https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

MES - bieżąca kontrola produkcji

Co to jest MES?

MES – System Wykonawczy Produkcji (z ang. Manufacturing Executing System), to rodzaj oprogramowania wykorzystywanego w przemyśle produkcyjnym do zarządzania i monitorowania procesami produkcyjnymi na podstawie danych rzeczywistych.

Jest to narzędzie niezwykle istotne dla firm produkcyjnych, które dążą:

 • do optymalizacji swoich operacji,
 • zwiększenia efektywności,
 • poprawy kontroli nad procesami produkcyjnymi.

Jak działa MES?

MES działa na interfejsie między systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) a urządzeniami i maszynami w hali produkcyjnej. Gromadzi dane na temat procesów produkcyjnych, takie jak czas trwania operacji, zużycie surowców, wydajność maszyn oraz jakość wyprodukowanych produktów. Te informacje są następnie przetwarzane i analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie szybkich decyzji i reagowanie na odchylenia w produkcji.

Główne funkcje MES:

 1. Zarządzanie Zleceniami Produkcyjnymi: system umożliwia śledzenie postępu każdego zlecenia produkcyjnego od momentu jego przyjęcia do zakończenia. Dzięki temu można zoptymalizować harmonogram produkcji i uniknąć opóźnień.
 2. Monitorowanie Wydajności Produkcji –  czyli system MES zbiera dane dotyczące wydajności maszyn i personelu. Umożliwia to ocenę efektywności procesów produkcyjnych oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.
 3. Zarządzanie Jakością – to znaczy,  system  monitoruje parametry jakościowe produktów w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybkie wykrywanie wad i tym samym zapobieganie produkcji wadliwych wyrobów.
 4. Zarządzanie Zasobami – MES kontroluje zużycie surowców i materiałów w procesie produkcyjnym, w celu optymalizacji zapasów oraz redukcji marnotrawstwa.
 5. Śledzenie Procesów: System gromadzi szczegółowe informacje na temat każdego etapu procesu produkcyjnego, tym samym pozwala na pełne śledzenie zaawansowania.

Korzyści z zastosowania:

 • Zwiększenie Efektywności w wyniku optymalizacji procesów produkcyjnych oraz eliminacji zbędnych przestojów i opóźnień.
 • Poprawa Kontroli – dzięki monitorowaniu przez MES procesów w czasie rzeczywistym, firmy zyskują lepszą kontrolę nad produkcją i są w stanie szybko reagować na ewentualne problemy.
 • Zwiększenie Jakości – MES monitoruje i kontroluje parametry jakościowe produktów. W wyniku tego firmy mogą zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów.
 • Redukcja Kosztów – poprzez optymalizację procesów, redukcję marnotrawstwa oraz lepsze zarządzanie zasobami, firmy mogą osiągnąć znaczące oszczędności.
 • Ulepszenie Harmonogramowania – dzięki lepszemu zarządzaniu zleceniami produkcyjnymi, firmy mogą zoptymalizować harmonogram produkcji i uniknąć opóźnień.

Podsumowując, w gospodarce, w której konkurencja jest coraz większa, zastosowanie systemu MES staje się coraz bardziej niezbędne dla firm produkcyjnych, które pragną utrzymać się na rynku i osiągnąć sukces. Dzięki MES mogą one poprawić swoją efektywność, jakość oraz kontrolę nad procesami produkcyjnymi, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i rentowności działalności.