https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

Zmiana przepisów podatkowych od 2019 roku


podatkiW związku ze zmianami w przepisach podatkowych, związanymi z kwalifikacją w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów w działalności gospodarczej, informujemy, że w systemie VENDO.ERP mamy możliwość rejestracji i odpowiedniego księgowania tych kosztów.

Problem dotyczy zakupów, przy których podatek VAT odliczany jest w wysokości 50%, co wynika z częściowego użytkowania samochodów do celów prywatnych (działalność mieszana).

Rozwiązaniem jest utworzenie nowego wzorca księgowego dla faktur kosztowych, przeznaczonego wyłącznie dla księgowania opisanych wyżej zakupów (związanych z samochodami wykorzystywanymi w działalności, gdzie zastosowano 50% odliczenie podatku VAT).

Wzorzec księgując będzie odkładał na kontach pozabilansowych (uprzednio założonych w planie kont) wartość netto faktury oraz wartość VAT nieodliczonego. Dzięki temu na koniec miesiąca/okresu sprawozdawczego, będzie możliwe wyksięgowanie PK ręcznym w księdze „jedną wartością” 25% kosztów które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (NKUP) zarówno z wartości netto dokumentów, jak i kwoty VATu nieodliczonego od tych dokumentów.

Opisana zmiana wymaga odpowiedniej parametryzacji kont pozabilansowych, wzorca księgowego oraz krótkiej konsultacji szkoleniowej dotyczącej mechanizmu używania wzorca i dokonywania przeksięgowania NKUP. Całość realizowana będzie w czasie do 2 rbh.

W przypadku Państwa zainteresowania opisaną konfiguracją, prosimy o zgłoszenie na portalu B2B.

Zapraszamy do kontaktu.

Author: webgoadm

Date: 24 stycznia 2019