Projekty unijne - Vendo ERP
 

Projekty unijne

innowacyjna-gospodarka3

images

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Realizujemy projekt:
„Wdrożenie systemu B2B wspierającego automatyzację procesów obsługi technicznej, licencjonowania systemu
VENDO ERP”
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG 08.02.00-12-034/14-00
Nazwa Beneficjenta: CFI Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość Projektu: 778 520 PLN
Projekt dofinansowany w wysokości 539 714 PLN, w tym 85% ze środków europejskich EFRR -458 756,9 PLN
Okres realizacji: 2014 – 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
DZIAŁANIE 8.2. .WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B”

UE_Fundusze_rr

Informujemy, że firma CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Autonomiczny system planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją oparty na metodach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego (numer umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.01-12-0406/1-00).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do opracowania technologii będącej podstawą do stworzenia autonomicznego systemu planowania (doboru środków do realizacji wyznaczonych zadań produkcyjnych w zadanym horyzoncie czasowym i osiągnięcia postawionych celów) i sterowania (uruchamiania, nadzorowania i zapewnienia realizacji zadań produkcyjnych) produkcją.

Efektem projektu będzie system oparty na metodach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, który będzie umożliwiał integrację z systemami ERP/MRP w celu wymiany danych do zarządzania produkcją oraz zapewni interfejs komunikacji, pozwalający na wymianę danych pomiędzy nim a pracownikami i maszynami.

Wartość projektu:

  • koszty całkowite: 2 620 464,20 zł
  • koszty kwalifikowane: 2 620 464,20 zł
  • wartość dofinansowania: 1 917 306,60 zł

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.