https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

„Inteligentny system ERP” – artykuł


System ERP to nie jest tylko system do zarządzania przedsiębiorstwem. Dzisiaj system ERP jest „czymś” więcej. Dzisiaj to już jest żyjący ekosystem, który się rozwija wraz z przedsiębiorstwem. Ten ekosystem reaguje na cyfrową transformację, na zmiany, którymi poddawane są przedsiębiorstwa. Co więcej system ERP zaczyna „sięgać” po rozwiązania sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia, po to żeby przedsiębiorstwo mogło jeszcze szybciej reagować i zyskiwać przewagę konkurencyjną.

W systemach ERP w najbliższych latach będziemy widzieć coraz mocniejsze zastosowanie pogłębionego uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji w różnych obszarach biznesowych przedsiębiorstw. Słysząc sztuczna inteligencja wyobrażamy sobie, że będzie to „coś”, co zastąpi naszych pracowników. Ale mało kto wie, że prawdziwym celem twórców sztucznej inteligencji jest to, żeby ta technologia zwiększała ludzką aktywność, precyzyjność, efektywność, a nie ich zastępowała. Gartner definiuje AI jako „technologię, która naśladuje ludzką wydajność”.

Wiadomo, że systemy klasy ERP zawierają olbrzymią ilość danych. Problem w tym, że do tej pory systemy te zbierały dane a decyzję podejmowali ludzie na podstawie wyników prezentowanych i przetworzonych w narzędziach klasy BI (Business Intelligence). Niemniej do podjęcia decyzji cały czas potrzebni byli ludzie, którzy przy pomocy narzędzi dokonali interpretacji danych i wyciągali wnioski.

Bartłomiej Lux Bartłomiej Lux, Prokurent w CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP

Już teraz są inteligentne systemy ERP, które wykorzystują sztuczną inteligencję i maszynowe uczenie, dzięki czemu realnie pomagają szybciej i bezbłędnie podejmować decyzje. Pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań i zdarzeń, oraz optymalizację procesów. To już się dzieje na świecie.

Czy w Polsce są już dostępne systemy ERP, które wykorzystują te mechanizmy?

Odpowiedź brzmi, tak.

Firma CFI Systemy Informatyczne jest prekursorem w Polsce zastosowań SI w systemie klasy ERP. Podam trzy przykłady, gdzie takie mechanizmy są wykorzystywane i gdzie przynoszą już korzyści z zastosowania. Te obszary w przedsiębiorstwach znaleźliśmy wspólnie z naszymi klientami.

Alice – SI w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji

Pierwszym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji w systemie ERP – konkretnie w VENDO.ERP jest zastosowanie AI i ML w procesie planowania i harmonogramowania produkcji – VENDO.ALICE

Dzięki zastosowaniu Alice nasi klienci:

 • skracają czas rozplanowania 100 000 operacji nawet do czasu poniżej 10 sekund,
 • skracają cykl produkcyjny o 65%,
 • mają wzrost produktywności (wydajności) o 30%,
 • zmniejszają produkcję w toku o 65%,
 • redukują zapasy półproduktów o 65%,
 • mają wzrost terminowości dostaw – obniżenie wskaźnika opóźnionych zleceń max. 95% w stosunku do poziomu sprzed wdrożenia Alice.

Alice pracuje 365/7/24 niezależnie od pory roku, czy dnia. Działa cały czas, w tle. I co więcej – cały czas uczy się dzięki czemu z czasem działa coraz szybciej i precyzyjniej. Dodatkowo jej wartością jest to, że działa z każdym systemem ERP/MRPII – niezależnie od producenta. To rzeczywista i realna pomoc dla planisty.

