https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Wsparcie unijne dla Wielkopolski

tagi:

opublikowano:

08.08.2018 r.

Dofinansowanie inwestycji w Wielkopolsce

RPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – to program pozwalający na dofinansowanie inwestycji w środki trwałe a także licencji i praw patentowych przyczyniających się do zmian innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Termin konkursu:
od 6 sierpnia do 28 września 2018

Typ projektu: inwestycyjny

Cele projektu:

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorstw wdrażających innowacje technologiczne, procesowe lub  produktowe (do wniosku dołączyć należy opinię o innowacyjności, potwierdzającą rodzaj i skalę innowacji).

Preferowane projekty:

  • polegające na wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • dzięki którym do oferty Wnioskodawcy wprowadzone zostaną nowe/ulepszone produkty lub usługi,
  • z obszarów: produkcji i przetwórstwa żywności, biotechnologii, procesów przemysłowych, produkcji i naprawy maszyn, nauk materiałowych, metalurgii, chemii, produkcji mebli, informatyki, motoryzacji,
  • uwzględniające zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Kto może wnioskować?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Co można sfinansować?

  • zakup środków trwałych – maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny,
  • wartości niematerialne i prawne – prawa patentowe, licencje, transfer technologii, know-how, zakup oprogramowania.

Jaka jest wartość dofinansowania?

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 50.000 zł do 5 000.000 zł.

Jaką część projektu można sfinansować?

35% lub 45%.

Jak zacząć?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub napisz maila na adres biuro@cfi.pl.
Przedstaw swoje plany inwestycyjne.
Wyraź zgodę na weryfikację.

Przypominamy, że procedury i formalności związane z wnioskowaniem możesz powierzyć współpracującej z nami firmie INTERLOGIC.