Logistyka - Vendo ERP
ciężarówka ikona

VENDO.ERP Logistyka

to intuicyjne i funkcjonalne narzędzie do planowania, realizowania i kontrolowania czynności i procesów dotyczących zaopatrzenia i gospodarki magazynowej. Skuteczne zarządzanie w obszarze logistyki automatyzuje i usprawnia poszczególne czynności, podnosząc efektywność przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych i powiązanych z nimi informacji. Ułatwia planowanie zakupu towarów i prognozowanie sprzedaży, przyczynia się do optymalizacji dostaw i umożliwia zarządzanie dokumentami magazynowymi.

Gospodarka materiałowa

Obrót materiałami w przedsiębiorstwie to złożony proces, począwszy od nabywania, poprzez transport, magazynowaniem, manipulację i wydawanie do produkcji.

notes i długopis

VENDO.ERP umożliwia właściwe zaplanowanie cyklu przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa, bieżący nadzór i kontrolę realizacji.

math

Automatyczne wyliczanie minimalnego, maksymalnego i optymalnego poziomu zapasów zapewnia płynną nieprzerwalną pracę, realizację założonych zleceń i dodatkowo obniżenie kosztów wynikających z utrzymywania zbyt wysokiego poziomu zapasów.

analiza ikona

Analiza obrotów, stanów minimalnych i maksymalnych, backorderów i potrzeb wynikających ze zleceń produkcyjnych pozwala na dokładne określenie zapotrzebowania i utworzenie odpowiednich zapytań ofertowych i zamówień do dostawców.

info

Integracja systemu zapewnia sprawny obieg informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami działalności i bieżący dostęp do aktualnych danych, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji i szybkie reagowanie.

Gospodarka magazynowa

VENDO.ERP pozwala na zarządzanie pracą magazynu w sposób umożliwiający podniesienie wydajności i skrócenie czasu realizacji zamówień.

Pozwala na proste i szybkie planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy wielu zespołów.

Umożliwia rejestrację i kontrolę poszczególnych zadań składających się na procesy magazynowe.

Ułatwia parametryzację towarów i opracowywanie algorytmów dotyczących ich rozmieszczenia.

Automatyzuje i ułatwia realizację czynności związanych z logistyką magazynową, począwszy od przyjęcia towaru, a na wydaniu i inwentaryzacji skończywszy.

Pozwala na definiowanie charakterystyk partii wg wybranych kryteriów (np. kolor, wymiar) i odpowiednie ich oznaczenie, np. kodem kreskowym, dzięki czemu umożliwia pełną identyfikowalność partii.

Obsługa mobilna z wykorzystaniem kodów kreskowych, kolektorów danych i specjalnych kiosków zmniejsza liczbę pomyłek magazynierów przy przyjęciu towarów lub kompletacji wysyłek.

Obsługa zleceń transportowych własnych i obcych, tworzenie listów przewozowych i współpraca z systemami firm spedycyjnych pozwala na zgodne z założonym planem wydanie towaru i dostawę, a tym samym domknięci całego procesu realizacji zlecenia.

Optymalizując pracę magazynierów i sposób rozmieszczenia towarów, pozwala zwiększyć efektywność pracowników i w pełni wykorzystać posiadaną powierzchnię magazynową.

Możliwości

 • obsługa wielu magazynów
 • rozchody towarów wg. LIFO, FIFO, FEFO, LEFO oraz ze wskazanej partii
 • definiowanie zaawansowanych algorytmów przyjmowania i rozchodu partii
 • opracowywanie dokumentów magazynowych i prowadzenie kartoteki towarów
 • rezerwacje towarów („w przód”i na partie)
 • współpraca z drukarkami etykiet i czytnikami kodów kreskowych
 • rozliczanie towarów kaucjonowanych
 • obsługa numerów seryjnych towarów i produktów,
 • pełna identyfikowalności partii
 • obsługa zamienników i towarów powiązanych
 • wystawianie zleceń transportowych i listów przewozowych
 • obsługa standardu GS1
 • tworzenie analiz magazynowych
 • podział magazynu na lokacje: pomieszczenie, rząd, regał, półka
 • parametryzacja lokalizacji, np.: rozmiar, ładowność
 • przyjmowanie i wydawanie towarów na wskazane miejsca magazynowe
 • obsługa jednostek logistycznych
 • optymalizacja miejsca składowania na podstawie definiowalnych algorytmów
 • optymalizacja ścieżki przejścia magazyniera
 • współpraca z kolektorami danych

Korzyści

 • bardziej efektywna obsługa przyjęć, wydań i inwentaryzacji
 • skrócenie czasu realizacji zamówień
 • ograniczenie błędów i pomyłek w procesie przyjmowania i wydawania towarów
 • optymalizacja stanów magazynowych
 • poprawa płynności finansowej dzięki obniżeniu poziomu zapasów i „zamrożonych” w nich środków finansowych
 • maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej
 • bardziej wydajna praca magazynu
 • obniżenie kosztów związanych ze stratami na skutek upływu terminu ważności, zniszczenia, czy reklamacji
 • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich
 • rzeczywista identyfikacja surowców i materiałów wg wielu kryteriów
 • prostsza procedura inwentaryzacji

VENDO.ERP Logistyka

może współpracować z pozostałymi modułami oprogramowania VENDO.ERP. Taka integracja pozwala na automatyczne połączenie procesów ofertowania, rezerwacji towarów czy realizacji zamówień z odpowiednimi informacjami, danymi i kartotekami, którymi firma zarządza w systemie. Zorganizowanie pracy w taki sposób pozwala na znaczną oszczędność czasu i większą efektywność pracy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.