ikona dolar

System finansowy w VENDO.ERP

to nowoczesne narzędzie informatyczne. Wspiera nadzór nad należnościami i zobowiązaniami oraz przepływem środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Automatyzuje podstawowe czynności, optymalizuje przebieg procesów i czuwa nad przestrzeganiem wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego.

VENDO.ERP® Finanse

zapewnia bieżący dostęp do aktualnych i rzetelnych danych finansowych przedsiębiorstwa, dzięki czemu pozwala na stałą kontrolę nie tylko elementów kosztowych, ale także innych istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności parametrów.

Automatyzacja 

Zautomatyzowanie najprostszych, a zarazem najbardziej powtarzalnych czynności to prosta metoda na odciążenie działów finansowo-księgowych, a jednocześnie sposób na eliminację ewentualnych błędów i opóźnień w płatnościach. Integracja VENDO.ERP® z systemami bankowymi zapewnia automatyzację procesu rozliczania należności, pozwala na sprawne monitorowanie należności, tworzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz prowadzenie szeroko rozumianej windykacji.

Wielowalutowość

System umożliwia  prowadzenie księgowości w pełnym zakresie, w tym również księgowości wielowalutowej. Dla firm realizujących rozrachunki w innych walutach zapewnia automatyzację wyliczania różnic kursowych, a dla kont i kas walutowych automatyzuje wycenę wypłat.

Integracja

Gromadzone i przetwarzane dane finansowo-księgowe pochodzić mogą zarówno z dokumentów wprowadzonych bezpośrednio do rejestrów księgowych systemu, jak również z innych powiązanych modułów VENDO.ERP®. Integracja modułów powoduje wspólne prowadzenie rozrachunków modułu handlowego i księgowego. Rozliczona przez dział księgowości należność znika z listy należności w module handlowym. Rozliczona w module handlowym płatność jest również rozliczona w księgowości. Zapewnia to spójność danych i pełną aktualną, zweryfikowaną księgowo informację o zadłużeniu.

VENDO.ERP® Finanse

automatyzuje realizowane w firmie procesy księgowe i umożliwia sprawne definiowanie i opracowywanie niezbędnych raportów i analiz.

dekretacja

Automatyczna dekretacja

Prawidłowo zdefiniowany w VENDO.ERP® plan kont i wzorce księgowań zapewniają duży komfort pracy i pozwalają na automatyczną dekretację większości operacji zrejestrowanych w modułach powiązanych z handlem, magazynem, płatnościami czy produkcją. Podstawą automatycznej dekretacji jest analiza parametrów operacji, rodzaju, pozycji i kontekstu dokumentu.

ikona wykresów

Prezentacja danych

Analityczna i syntetyczna prezentacja danych może przybierać formę zestawienia, raportu lub bilansu. Oprócz podstawowego, wymaganego przez ustawodawcę raportu w formie obrotów i sald, system posiada szereg wbudowanych analiz i raportów. Pozwala też na tworzenie własnych zestawień opartych o zapisy księgowe i dane zawarte w systemie magazynowo-handlowym.

calc

Wymiary

Rozbudowa systemu o dodatkowy moduł Wymiary, zapewnia pełny, wielowymiarowy obraz przychodów i kosztów firmy ułatwiający kontrolę księgowo-zarządczą całego przedsiębiorstwa. Wymiary to szeroko rozumiane ośrodki powstawania przychodów i kosztów. Mogą nimi być: pracownik, zlecenie, projekt, dział czy obiekt. System automatycznie pilnuje rachunkowej prawidłowości rozpisania zapisu księgowego na poszczególne wymiary. Wymiary działają razem z Księgą Rachunkową firmy, ale nie muszą być jej formalno-rachunkowo-podatkową częścią, a jedynie częścią zarządczą.

materialne

Środki trwałe

VENDO.ERP pozwala na prowadzenie ewidencji posiadanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Umożliwia rejestrację wszelkich zmian w majątku firmy (zakup, sprzedaż, zmiana wartości) oraz generuje plany amortyzacyjne i co miesiąc nalicza amortyzację.

Możliwości

 • obsługa należności i zobowiązań
 • prowadzenie rejestrów kasowych i bankowych
 • obsługa ewidencji VAT
 • obsługa wielu walut
 • automatyczne rozliczanie różnic kursowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • obsługa JPK
 • pilnowanie limitów kredytowych dla klientów i terminów płatności
 • rozliczanie płatności za FV i faktury zakupów towarów i pozostałych kosztów
 • generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych
 • obsługa e-Deklaracji
 • rozliczanie zaliczek
 • analizy płatności
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej
 • obsługa e-faktur
 • obsługa wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek i windykacja
 • wielopoziomowe konta analityczne
 • łatwe definiowanie elastycznych wzorców księgowań
 • automatyczne księgowanie, faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów magazynowych, raportów kasowych i bankowych
 • zintegrowane rozrachunki: księgowość – moduł handlowy
 • definiowalne raporty księgowe: bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, inne
 • wzorce księgowań okresowych
 • ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • definiowanie kategorii „wymiarów”
 • raporty i analizy wg wymiarów

Korzyści

 • szybka i prosta ewidencja dokumentów
 • automatyzacja powtarzalnych i pracochłonnych czynności
 • uporządkowanie danych finansowo-księgowych
 • łatwy i szybki dostęp do informacji
 • gwarancja zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • bieżąca aktualizacja wprowadzonych danych
 • forma informacji umożliwiająca rzetelną analizę

VENDO.ERP® Finanse

to doskonałe narzędzie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Umożliwia integrację wszystkich danych i informacji finansowych dotyczących efektywności procesów realizowanych w firmie. Dla jego prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest ścisła współpraca z systemami odpowiadającymi za obsługę pozostałych obszarów działalności, bieżąca wymiana lub współdzielenie informacji i dostęp do aktualnych dokumentów.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.