https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

APS

APS – Zaawansowane Harmonogramowanie (ang. Advanced Planning and Scheduling) – system informatyczny, stanowiących rozwinięcie systemu ERP, odpowiadający za złożone operacje planowania produkcji wraz z optymalizacją.

Harmonogramowanie produkcji w systemie APS odbywa się z uwzględnieniem takich kryteriów jak:

 • Zlecenia: priorytety, terminy,
 • Struktura hierarchiczna produktu i operacji technologicznych, jednostkowy czas produkcji, czasy przezbrojeń, matryca przezbrojeń, okresy oczekiwania, czas transportu w operacjach pośrednich
 • Maszyny – kalendarz pracy, zajętość, planowane przeglądy, awarie
 • Pracownicy – kalendarz obecności, matryca kompetencji
 • Materiały: dostępność, parametry czasowe (np. czas dostawy), dostawy w drodze
 • Narzędzia
 • Stan realizacji

Jedną podstawowych funkcjonalności oprogramowania APS jest optymalizacji harmonogramu pod kątem wybranych kryteriów m.in:

 • Poprawa terminowości
 • Zmniejszenie kosztów produkcji
 • Zmniejszenie liczby i czasu przezbrojeń
 • Skrócenie cyklu produkcyjnego