https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Kadry i Płace

VENDO.UnaHR to prosty w obsłudze system kadrowo-płacowy.  Automatyzacja  procesów zarządzania personelem, precyzyjnego naliczania wynagrodzeń oraz eliminacja błędów w obliczeniach, znacząco zwiększa efektywność działu kadr i płac. System skraca czas potrzebny na przygotowanie raportów i  ułatwia przygotowanie dokumentów kadrowych, które można przechowywać w postaci elektronicznej. Szczególnie ważnym aspektem jest gwarancja dostosowania się systemu do zmieniającego się prawa pracy.

System umożliwia  wymianę danych z urzędami, takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy instytucje finansowe oferujące PPK. Umożliwia też efektywną kontrolę nad wykorzystaniem urlopów przez pracowników oraz pomaga w planowaniu i monitorowaniu czasu pracy, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW ZARZĄDZANIA PERSONELEM

EWIDENCJA UMÓW I DOKUMENTACJI

REJESTRACJA CZASU PRACY

WYNAGRODZENIA I LISTY PŁAC

INTEGRACJA Z SYSTEMAMI

AUTOMATYZACJA PROCESÓW KADROWO-PŁACOWYCH

EWIDENCJA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZNYCH

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA

system kadrowo-płacowy

DEKLARACJE PODATKOWE

PODATKI I UBEZPIECZENIA

KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA

TRANSAKCJE FINANSOWE I PŁATNOŚCI

HISTORIA I ZMIANY W WYNAGRODZENIACH