https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

System utrzymania ruchu CMMS - co to jest?

Vendo.ERP Serwis wspiera zarządzanie procesami związanymi z serwisem maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu. Umożliwia planowanie przeglądów i obsługę zleceń serwisowych. Planuje i rozlicza pracę i zużycie materiałów w ramach zleceń. Prowadzi kartoteki maszyn wraz z historią.

KARTOTEKA URZĄDZEŃ/OBIEKTÓW SERWISOWYCH

PRZEGLĄDY MASZYN I URZĄDZEŃ