https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

CRM co to jest? Funkcje i korzyści.

Co to jest system CRM?

system crm

CRM, czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami (ang. Customer Relationship Management) – jest to system informatyczny,  który odpowiada za budowanie trwałych i dobrych relacji z klientami. Dzięki temu rozwiązaniu firma może efektywniej zarządzać obsługą i komunikacją z klientami, śledzić sprzedaż, zautomatyzować procesy, a także lepiej rozumieć potrzeby i preferencje klientów. Oprogramowanie CRM koncentruje się na wspieraniu czynności sprzedażowych i marketingowych związanych z obsługą klienta. Dzięki temu, zapewnia spójność działania we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży, poprzez serwis, do sporządzania odpowiednich statystyk. System gromadzi wszystkie informacje i analizy o kliencie w jednym miejscu, dzięki temu obsługa klienta, reakcja na zapytania jest więc szybsza i bardziej efektywna.

Dla kogo jest przeznaczony?

Po pierwsze, CRM powinien działać w każdej firmie która chce utrzymać swoich klientów oraz pozyskać nowych. Po drugie, sprawdzi się tam, gdzie dbanie o klienta, szybkość i jakość reakcji ma znaczenie. Cała baza wiedzy o kliencie, historia działań zgromadzona w jednym miejscu. Możesz skuteczniej zarządzać kontaktami i komunikacją z klientami, śledzić sprzedaż, automatyzować procesy i lepiej rozumieć potrzeby i preferencje klientów. Dzięki temu, że wiedza o kliencie nie odchodzi wraz z handlowcem.

Czy CRM to tylko aplikacja?

CRM należy postrzegać jako filozofię działania, w szczególności skoncentrowaną na kliencie i oddziałującą na organizację. W ten sposób klient, jego potrzeby, oczekiwania, preferencje, zachowania są wartością, a nie kosztem. W takim razie, implementacja systemu nie oznacza przyjęcia przez organizację filozofii CRM. Sam program jest jedynie jednym z dostępnych narzędzi, ponieważ ułatwia realizację celów jakimi są długofalowe relacje związane z zaspokajaniem sporadycznych lub regularnych potrzeb klienta.

Jakie są kluczowe funkcje systemu CRM?

Vendo to zaawansowany system dla firm handlowych i produkcyjnych. Jednym z podstawowych modułów Vendo jest CRM. Moduł ten pełni istotną rolę w integracji działań działu handlowego i obsługi klienta z pozostałymi działami firmy. Dzięki wspólnej bazie danych i zestawie funkcji wszystkie informacje dotyczące klientów są zgromadzone w jednym miejscu, co umożliwia sprawne i efektywne zarządzanie relacjami z klientami.

Vendo zapewnia nie tylko integrację i dostęp do wszystkich istotnych informacji o klientach, ale również automatyzację wielu procesów, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Dzięki Vendo CRM, firmy mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności i budowaniu silnych relacji z klientami.

system CRM Vendo

Funkcjonalność systemu CRM

 • Ofertowanie – Vendo pozwala tworzyć i wysyłać oferty handlowe do klientów. Ułatwia przygotowanie propozycji cenowych i warunków sprzedaży, co pomaga w przyciąganiu nowych klientów.
 • Prowadzenie procesu sprzedaży (tzw. lead) i lejka sprzedaży w programie CRM umożliwia zarządzanie potencjalnymi klientami (leadami) oraz śledzenie postępów w sprzedaży. Pozwala monitorować, na jakim etapie znajduje się każdy lead i jakie kroki są potrzebne, aby zamknąć sprzedaż.
 • Kartoteka klienta gromadzi wszystkie dane dotyczące klienta w jednym miejscu. Zawiera informacje o historii współpracy, aktualnych tematach i kontaktach, co ułatwia utrzymanie dobrej relacji z klientem.
 • Kalendarz pracy handlowca pomaga w nadzorowaniu zadań i spotkań handlowca. Dzięki temu łatwo można planować wizyty, przypomnienia i kontrolować efektywność pracy.
 • Prowadzenie akcji marketingowych pozwala planować i zarządzać kampaniami marketingowymi. Umożliwia śledzenie efektywności różnych działań promocyjnych i lepsze targetowanie klientów.
 • Prowadzenie spraw związanych z klientem umożliwia zarządzanie zgłoszeniami, reklamacjami i zamówieniami klientów. Wszystkie te sprawy są łatwe do śledzenia i rozwiązywania, co poprawia jakość obsługi klienta.
 • Integracja / obsługa skrzynki mailowej pozwala na obsługę e-maili bezpośrednio z systemu CRM. Ułatwia to komunikację z klientami i archiwizację korespondencji w jednym miejscu.

