https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

MRP

MRP II – Planowanie Zasobów Produkcyjnych (ang. Manufacturing Resource Planning). Jest to część systemu ERP, która odpowiada za usprawnienie zarządzania produkcją.

Standard MRP obejmuje takie aspekty funkcjonalne jak:

  • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – określenie asortymentu, ilości oraz terminów produkcji wyrobów i półproduktów (co, ile i na kiedy),
  • Zarządzania strukturami produktu (BOM – Bill of Material) oraz technologiami produkcyjnymi: marszruta, czasy technologiczne, stanowiska pracy, materiały, narzędzia
  • Harmonogramowanie planu produkcji – rozplanowanie operacji produkcyjnych na stanowiska pracy z uwzględnieniem terminów, dostępności ludzi, maszyn, materiałów i półproduktów, narzędzi
  • Zapotrzebowanie materiałowe –  określa harmonogramy zakupów oraz produkcji półproduktów
  • Sterowanie produkcją (MES) – umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi.
  • Rejestracja produkcji (MES) – bieżąca rejestracja postępu prac na hali produkcyjnej
  • Narzędzia i pomoce warsztatowe – obsługuje planowanie dostępności właściwych narzędzi, tak aby można było terminowo wykonać plan produkcji.