https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Vendo.ERP Serwis i utrzymanie ruchu

Vendo.ERP Serwis wspiera zarządzanie procesami związanymi z serwisem maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu. Jest to sytem klasy CMMS. Umożliwia planowanie przeglądów i obsługę zleceń serwisowych. Planuje i rozlicza pracę i zużycie materiałów w ramach zleceń. Prowadzi kartoteki maszyn wraz z historią.

Kartotek urządzeń / obiektów serwisowych

Przegląd maszyn i urządzeń