Projekty Unijne

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Informujemy, że firma CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wdrożenie systemu B2B wspierającego automatyzacje procesów obsługi technicznej, licencjonowania systemu VENDO ERP” w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-12-034/14-00).