Dostosowanie modułów CRM do potrzeb centrów transferu technologii pozwala na szybki wgląd w informacje o twórcach i klientach oraz usprawnia system rozliczeń.

Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka wymaga innowacji w postaci nowych produktów i usług. Aby trafiły one na rynek, niezbędny jest transfer technologii i komercjalizacja wiedzy, co pozwala na przekształcenie projektów, prototypów, badań w innowacje konieczne dla rozwoju gospodarki w skali mikro i makroekonomicznej.

Większość wartości wytwarzanej w akademickich centrach transferu technologii to tzw. dobra niematerialne (są to wyniki twórczości naukowej, prawa do wynalazków patenty etc.). Ich rejestracja w urzędzie patentowym, komercjalizacja, rozliczenia z twórcami oraz współwłaścicielami to dość złożony proces z którym na co dzień jednostki te mają do czynienia.

Dla ułatwienia procesu zarządzania dobrami niematerialnymi warto zastosować narzędzia informatyczne, takie jak systemy klasy CRM lub moduły CRM wchodzące w skład rozwiązań ERP, gromadzące wiedzę na temat twórców oraz klientów. Wymagają one oczywiście pewnych dostosowań do akademickiej rzeczywistości. Spójrzmy jak Centrum Transferu Technologii AGH rozbudowało moduł CRM w VENDO.ERP by usprawnić procesy związane z transferem wiedzy i komercjalizacją dóbr niematerialnych.

Moduł do zarządzania relacjami z klientami został pod potrzeby jednostki wyposażony w dodatkowe funkcje i elementy, które ułatwiają, skracają i częściowo automatyzują czynności związane z obsługą dóbr niematerialnych od ich zarejestrowania w systemie, obsługę umów licencyjnych czy sprzedaży i wypłatę należności twórcom czy obsługę procesów inkubacji i kreowania spin-off. Oto niektóre z nich:

 • Prowadzenie rejestru dóbr intelektualnych z uwzględnieniem współwłasności.
 • Możliwość elektronicznego zgłoszenia doba niematerialnego przez twórców,
 • Obsługa korespondencji z Urzędem Patentowym i twórcami,
 • Możliwość wygenerowania karty oferty technologicznej dzięki dynamicznym szablonom zdefiniowanym w systemie VENDO.ERP, które można także wydrukować i wysłać do klientów w postaci papierowej. Możliwość upublicznienia oferty przez mechanizm b2b.
 • Zarządzanie umowami o współpracy, licencyjnymi, sprzedaży praw, NDA, inkubacji, współwłasności praw, przeniesienia nabywanych praw do własności intelektualnej.
 • Obsługa zapytań o ofertę technologiczną z włączeniem do procesu brokerów innowacji.
 • Twórcy bezpośrednio związani z uczelnią zostali zdefiniowani w systemie jako klienci wewnętrzni. W ten sposób po wejściu w kartotekę kontrahentów i oznaczeniu, że mają być widoczni wyłącznie kontrahenci wewnętrzni uzyskuje się informacje na temat twórców.
 • Fakturowanie i rozliczanie przychodów z komercjalizacji. W module zastosowano specjalny mechanizm dotyczący specyficznego rozliczania przychodów z komercjalizacji, który pozwala na wyliczenie wynagrodzenia dla twórców z uwzględnieniem wkładu twórczego i kosztów komercjalizacji. Wartości te mogą być podane w dwóch walutach, zarówno w PLN jak i w euro. Wydruki takie są przekazywane do kwestury.
 • Ułatwienie rozliczeni z urzędem patentowym dzięki możliwości przefiltrowania zakładki „zobowiązania” pod kątem opłat z tytułu. Gdy zbliża się dana płatność z tego poziomu można ją uregulować. Opracowano również mechanizm rozliczania opłat patentowych ze współwłaścicielami a prowadzącym postępowanie przed UP RP.
 • Personalizacja wydruków dzięki której można wygenerować listę twórców wraz z procentowym ich udziałem twórczym do danego dobra niematerialnego i wiele innych wydruków dla sprawozdawczości czy parametryzacji dyscyplin naukowych. Większość danych można łatwo eksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Wdrożenie skastomizowanego modułu CRM pozwoliło Centrum Transferu Technologii na osiągnięcie następujących celów:

 • zarządzanie procesem ochrony własności niematerialnej;
 • utrzymanie ochrony poprzez sprawny proces opłat patentowych;
 • poprawa skuteczności działań marketingowych;
 • obsługa umów licencyjnych i sprzedaży praw – komercjalizacja bezpośrednia;
 • podniesienie jakości obsługi klienta poprzez terminowe odpowiedzi na zapytania ofertowe;
 • obsługa sprzedaży usług (B+R+I);
 • obsługa inkubatora;
 • obsługa procesu kreowania spin-of oraz późniejszych relacji korporacyjnych aż do wyjścia ze spółki,
 • obsługa procesu zakupowego usług profesjonalnych;
 • usprawnienie obiegu dokumentów – delegowanie zadań.

/artykuł Agnieszki Szturo/

——————————————————

Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

Najnowsze wpisy

  Miło nam poinformować, że CFI Systemy Informatyczne - VENDO.ERP® otrzymało "Konsumencki Laur Zaufania”! Wyróżnienie to przyznaje się na podstawie rekomendacji konsumentów

  W imieniu organizatora Polski Instytut Rozwoju Biznesu i swoim serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji ONLINE "Przemysł 4.0 - branża

Miło nam poinformować, że CFI Systemy Informatyczne - VENDO.ERP® została "Marką Uznaną na Polskim Rynku" MARKA UZNANA NA POLSKIM RYNKU to

Przez wiele lat systemy klasy ERP rozwijały się dość wolno. Producenci skupiali się na rozwoju funkcjonalności oraz na dostarczaniu modułów,Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.