CRM Karta klienta

 

Zaawansowane funkcje

Vendo CRM obsługują również zagadnienia takie jak:

 • Workflow, czyli obieg zadań i dokumentów w firmie umożliwia czyli procedowanie spraw i efektywne zarządzanie procesami. Vendo automatyzuje przepływ informacji między działami, co skraca czas realizacji i minimalizuje błędy.
 • Definiowanie własnych formularzy i dokumentów pozwala dostosować program Vendo do specyficznych potrzeb firmy. Można tworzyć i modyfikować formularze takie jak reklamacje czy zgłoszenia serwisowe, co upraszcza zarządzanie różnymi rodzajami spraw.
 • Integracje z centralkami telefonicznymi umożliwiają automatyczne otwieranie kart spraw dzwoniących klientów. Ułatwia to szybkie i efektywne obsługiwanie rozmów, ponieważ wszystkie potrzebne informacje są od razu dostępne.
 • Udostępnianie części danych i pracy operacyjnej klientowi poprzez systemy B2B i B2C pozwala na samoobsługę klientów. Klienci mogą akceptować oferty, zgłaszać problemy czy składać zamówienia online, co zwiększa wygodę i szybkość obsługi.
 • Prowadzenie projektów w systemie CRM umożliwia planowanie, przydzielani i rejestrację wykonania  zadań w ramach różnych inicjatyw. Zarządzanie projektami ułatwia śledzenie postępów, przypisywanie odpowiedzialności i koordynację zespołów, co poprawia efektywność realizacji projektów.

Automatyzacja procesów w Vendo

Jedną z najważniejszych funkcjonalności Vendo CRM jest automatyzacja procesów. Możesz tworzyć reguły, które automatycznie wykonują określone czynności na podstawie określonych warunków. Na przykład, możesz ustawić system tak, aby wysyłał automatyczne powiadomienia do klientów, gdy osiągną określony etap w procesie sprzedaży, przypominał o zaległych płatnościach. Automatyzacja procesów pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność Twojego biznesu.

Po co jest mobilny CRM?

System CRM Vedno dostępny jest w przeglądarce i na telefonie komórkowym, co  zapewnia mobilność i elastyczność. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych i funkcji programu z dowolnego miejsca, gdzie mają dostęp do internetu. To oznacza, że handlowcy i menedżerowie mogą efektywnie pracować nawet będąc w delegacji, na spotkaniach z klientami czy w podróży służbowej. Praca w przeglądarce eliminuje konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania, co ułatwia szybkie rozpoczęcie pracy na różnych urządzeniach, takich jak laptopy, tablety czy smartfony. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe wprowadzanie danych, aktualizacja statusów, a także szybki dostęp do kluczowych informacji o klientach i projektach. Taka mobilność zwiększa produktywność, umożliwia szybszą reakcję na potrzeby klientów i lepsze zarządzanie czasem.

 

Czy warto mieć nawyk pracy na CRM?

„Szefie, czy mam sprzedawać, czy wypełniać CRM?”

Stwierdzenie to zawiera pewną sprzeczność, ponieważ zakłada, że korzystanie z systemu CRM i efektywna praca wzajemnie się wykluczają. W rzeczywistości, CRM jest narzędziem stworzonym po to, aby ułatwiać pracę, a nie ją utrudniać. Praca z aplikacją to integralna część procesu pracy handlowca, która pozwala na lepszą organizację, śledzenie postępów i zarządzanie relacjami z klientami.

