SYSTEMY INFORMATYCZNE – ERP, MRP, CRM

Jesteśmy firmą konsultingowo-informatyczną nastawioną na wsparcie polskiego biznesu. Projektujemy i wdrażamy systemy informatyczne dostosowane do potrzeb naszych klientów. Nie ograniczmy się do jednej branży, lecz tworzymy kompleksowe programy, które można skonfigurować zgodnie z profilem działalności oraz charakterem prowadzonych działań w firmie. Przygotowane przez nas oprogramowanie ERP ma na celu zwiększenie efektywności przedsiębiorstw i zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Tworzymy systemy informatyczne, zawierające rozbudowane narzędzia CRM i MRP stosowane w setkach przedsiębiorstw. Modułowa budowa naszego programu pozwala na dowolną jego modyfikację i dopasowanie do bieżącej sytuacji. Rozbudowana struktura programu daje szansę rozwoju na przyszłość i rozbudowy o nowe funkcjonalności.

 

Projekty Unijne

Zadzwoń