https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Ochrona wartości intelektualnej i komercjalizacja

tagi:

ERP ochrona wartości intelektualnej system ERP VENDO.ERP w CTT wdrożenie ERP

opublikowano:

28.07.2022 r.

Ochrona wartości intelektualnej i komercjalizacja

Centrum Transferu Technologii działające w ramach Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Do jego zadań należy komercjalizacja wynalazków i ochrona własności intelektualnej. A także prowadzi aktywne działania mające na celu prywatyzację wyników badań naukowych prowadzonych na wszystkich wydziałach uczelni.

Dział „Ochrona Własności Intelektualnej” CTT AGH zajmuje się sporządzaniem dokumentacji zgłoszeniowej zawierającej opis, zastrzeżenia, skrót opisu. Dokumentacja, która wykonywana jest w oparciuo materiały dostarczone przez twórców wynalazku. Ale też konsultacje z twórcami oraz własne poszukiwania rzeczników w literaturze patentowej.

W ramach CTT AGH działa również Inkubator Innowacyjności 2.0. Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0”, który ma na celu promocję osiągnięć naukowych. Ale też rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem.

Projekt realizowany na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach konsorcjum ze Spółką Celową INNOAGH Sp. Z o.o. Liderem projektu jest AGH.

Wyzwanie w projekcie ochrona wartości intelektualnej

Obecnie rynek stawia przed uczelniami nowe wyzwania. Zmieniające się czynniki gospodarcze i ekonomiczne sprawiają, że wysoka efektywność procesów i działań biznesowych zapewnia CTT możliwość funkcjonowania i rozwoju. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych wspierających i modelujących procesy zarządzania posiada znaczący wpływ na efektywność i zyskowność. A wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przynosi istotne i wymierne korzyści, przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu.

Klient potrzebował przede wszystkim kompleksowego, nowoczesnego rozwiązania dopasowanego do specyfiki działania uczelni wyższej. Rozwiązania obsługującego szereg zróżnicowanych procesów począwszy od ochrony własności intelektualnej, obsłudze opłat patentowych, rozliczeń
z twórcami, aż do szeregu zadań pomocniczych związanych z transferem technologii.

Wybór VENDO.ERP

CTT AGH poszukiwało dostawcy takiego rozwiązania informatycznego, które integrowało by niezbędne funkcjonalności w jednym systemie ERP. A dodatkowo, którego wdrożenie byłoby możliwe w konkretnie wyznaczonym czasie.

Złożona oferta przez CFI Systemy Informatyczne zakładała wdrożenie systemu VENDO.ERP w wyznaczonym terminie. Z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności jego dostosowania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań określonych przez klienta.

Ochrona wartości intelektualnej i komercjalizacja

Wdrożenie

Wdrożenie rozpoczęto od dokładnej analizy potrzeb CTT AGH i na jej podstawie określono podstawowe cele wdrożenia.

Kolejnym etapem projektu „ochrona wartości intelektualnej” było przygotowanie systemu VENDO.ERP do pełnej rejestracji zgłaszanych dóbr niematerialnych. Ale też określenie kluczowych dla dalszego procesu parametrów, takich jak: typ dobra, czy powiązani naukowcy.

Następnie uruchomiono portal dla twórców oraz rzeczników patentowych, żeby w ten sposób odciążyć pracowników CTT i usprawnić proces rejestracji dobra.

Ostatnim krokiem było uruchomienie obsługi inkubatora oraz procesów pomocniczych dla transferu
technologii. Wszystkie prace wdrożeniowe, uruchomienie kolejnych modułów i szkolenia zostały przeprowadzone i zakończone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Korzyści

  • System VENDO.ERP pozwala na w pełni automatyczne generowanie harmonogramów opłat patentowych.
  • Zautomatyzowano i uproszczono rozliczenia ze wszystkimi twórcami.
  • VENDO.ERP umożliwiło wyszukiwanie wśród firm współpracujących z Centrum Transferu Technologii potencjalnych szans komercjalizacji.
  • Uproszczono proces rejestracji dobra niematerialnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego poprawnego przebiegu.
  • Zlikwidowano możliwość pominięcia terminu obowiązkowych opłat patentowych.
  • Ułatwiono planowanie budżetów dla jednostek objętych projektem.