https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Zasady e-szkoleń

tagi:

opublikowano:

01.01.2022 r.

Czym są e-szkolenia? Kto jest ich adresatem? Jakie są warunki zgłoszenia i udziału? Dlaczego warto uczestniczyć w e-szkoleniach?

CO TO JEST E-SZKOLENIE I CZYM RÓŻNI SIĘ OD WEBINARIUM?

 • E-szkolenie to wirtulane spotkanie instruktażowe poświęcone konkretnej tematyce.
 • To forma pośrednia pomiędzy otwartym webinarium, a indywidualnym szkoleniem.
 • Realizowane zgodnie z wcześniej ustaloną agendą.
 • Bazujące w głównej mierze na systemie i pokazujące konkretne funkcjonalności z omawianego zakresu.
 • Utrwalone w formie nagrania i wzbogacone materiałem dydaktycznym udostępnianym wyłącznie uczestnikom.

DLA KOGO JEST E-SZKOLENIE?

 • E-szkolenia dedykowane są wszystkim użytkownikom systemu zainteresowanym konkretnym zagadnieniem.
 • Osobom, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania VENDO.ERP w danym obszarze.
 • W ramach jednej firmy nie ma ograniczenia co do ilości uczestników e-szkolenia.

DLACZEGO WARTO?

E-szkolenie to znakomita okazja do:

 • lepszego poznania możliwości użytkowanego systemu,
 • rozwinięcia własnych umiejętności,
 • nabycia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej,

a przez to do:

 •  jeszcze pełniejszego wykorzystania posiadanych narzędzi,
 • lepszej organizacji pracy,
 • wyższej efektywności realizowanych działań.

CZY E-SZKOLENIE JEST PŁATNE?

 • Klienci z pakietami Premium i Plus za udział w e-szkoleniu będą rozliczani z pakietu instruktażowego. Klienci posiadający pakiet Standardowy rozliczani będą z limitu godzin roboczych. W przypadku przekroczonego pakietu instruktażowego lub limitu godzin udział w e-szkoleniu rozliczany będzie jako usługa dodatkowa zgodnie z zawartą umową.
 • Klienci z pakietami Premium i Plus otrzymają nagranie w ramach rozliczenia z pakietu instruktażowego. Klienci posiadający pakiet Standardowy otrzymają nagranie w ramach rozliczenia z limitu godzin roboczych.
 • Podstawą do rozliczenia jest faktyczny udział w szkoleniu. Osoby zapisane a nieobecne nie będą obciążane kosztem.
 • Niezależnie od ilości uczestników z jednej organizacji, „rozliczenie za udział” liczony jest tylko raz, jako udział firmy, nie poszczególnych pracowników.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU?

Zaproszenia na e-szkolenia, podobnie jak na webinaria, dystrybuowane będą w formie maila.

Mail zawierać będzie:

 • datę i godzinę spotkania,
 • tematykę e-szkolenia wraz ze szczegółową agendą,
 • czas trwania spotkania równy liczbie rozliczonych godzin serwisowych,
 • link do formularza rejestracyjnego.

Formularz rejestracyjny poza standardowymi polami: imię i nazwisko, firma, e-mail, zgoda na przetwarzanie danych, wymaga także potwierdzenia znajomości zasad dotyczących rozliczania udziału w e-szkoleniach.

JAK UCZESTNICZYĆ?

W odpowiedzi na wypełniony formularz rejestracyjny (automatycznie i natychmiastowo) i na wskazany w nim adres e-mail otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na wydarzenie. W mailu tym znajduje się indywidualny link dostępowy do pokoju szkoleniowego.

Zapraszamy do rejestracji i udziału.