Dzięki regularnemu korzystaniu z CRM, handlowcy mogą szybciej znajdować potrzebne informacje, lepiej planować swoje działania i skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów. System pomaga również w eliminacji powtarzalnych zadań i automatyzacji wielu procesów, co zwiększa efektywność pracy. Zamiast traktować go jako dodatkowe obciążenie, warto postrzegać go jako kluczowe narzędzie, które wspiera i optymalizuje pracę, pozwalając skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągnięciu lepszych wyników.

Jakie są najważniejsze korzyści?

Do najważniejszych korzyści programu CRM można zaliczyć:

 • Wzrost przychodów i zysków, z powodu większej aktywności działu sprzedaży i marketingu
 • Nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych,
 • Lepsza obsługa klienta, ponieważ wszystkie jego sprawy są w jednym miejscu,
 • Zwiększona sprzedaż krzyżowa (cross selling) i sprzedaż rozszerzona (up-selling) dla istniejących klientów,
 • Dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje,
 • Profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy

Jak wybrać odpowiedni system CRM?

Wybór odpowiedniego systemu CRM może być trudny, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele różnych rozwiązań. Przed rozpoczęciem poszukiwań sprecyzuj swoje cele i potrzeby. Czy chcesz skupić się głównie na zarządzaniu kontaktami, sprzedażą czy obsługą klienta? Określenie swoich priorytetów pomoże Ci w wyborze odpowiedniego systemu. Następnie przeprowadź badanie rynku i zapoznaj się z różnymi dostępnymi rozwiązaniami. Sprawdź, jakie funkcje oferują i czy spełniają Twoje wymagania. Porównaj również ceny i opinie innych użytkowników. Przed dokonaniem wyboru określ swój budżet. Postaraj się znaleźć produkt, które jest nie tylko dobry funkcjonalne, ale także dostępny cenowo.

Zapoznaj się z funkcjami i działaniem programu CRM poprzez dedykowaną prezentację. Podczas prezentacji użytkownicy mogą zobaczyć, jak aplikacja usprawnia codzienne zadania i wspiera efektywność pracy handlowców. Prezentacja umożliwia także interaktywne demo, podczas którego pracownicy mogą zadawać pytania. Sprawdź, czy wybrana aplikacja jest kompatybilna z innymi narzędziami, które już używasz w firmie. Integracja systemów pomoże w lepszym zarządzaniu danymi i procesami.

Jak wygląda wdrożenie?

Po dokonaniu wyboru odpowiedniego systemu CRM, należy przystąpić do jego implementacji. Utwórz zespół projektowy, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie oprogramowania. Zespół powinien składać się z osób, które mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie w obszarze CRM. Określ cele wdrożenia oraz harmonogram działań. Ustal, jakie funkcje mają zostać wdrożone w pierwszej kolejności i jakie są terminy ich realizacji. Przygotuj dane, które będą importowane. Upewnij się, że są one aktualne i poprawne. Przeanalizuj również istniejące procesy i dostosuj je do nowego systemu. Wdrażaj program do swojej firmy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Upewnij się, że wszyscy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w obsłudze systemu i wiedzą, jak wykorzystać jego funkcje. CRM powinien być używany w codziennej pracy, dlatego monitoruj jego wykorzystanie i regularnie oceniaj jego skuteczność. Dostosuj procesy i funkcje systemu w razie potrzeby, aby zapewnić optymalne rezultaty.

Jakie są różnice pomiędzy CRM a ERP?

Systemy ERP i CRM różnią się głównie zakresem funkcji i obszarem zastosowania. ERP zarządza wszystkimi procesami biznesowymi w organizacji, integrując działy takie jak finanse, zasoby ludzkie, produkcja, logistyka i sprzedaż, co pozwala na centralizację danych i optymalizację operacji. Przykładowo, ERP może śledzić przepływ surowców od zakupu, przez produkcję, aż po dostawę gotowego produktu. Z kolei CRM koncentruje się na zarządzaniu relacjami z klientami, wspierając działania sprzedażowe, marketingowe i obsługę klienta. Jego głównym jest poprawa satysfakcji klientów oraz zwiększenie sprzedaży poprzez lepsze zrozumienie i zarządzanie interakcjami z klientami. CRM jest często częścią systemu ERP, stanowiąc dedykowany moduł, który ułatwia zarządzanie danymi klientów i usprawnia procesy związane z obsługą klienta i sprzedażą.