https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

Kujawsko-pomorskie wspiera działalność usługową

tagi:

opublikowano:

21.11.2018 r.

Wsparcie unijne dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego

RPO 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP – o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które planują wprowadzenie do swojej działalności nowej lub ulepszonej usługi lub produktu, albo zmianę sposobu świadczenia usługi.

Termin konkursu:
od 26 listopada do 10 grudnia 2018 r.

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Celem programu jest wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie inwestycji mających na celu:

  • wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań (produktów, usług)
  • wdrażanie w przedsiębiorstwie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych rozwiązań (produktów, usług, procesów).

Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje oraz uwzględniające rozwiązania eko-innowacyjne.

Kto może wnioskować?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Co można sfinansować?

  • Rzeczowe aktywa trwałe – sprzęt, maszyny, urządzenia
  • Wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty, know-how, itp.)

Jaką część projektu można sfinansować?

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średnich przedsiębiorstw – 45% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość  dofinansowania wynosi 500 tys. zł (pomoc w formie zwrotnej).

Jak zacząć?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub napisz maila na adres biuro@cfi.pl.
Przedstaw swoje plany inwestycyjne.
Wyraź zgodę na weryfikację.

Przypominamy, że procedury i formalności związane z wnioskowaniem możesz powierzyć współpracującej z nami firmie INTERLOGIC.