https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

MRP w firmie produkcyjnej. Co to jest?

PraCo to jest MRP?

MRP – Planowanie Zasobów Produkcyjnych (ang. Manufacturing Resource Planning) jest to system informatyczny, która odpowiada za usprawnienie zarządzanie zasobami i procesami produkcyjnymi.

Co obejmuje?

Standard MRP II obejmuje takie aspekty funkcjonalne jak:

  • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, czyli określenie asortymentu, ilości oraz terminów produkcji wyrobów i półproduktów (co, ile i na kiedy),
  • Zarządzania strukturami produktu (BOM – Bill of Material) oraz technologiami produkcyjnymi, czyli marszruta, czasy technologiczne, stanowiska pracy, materiały, narzędzia,
  • Planowanie produkcji (APS), dzięki temu możliwe jest rozplanowanie operacji produkcyjnych na stanowiska pracy z uwzględnieniem terminów, dostępności ludzi, maszyn, materiałów i półproduktów, narzędzi,
  • Zapotrzebowanie materiałowe –  określa harmonogramy zakupów materiałów,
  • Sterowanie produkcją i rejestracja (MES), czyli przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi,
  • Rejestracja produkcji (MES) – bieżąca rejestracja postępu prac na hali produkcyjnej,
  • Narzędzia i pomoce warsztatowe – obsługuje planowanie dostępności właściwych narzędzi, tak aby można było terminowo wykonać plan produkcji.

Ewolucja systemu MRP

W swej pierwszej wersji system MRP skupiał się przede wszystkim na planowaniu i zarządzaniu materiałami niezbędnymi do wykonania produkcji (Material Requirements Planning). Na podstawie BOMu oraz zakładanej produkcji system obliczał zapotrzebowanie na materiały, dzięki czemu optymalizował poziom zapasów. MRP II objął dużo szersze aspekty planowanie zasobów przedsiębiorstwa produkcyjnego.  Do zarządzania materiałami doszło, planowanie zasobów takich jak ludzie, maszyny, narzędzia, finanse.

Korzyści

Prawdę mówiąc. bez systemu MRP zarządzanie produkcją i zasobami produkcyjnymi w średniej i większej firmie staje się bardzo drogie. System optymalizuje wykorzystanie zasobów. Dzięki temu poziom zapasów i wskaźniki rotacji są na odpowiednim poziomie. Zapewnia to,  z jednej strony dostępność materiałów, a z drugiej brak mrożenia finansów w nadmiarowych stanach magazynowych. Dzięki lepszemu planowaniu zasobów takich jak ludzie, maszyny i materiały system minimalizuje przestoje i zwiększa wydajność. Na dodatek, zauważalna jest również poprawa terminowości realizowanych zamówień.

 

ERP i MRP – w jednym systemie czy integracja dwóch niezależnych systemów

ERP obejmuje całość procesów wspomagających zarządzanie firmą, podczas kiedy MRP odpowiada za szeroko rozumiane zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Niektórzy dostawcy oprogramowania ERP nie oferuje rozwiązań dla produkcji albo posiadają one niewystarczającą funkcjonalność w stosunku do potrzeb firmy. W takiej sytuacji można rozważyć 3 ścieżki:

  • dokupienie zewnętrznego modułu produkcyjnego lub
  • zamówienie brakującej funkcjonalności u producenta lub
  • wymianę systemu ERP.

Posiadanie jednego, dopasowanego do specyfiki, zintegrowanego systemu do zarządzania firmą jest niewątpliwą korzyścią. Dzięki temu, wszystkie procesy są w jednej bazie, użytkownicy pracują na jednej aplikacji. Odchodzą problemy integracją skomplikowanych struktur przy uruchomieniu i aktualizacji.