https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

WMS

WMS (ang. Warehouse Management System) – program do zarządzania ruchem towarów w magazynach.

WMS

Oprogramowanie klasy WMS służy zarządzaniu pracą magazynu. Usprawnia wszystkie procesy, które zachodzą w magazynie. Obsługuje przyjęcia, wydania, przesunięcia między miejscami magazynowymi, obsługa zwrotów, inwentaryzacje, kontrolę ilościową i jakościową towarów. System szczególnie sprawdza się w firmach gdzie ruch towarów jest intensywny.

Niektóre systemy ERP w tym Vendo.ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP, inne obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Funkcje systemu:

Zadaniem realizowanym w ramach oprogramowania WMS jest szybka i bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola obrotu magazynowego. System dostarcza informacje dotyczące stanu magazynowego, lokalizacji, partii. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe. Może również momencie przyjmowania towaru do magazynu zaczytać do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej inny podmiot. Systemy te mają często wbudowaną obsługę standardu logistyczne GS1.

WMS umożliwia również kontrolę ilościową i jakościową przyjmowanego do magazynu towaru pod kątem zgodności dostawy z zamówieniem. Podnosi efektywność działania, ponieważ operatorzy pracują w oparciu o kody kreskowe i kolektory danych. W jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, wydanie na produkcję czy wysyłka do odbiorcy. Skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.