VENDO.ERP | Oprogramowanie ERP, MRP | Systemy ERP dla Produkcji, Handlu, Logistyki

VENDO.ERP

Nowoczesne, w pełni zintegrowane rozwiązanie, pozwalające zarządzać firmą w sposób kompleksowy. Skutecznie wspiera ewidencję i planowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Optymalizuje realizowane w nim procesy i pozwala na bardziej efektywne zarządzanie informacją. Automatyzuje poszczególne czynności i ułatwia bieżącą kontrolę realizowanych zadań. Przyczynia się do poprawy efektywności realizowanych działań, optymalizacji wydatków i obniżenia kosztów, a w efekcie do wzrostu wydajności. Dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji.

Zarządzanie we
wszystkich obszarach

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Dostęp do informacji i funkcji systemu na podstawie rozbudowanego systemu uprawnień.
Możliwość logowania newralgicznych dla firmy operacji wykonywanych przez użytkowników – osoba, data, godzina, nazwa operacji.
Połączenie z bazą szyfrowane protokołem SSL.
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych, w zadanym czasie.

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Bieżąca aktualizacja systemu do zmieniających się przepisów prawa, w szczególności w obszarze podatków. Implementacja zmian w systemie poprzedzona konsultacją z biegłym rewidentem, doradcą podatkowym, lub innym stosownym do sytuacji specjalistą.

Predefiniowane procesy

Bogaty zestaw predefiniowanych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.
Opracowany we współpracy z setkami firm. Uwzględniający specyfikę poszczególnych branż, związane z nią wymagania i potrzeby.
Implementacja gotowych i sprawdzonych rozwiązań to niższe koszty i krótszy czas, zarówno wdrożenia jak i późniejszej aktualizacji systemu.

Korzyści

Kompleksowe zarządzanie z wykorzystaniem VENDO.ERP umożliwia poprawę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, a osiągane za jego sprawą korzyści widoczne są w różnych obszarach działalności firmy.

strzałki

Sprawny obieg informacji

Integracja wszystkich modułów odpowiadających za poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa pozwala na bardziej efektywny obieg informacji. Dane wprowadzane są do systemu tylko raz, następnie przetwarzane i udostępniane pracownikom w oparciu o określone w systemie uprawnienia. Szybki dostęp do informacji pochodzących z różnych obszarów przedsiębiorstwa to znaczna oszczędność czasu pracowników, a dla kadry zarządczej możliwość bieżącej kontroli i podejmowania szybkich decyzji.

ikona wykresów

Wysoka efektywności pracy

Planowanie i zlecanie poszczególnych zadań pozwala osiągnąć znacznie lepszą organizację pracy i w konsekwencji większą efektywność. Automatyczne przypomnienia o zleconych zadaniach i zbliżających się terminach ich realizacji pomagają zorganizować pracę osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. Zdefiniowane normatywy czasowe i materiałowe oraz bieżąca rejestracja przebiegu i czasu wykonania przyczyniają się do ograniczenia strat materiałowy, a w efekcie do wzrostu wydajności.

podium

Wysoka jakość produktów

Integracja z systemami jakości ISO umożliwia prowadzenie projektów, procesów sprzedaży, zleceń produkcyjnych czy serwisowych w oparciu o zdefiniowane w przedsiębiorstwie procedury. Kluczowe znaczenie ma rejestracja wartości, które w decydującym stopniu wpływają na jakość. Szczegółowe informacje dotyczących wyrobów dobrych i wadliwych, pracowników wykonujących poszczególne zadania i czasy realizacji tych zadań to źródło cennych informacji, niezbędnych w procesie decyzyjnym.

kaledarz i zegarek

Terminowa realizacji zadań

Wczesna weryfikacja zamówień pod kątem dostępności materiałów niezbędnych do ich realizacji pozwala na odpowiednie zaplanowanie kolejnych działań. Szczegółowe planowanie zapewnia terminowe i zgodne z potrzebami przedsiębiorstwa zaopatrzenie w niezbędne towary i materiały. Bieżąca kontrola realizowanych procesów na każdym z etapów, to możliwość szybkiego reagowania i weryfikowania kolejnych działań. Wszystkie te elementy pozwalają na realizacje zadań w wyznaczonym terminie i zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień.

mężczyzna i strzałki ikona

Duża elastyczność

Kompleksowość rozwiązania i kompatybilność modułów odpowiadających za poszczególne obszary zarządzania umożliwia dużą elastyczność, zarówno w procesie decyzyjnym, jak i w działaniu. Łatwy dostęp do bieżących informacji, możliwość prognozowania i symulowania pewnych sytuacji, a w razie konieczności korygowania przyjętych planów, czy realizowanych zadań umożliwia szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków.

aktówka

Szybki zwrot z inwestycji

Wsparcie zarządzania w podstawowych obszarach jego działalności i pełna integracja systemu  przynosi efekty w postaci poprawy organizacji pracy, zaoszczędzonego czasu i lepszej jakości obsługi. Poza wartościami niemierzalnymi skutkuje to przede wszystkim wzrostem przychodów i zmniejszeniem kosztów. Kompleksowość rozwiązania VENDO.ERP pozwala więc na podniesienie efektywności działań nie tylko poszczególnych zespołów, ale i całego przedsiębiorstwa. Szeroki zakres oddziaływania systemu i jego pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez firmę pozwala na szybki zwrot kosztów związanych z wdrożeniem.

Wydajność

Wydajność firmy jest pochodną wydajności użytkowanego systemu. Użytkownicy VENDO.ERP każdego dnia testują jego wydajność. Są wśród nich prawdziwi rekordziści.

250

użytkowników równocześnie pracujących na programie

1 700 000

kartotek magazynowych

1 500 000

dokumentów wystawionych w ciągu roku

1 700

faktur wystawionych jednego dnia

12 000

operacji magazynowych dziennie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.