie i harmonogramowanie produkcji
 • bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • lepsza organizacja pracy pojedynczych osób i całych zespołów
 • bieżąca kontrola realizowanych zadań
 • szybka korekta przyjętych planów i modyfikacja zleceń
 • poprawa terminowości realizowanych zamówień
 • wyższa jakość wyrobów
 • obniżenie kosztów

VENDO.ERP® Produkcja

to jeden z modułów kompleksowego rozwiązania VENDO.ERP®. Osiągana z jego udziałem efektywność realizowanych procesów produkcyjnych jest wypadkową sprawności zarządzania we wszystkich obszarach działalności firmy: w finansach, personelu, sprzedaży, logistyce. Wpływ tych obszarów na możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa jest znaczący, dlatego wzrost efektywności zarządzania produkcją wymaga wielowymiarowego spojrzenia na organizacją, jako całość.

Czym jest system do zarządzania produkcją?

Zarządzania i optymalizacja procesów produkcyjnych jest bardzo ważna w całym procesie produkcyjnym. Począwszy od kalkulacji, wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, harmonogramowanie i bieżącą rejestrację, aż po rozliczenie i raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej. To kompleksowe podejście i możliwość nadzorowania każdego kolejnego etapu produkcji, pozwala osiągnąć jeden z podstawowych elementów wpływających na poziom zadowolenia klienta, czyli terminową realizację zamówienia oraz optymalizację ponoszonych kosztów.

Dlatego też tak ważne jest, aby zainwestować w system do zarządzania produkcją VENDO.ERP®, bo planowanie z VENDO.ERP® jest łatwe i szybkie, nawet w przypadku bardzo rozbudowanych procesów logistycznych i produkcyjnych oraz złożonych powiązań zachodzących między dostawami materiałów. System ten pozwala zautomatyzować procesy produkcyjne, a także w pełni wykorzystać potencjał dostępnego parku maszynowego. Z jego pomocą możesz kompleksowo zarządzać swoją firmą w czasie rzeczywistym, a tym samym przyczynić się do jeszcze większego wzrostu wydajności. Zarządzanie produkcją przy pomocy VENDO.ERP® pomoże Ci uzyskać przewagę nad konkurencją w branży oraz da Ci pełną kontrolę nad najważniejszymi obszarami prowadzonej działalności.

Narzędzie to przyniesie również korzyści zarówno organizacyjne, strategiczne, jak i finansowe. Jego zastosowanie usprawnia pracę w każdym dziale danej firmy, oszczędza czas pracowników i eliminuje błędy, a o awariach dowiadujesz się od razu – bez zbędnych przestojów. Wszystkie te cechy pomagają osiągać Twoje cele biznesowe.

Gdzie wykorzystać system zarządzania produkcją?

Rozwiązanie to wspiera zarządzanie całym przedsiębiorstwem, dlatego dedykowane jest Klientom z różnych branży. Dużą popularnością cieszy się wśród firm zajmujących się produkcją, logistyką, handlem, sprzedażą, ale też marketingiem, magazynowaniem, a także finansami. System ten z powodzeniem wykorzystywany jest też w specyficznych branżach, które mają szczególne wymagania. VENDO.ERP® zaspokaja wymagania i pomaga osiągnąć założone cele biznesowe.

Przy pomocy systemu zarządzania produkcją Klienci mogą w prosty i szybki sposób mieć dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz dokumentów, a także w wygodny sposób planować cykl przepływu wybranych materiałów pomiędzy wszystkimi działami w przedsiębiorstwach. Jednak to nie wszystko, ponieważ prawidłowo dopasowane do działań firmy VENDO.ERP® umożliwia nadzór i utrzymanie odpowiednio płynnego ruchu, jeśli chodzi o realizację zleceń, a także przygotowywanie kompleksowych planów realizacji. Dodatkowo w systemie VENDO.ERP® Produkcja masz możliwość planowania, harmonogramowania, realizacji, jak i rozliczania i raportowania realizacji. VENDO.ERP® świetnie się sprawdza zarówno w produkcji prostej, jak w bardziej skomplikowanej produkcji seryjnej.

Wszystkie zalety tego oprogramowania oraz korzyści jakie daje użytkownikom sprawiają, że najczęściej jest ono wykorzystywane przez pracowników produkcji, logistyki, sprzedaży, handlu a także finansów i księgowości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.