https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Dodatkowe usługi dla użytkowników VENDO.ERP

tagi:

opublikowano:

16.10.2018 r.

ITMiło nam poinformować, że do aktualnej listy usług świadczonych naszym klientom w ramach posiadanych umów pakietowych dopisaliśmy właśnie dodatkowe pozycje usługowe dotyczące pomocy systemowo-sprzętowej.
Do dyspozycji naszych klientów oddajemy nie tylko zasoby konsultanckie, ale i sprzętowe.

Co oferujemy?

 • audyt użytkowanego systemu i posiadanego sprzętu,
 • kontrolę domeny klienta, serwerów pocztowych itp.,
 • wsparcie w obszarze polityki bezpieczeństwa IT,
 • opiekę nad serwerami klienta,
 • raportowanie poprawności działania serwerów, stanu dysków i kontrolerów,
 • przechowywanie kopii zapasowych klienta w usłudze chmury CFI,
 • weryfikację przechowywanych kopii zapasowych pod kątem prawidłowości ich sporządzenia i możliwości faktycznego wykorzystania,
 • tymczasowe uruchomienie systemu na wirtualnych serwerach CFI jako rozwiązanie zastępcze na czas usunięcia awarii na serwerach klienta,
 • usługę klastrowania danych w celu zwiększenia dostępności oprogramowania w przypadku awarii pojedynczego serwera,
 • zaopatrzenie w sprzęt wraz z jego konfiguracją, na potrzeby VENDO.ERP i innych użytkowanych przez klienta systemów.

Co można zyskać?

 • bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych, na co dzień i na wypadek awarii,
 • ciągłość pracy systemu,
 • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
 • większą wydajność,
 • odciążenie własnego działu IT lub ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem własnego działu IT.

W zależności od potrzeb, usługi świadczone mogą być w sposób ciągły, cykliczny lub np. okazjonalny.

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem handlowym, który pomoże dokładnie określić rodzaj i zakres Państwa potrzeb. Znając Państwa oczekiwania i spodziewane korzyści łatwiej nam będzie zaproponować rozwiązanie, najlepiej spełniające Państwa obecne i przyszłe wymagania.

Zamówienie na usługi systemowo-sprzętowe, tak jak na wszystkie pozostałe, składać należy za pośrednictwem portalu B2B.

 

Życzymy miłego dnia