https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

CRM

CRM – Zarządzanie Relacjami z Klientami (ang. Customer Relationship Management) – jest to część systemu ERP, która odpowiada za zarządzanie kontaktami z klientami.

CRM
Oprogramowanie CRM koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży, ofertowania, zamówień oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta. System jednoczy wszystkie składowe procesu interakcji z kontrahentem.
Funkcjonalności takie jak kalendarz pracy, lista zadań, procedury obsługi są w firmach używane nie tylko przez dział sprzedaży i marketingu, ale również przez pozostałe działy stając się centralnym systemem obiegu zadań i informacji w firmie. Zapewniają jednolity system we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży poprzez serwis do sporządzania odpowiednich statystyk.

CRM należy postrzegać jako filozofię biznesową, skoncentrowaną na kliencie i oddziałującą na organizację. Klient, w tym jego potrzeby, oczekiwania, preferencje, zachowania są wartością, a nie kosztem. Implementacja systemu nie oznacza przyjęcia przez organizację filozofii CRM. CRM jako system informatyczny jest jedynie jednym z dostępnych narzędzi ułatwiającym realizację celów jakimi są długofalowe relacje związane z zaspokajaniem sporadycznych lub regularnych potrzeb klienta.

Najważniejsze korzyści:

  • Wzrost przychodów i zysków
  • Nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych
  • Lepsza obsługa klienta
  • Zwiększona sprzedaż krzyżowa (cross selling) i sprzedaż rozszerzona (up-selling) dla istniejących klientów
  • Dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje
  • Profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy