https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

ERP

ERP – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) – jest to oprogramowanie dla firm wspomagające zarządzaniem przedsiębiorstwem. System ERP może obejmować wszystkie działy firmy i szczeble zarządzania lub ich część, ponieważ ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów firmy oraz usprawnia zachodzące w niej procesy.

Budowa systemów ERP

Systemy ERP mogą być:

 • modułowe – składają się z niezależnych aplikacji, pomiędzy którymi występuje wymiana danych. Aplikacje te mogą należeć do różnych producentów
 • zintegrowane – tj. składające się z jednej bazy danych oraz jednej logiki biznesowej. Nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie obszary korzystają z tej samej bazy danych w czasie rzeczywistym.

Współcześnie trend rozwoju oprogramowania dla firm klasy ERP idzie w kierunku systemów zintegrowanych. System ERP staje się jedną całością, ponieważ nie ma modułów i nie ma integracji. Jest zbiór połączonych ze sobą funkcjonalności. Zaletą takiej struktury jest wydajność, szybkość działania, stabilność, pełne współdzielenie informacji (danych) w czasie rzeczywistym. Programy ERP mają również wbudowane narzędzia analityczne typu Business Intelligence, gdyż wszystkie dane zgromadzone są w jednym miejscu.

Podejście procesowe do zarządzania

Integracja systemu ERP w jedną aplikację umożliwia procesowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem.

Na przykład zaopatrzenie działa na podstawie danych z gospodarki materiałowej (stan magazynu, lokacje magazynowe, minima logistyczne, terminy dostaw), zleceń produkcyjnych (zapotrzebowanie na materiały i plany produkcji) i planów sprzedaży. Planista tworzy realne harmonogramy produkcji ponieważ korzysta z danych o terminach dostaw z działu zakupów, informacji o urlopach i nieobecnościach z działu kadr, dostępności maszyn z działu utrzymania ruchu. Sprzedaż korzysta z wiedzy o zadłużeniu klienta (księgowość), terminów dostawy towarów (zaopatrzenie) i wyrobów (planowanie produkcji)

Funkcjonalności:

 • sprzedaż, zamówienia, ofertowanie
 • obsługa produkcji (MRP)
 • planowanie produkcji (APS)
 • bieżąca rejestracja produkcji (MES)
 • zaopatrzenie: zamówienia do dostawców i śledzenie realizowanych dostaw
 • magazynowanie i zarządzanie zapasami
  • w tym System Zarządzania Magazynem (WMS)
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • spedycja
 • finanse i księgowość
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).

W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np.

 • controlling
 • zarządzanie projektami
 • kontrola jakości
 • obieg dokumentów (DMS)

Systemy ERP umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów

 

Korzyści z wdrożenia systemu ERP

Wiele procesów biznesowych ulega znacznemu usprawnieniu, dlatego efektywne zarządzanie finansami, logistyką, produkcją, zasobami ludzkimi czy obsługą klienta staje się wówczas o wiele prostsze. Można dzięki temu osiągnąć atrakcyjny wzrost efektywności procesów gospodarczych, które dane przedsiębiorstwo współtworzy. Obniżenie ilości zapasów przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów prowadzi do obniżania kosztów. Konsekwencją w sensie pozytywnym jest ponadto podniesienie poziomu wiarygodności przekazywanej informacji oraz udoskonalenie produkcyjnych i logistycznych procesów.

Wśród kluczowych korzyści z wdrożenia systemu ERP należy wymienić:

 • Zautomatyzowanie procesów w organizacji
 • Poprawiona efektywności i jakość pracy
 • Obniżone koszty produkcji
 • Zwiększona skuteczność działań handlowych, produkcyjnych, logistycznych
 • Utrzymany wysoki poziom obsługi klienta oraz wzrost poziomu sprzedaży,
 • Sprawny obieg dokumentów i informacji
 • Terminowa realizacja zleceń i zadań
 • Ujednolicony sposób przeglądania danych,
 • Wspólna firmowa baza danych,
 • Optymalizacja procesów zarządzania zapasami,
 • Księgowość pod kontrolą,