https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

System ERP do zarządzania i planowania produkcji

VENDO.ERP® Produkcja – Zarządzanie Produkcją na Wszystkich Etapach

VENDO.ERP® Produkcja skutecznie zarządza całym procesem produkcyjnym – od początku do końca. Zaczyna się od kalkulacji kosztów i wystawienia zlecenia, przechodzi przez techniczne przygotowanie, zapewnienie materiałów, aż po planowanie i organizację produkcji. System umożliwia bieżącą rejestrację postępu prac i na końcu dokonuje rozliczenia oraz tworzy raporty dla zarządu. Jest to narzędzie elastyczne, które nadaje się zarówno do prostych procesów produkcyjnych, jak i do skomplikowanych technologicznie projektów. Pomaga w optymalnym planowaniu i kontroli nad zleceniami, co przyczynia się do obniżenia kosztów i terminowej realizacji zamówień.

Planowanie produkcji w systemie VENDO.ERP® korzysta z zaawansowanych algorytmów uwzględniających wiele czynników: dostępność maszyn, umiejętności pracowników, dostępność materiałów i narzędzi, a także strukturę produktów i operacji. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, harmonogramowanie produkcji staje się bardziej efektywne.

System wspomaga firmę w osiąganiu kluczowych celów, takich jak poprawa terminowości dostaw, skrócenie cyklu produkcyjnego, zredukowanie czasu potrzebnego na zmianę konfiguracji maszyn oraz obniżenie kosztów produkcji.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi