VENDO.ALICE

VENDO.Alice jest odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową – wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (Artifical Intelligence) w procesie sterowania produkcją. Jest to system uczący się, którego głównym celem jest praktyczne zastosowanie dokonań w dziedzinie sztucznej inteligencji do stworzenia w pełni autonomicznego systemu potrafiącego doskonalić się przy pomocy zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i nabywania na tej podstawie nowej wiedzy.

 

logo_Alice_pelne

ALICE podejmuje na bieżąco decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej, pracuje cały czas 365/24/7 i jest zawsze do dyspozycji.

Moduł VENDO.ERP® Produkcja opiera się (jak większość dostępnych na rynku systemów ERP) na wykresie Gantta i typowym harmonogramowaniu.

ALICE może współpracować z każdym systemem ERP, niezależnie od producenta!

Inteligentne planowanie

Obok tradycyjnego planowania produkcji w VENDO.ERP® jest tzw. inteligentne planowanie czyli system VENDO.Alice, który podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym!

 • Alice wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji (AI) oraz mechanizmy maszynowego uczenia (Machine Learning).
 • Podstawowa różnica pomiędzy planowaniem tradycyjnym od inteligentnego to, że w Alice możemy wybrać kilka, a nawet kilkanaście parametrów czyli algorytmów, według których takie inteligentne planowanie działa.
 • Posiadamy wpływ na to, w jaki sposób algorytmy AI mają się zachowywać i jak VENDO.Alice ma je wykorzystać podczas tworzenia harmonogramu planowania produkcji. Możemy ustawić jednocześnie kilkanaście parametrów.
 • Alice korzysta z danych dostępnych w systemie ERP, MES i przeszukuje według wag, według rozkładu setki, a nawet setki tysięcy różnych, najlepszych możliwych wariantów, przy jednoczesnym eliminowaniu tych najsłabszych.
 • Alice reaguje w czasie rzeczywistym – każda zmiana na hali produkcyjnej, daje sygnał, do kolejnego poszukania i dobrania najbardziej optymalnego rozwiązania.
 • Daje wybór – VENDO.Alice zawsze pokazuje różne warianty planu i konkretny wynik poprawy naszego harmonogramu. W zależności od potrzeb może sam podejmować decyzje lub też wskazywać planiście najlepszy wariant możliwy w danym momencie.

 

Jako autonomiczny system VENDO.Alice podejmuje decyzje w zakresie zarządzania produkcją lecz jeżeli jednak chcesz, aby ostatnie słowo należało do człowieka to jest to możliwe. Inteligentne planowanie będzie wspierało Cię w podejmowaniu najbardziej optymalnej decyzji. Alice zawsze będzie przetwarzała więcej informacji i analizowała więcej wariantów niż człowiek, to jego cecha i DNA.

Wygląd działania VENDO.Alice. (Lewy górny róg – wybrane optymalne plany, prawy górny róg pokazuje ilość operacji, czas w jakim VENDO.Alice  je przejrzał, ilość zoptymalizowanych procesów i wiele innych. Prawy dolny róg pokazuje ile procent optymalizacji znalazła Alice na poszczególnych procesach. Lewy dolny róg – jak wygląda ta optymalizacja.)

Przewagi VENDO.Alice

 

 • realna poprawa efektywności planowania produkcji;
 • skrócenie czasu produkcji;
 • zmniejszenie kosztów produkcji;
 • konkretna i realna pomoc dla planisty;
 • ALICE uczy się na bieżąco Twojej produkcji i podpowiada najlepsze możliwe rozwiązania dzięki temu produkujesz wydajniej;
 • pracuje w trybie 365/24/7;
 • optymalizacja harmonogramowania planowania produkcji na dużo wyższym poziomie;
 • planowanie przy kilku, a nawet kilkunastu parametrach (!);

ALICE

ALICE

 • ALICE bierze pod uwagę kilkanaście lub kilkadziesiąt różnego rodzaju wskaźników, które mogą mieć różne rozkłady liczenia i różne wagi;
 • każda zmiana na produkcji powoduje natychmiastową reakcję ze ALICE i proponuje najlepszy z możliwych planów po zmianie harmonogramu;
 • dzięki uczeniu maszynowemu Alice bazuje na bieżących i historycznych danych i samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie planowania, harmonogramowania, jak i modyfikacji przyjętych planów;
 • zmienia rolę kadry zarządzającej – nowe obowiązki sprowadzają się do kontrolowania systemu i jego pracy – zaoszczędzony w ten sposób czas, można wykorzystać na działania usprawniające i zmierzające do optymalizacji realizowanych procesów.

Tradycyjne planowanie
vs. Alice

TRADYCYJNE PLANOWANIE
VENDO.Alice
 • Tradycyjny moduł planowania w systemie ERP
 • Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji w planowaniu produkcji w systemie VENDO.ERP® – system samouczący się!
 • Planowanie oparte o jeden algorytm
 • Alice wykorzystuje kilka a nawet kilkanaście parametrów z różnymi wagami
 • Każda zmiana oznacza, że plan należy na nowo ustawić
 • Każda zmiana oznacza, że VENDO.Alice reaguje natychmiastowo i w tle wprowadzana najbardziej optymalny plan produkcji
 • Zmianowa praca planisty
 • Alice pracuje 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu i przez 24h/dobę
 • Działa w momencie uruchomienia zaakceptowanego planu
 • Działa w tle lub na żądanie

Przykładowe wskaźniki
poprawy planowania produkcji z wykorzystaniem Alice

 • skrócenie czasu rozplanowania 100 000 operacji do czasu poniżej 10 sekund
 • skrócenie cyklu produkcyjnego o 65%
 • wzrost produktywności (wydajności) o 30%
 • zmniejszenie produkcji w toku o 65%
 • redukcję zapasów półproduktów o 65%
 • wzrost terminowości dostaw – obniżenie wskaźnika opóźnionych zleceń maksymalnie 95% w stosunku do poziomu sprzed wdrożenia Alice

 

———————–

POBIERZ INFORMACJĘ O VENDO.Alice

ALICE
– autonomiczne planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

VENDO.Alice
otrzymała godło
Quality International 2020
w kategorii QI Product

VENDO.Alice
otrzymała godło
Laur Eksperta

VENDO.Alice
otrzymała nominację
do Polskiej Nagrody
Inteligentnego Rozwoju 2021

VENDO.Alice
z Wyróżnieniem Nadzwyczajnym
i „Medalem Nowoczesności”

CHCESZ POZNAĆ VENDO.Alice?

Zadzwoń lub napisz a my skontaktujemy się z Tobą.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.