https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

ERP - co to jest? Budowa, funkcje, korzyści

ERP

Co to jest ERP?

ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) – jest to oprogramowanie wspomagające zarządzaniem przedsiębiorstwem. Oprogramowanie ERP może obejmować wszystkie działy firmy i szczeble zarządzania lub ich część, ponieważ ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów firmy oraz usprawnia zachodzące w niej procesy.

Budowa systemów klasy ERP

Systemy ERP mogą być:

 • modułowe, to znaczy składające się z niezależnych aplikacji, pomiędzy którymi występuje wymiana danych. Aplikacje te mogą należeć do różnych producentów
 • zintegrowane, czyli składające się z jednej bazy danych oraz jednej logiki biznesowej. Nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie obszary korzystają z tej samej bazy danych w czasie rzeczywistym.

Współcześnie trend rozwoju oprogramowania dla firm klasy ERP idzie w kierunku systemów zintegrowanych. System ERP staje się jedną całością, ponieważ nie ma modułów i nie ma integracji. Jest zbiór połączonych ze sobą funkcjonalności. Zaletą takiej struktury jest wydajność, szybkość działania, stabilność, pełne współdzielenie informacji (danych) w czasie rzeczywistym. Programy ERP mają również wbudowane narzędzia analityczne typu Business Intelligence, gdyż wszystkie dane zgromadzone są w jednym miejscu.

Podejście procesowe do zarządzania

Integracja systemu ERP w jedną aplikację umożliwia procesowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem.

Na przykład zaopatrzenie działa na podstawie danych z gospodarki materiałowej (stan magazynu, lokacje magazynowe, minima logistyczne, terminy dostaw), zleceń produkcyjnych (zapotrzebowanie na materiały i plany produkcji) i planów sprzedaży. Planista tworzy realne harmonogramy produkcji. Powstają one, ponieważ korzysta z danych wprowadzony do systemu ERP przez inne działy: terminy dostaw z działu zakupów, informacje o urlopach i nieobecnościach z działu kadr, dostępności maszyn z działu utrzymania ruchu. Sprzedaż korzysta z wiedzy o zadłużeniu klienta (księgowość), terminów dostawy towarów (zaopatrzenie) i wyrobów (planowanie produkcji).

Funkcjonalności ERP:

 • obsługa handlu, czyli sprzedaż, zamówienia, ofertowanie,
 • obsługa produkcji (MRP),
 • planowanie produkcji (APS),
 • bieżąca rejestracja produkcji (MES),
 • zaopatrzenie, a więc zamówienia do dostawców i śledzenie realizowanych dostaw,
 • magazynowanie i zarządzanie zapasami
  • w tym System Zarządzania Magazynem (WMS),
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
 • spedycja,
 • finanse i księgowość,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).

W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np.

 • controlling,
 • zarządzanie projektami,
 • kontrola jakości,
 • obieg dokumentów (DMS).

ERP umożliwia dopasowanie funkcjonalności do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów).

 

Korzyści z wdrożenia

Wiele procesów biznesowych ulega znacznemu usprawnieniu, dlatego efektywne zarządzanie finansami, logistyką, produkcją, zasobami ludzkimi czy obsługą klienta staje się wówczas o wiele prostsze. Można dzięki temu osiągnąć atrakcyjny wzrost efektywności procesów gospodarczych, które dane przedsiębiorstwo współtworzy. Obniżenie ilości zapasów, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów prowadzi do obniżania kosztów. Konsekwencją w sensie pozytywnym jest ponadto podniesienie poziomu wiarygodności przekazywanej informacji oraz udoskonalenie produkcyjnych i logistycznych procesów.

Podsumowując. wśród kluczowych korzyści z wdrożenia ERP należy wymienić:

 • Zautomatyzowanie procesów w organizacji, czyli mniejsza pracochłonność i szybszy termin realizacji,
 • Poprawiona efektywności i jakość pracy, w efekcie staje się możliwy większy wolumenu tymi samymi zasobami,
 • Obniżone koszty produkcji, czyli większa konkurencyjność,
 • Zwiększona skuteczność działań handlowych, produkcyjnych, logistycznych,
 • Utrzymany wysoki poziom obsługi klienta oraz wzrost poziomu sprzedaży,
 • Sprawny obieg dokumentów i informacji,
 • Terminowa realizacja zleceń i zadań,
 • Ujednolicony sposób przeglądania danych,
 • Wspólna firmowa baza danych,
 • Optymalizacja procesów zarządzania zapasami,
 • Księgowość pod kontrolą,