Technologia produkcji – kolejne miejsce zastosowania AI i ML

W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym jest dział technologii lub też po prostu stanowisko Technologa. Technolog zajmuje się opracowaniem technologii dla nowego wyrobu, co jest procesem czasochłonnym. Prototypowanie, wyszukiwanie błędów, kontrola jakości, procesy produkcyjne, które muszą zajść, aby wytworzyć dany wyrób i wreszcie doprowadzenie do powstania nowego wyrobu, który nadaje się do pełnej produkcji. Może to zajmować od kilku tygodni, ale też w zależności od złożoności nawet do 3-4 miesięcy.

Dzięki modułowi AI Technolog system wskazuje korelacje pomiędzy zastosowaniem odpowiedniej operacji wraz z danymi parametrami i co najważniejsze da rekomendacje i spostrzeżenia jaki ma to wpływ na czas realizacji zlecenia czy też zmniejszenie strat na produkcji. Zadaniem AI Technologa jest automatyzacja tego procesu, czyli realizacja konkretnych zadań, które wcześniej były zarezerwowane przez człowieka. Tu AI Technolog realizuje je szybciej niż jakikolwiek człowiek.

AI Technolog pozwala na skrócenie opracowania nowej technologii wyrobu oraz ogranicza marnotrawstwo, które występuje podczas uruchamiania produkcji nowego wyrobu. Ta optymalizacja zapewnia możliwość generowania większego zysku lub po prostu firmy korzystające z tego modułu będą mogły oferować produkt taniej i szybciej swoim klientom.

Dzięki AI Technologowi:

 • oszczędzamy czas z kilku tygodni czy nawet miesięcy do kilku godzin (w zależności jaka jest to technologia, jaki stopień zaawansowania),
 • Technolog AI wskazuje korelacje pomiędzy zastosowaniem odpowiedniej operacji wraz z danymi parametrami i co najważniejsze daje rekomendacje i spostrzeżenia jaki ma to wpływ na czas realizacji zlecenia czy też zmniejszenie strat na produkcji,
 • AI Technolog automatyzuje proces – realizuje konkretne zadania, które wcześniej realizował człowiek i będzie to realizował znacznie szybciej,
 • AI Technolog podejmuje inteligentne decyzje na podstawie historii stworzonej w systemie ERP.

Kontrola Jakości wspierana przez AI

Kontrola jakości to dział, który występuje w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. To jeden z najważniejszych działów poza działem produkcji. Żadna firma nie pozwoli na wprowadzenie na rynek produktu, który nie będzie spełniał wszystkich wymogów jakościowych. Taka decyzja może kosztować przedsiębiorstwo bardzo duże straty i w konsekwencji utratę swoich dotychczasowych klientów.

AI Kontrola Jakości to kolejne miejsce, które wsparte przez SI (sztuczna inteligencja) przynosi skrócenie czasu wykonywania kontroli jakości przez człowieka. W zależności od typu produkcji oraz produkowanych wyrobów pozwala na skrócenie czasu przeprowadzenia kontroli jakości międzyoperacyjnej do kilku minut. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu IoT (internet rzeczy) automatyzujemy proces przeprowadzania kontroli.

Korzyści z zastosowania AI Kontrola Jakości to przede wszystkim:

 • realna oszczędność czasu z a nawet kilkunastu godzin do kilku minut (w zależności jaki to będzie stopień zaawansowania),
 • uniknięcie popełnienia błędów,
 • system, który na bieżąco uczy się powiązań pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi w zakresie dopuszczalnych odchyleń,
 • system, który sam podejmuje decyzję w momencie kiedy dany punkt w siatce zależności pomiarów ma odchylenie od zapisanego wzorca o tym, czy pomimo tego odchylenia dany element jest zgodny czy też nie,
 • eliminacja błędów złej macierzy pomiarowej na urządzeniu oraz optymalizacja i automatyzacja pracy pracownika kontroli jakości na hali produkcyjnej.

Dzisiaj konkurujemy szybkością i jakością

Niezależnie od tego jaki jest system do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), to w każdym z tych systemów są dane. Dane, które odpowiednio zinterpretowane mogą nam przynieść korzyści. Możemy to oczywiście zrobić sami, ale będzie to bardzo długi proces. Jeśli zastosujemy tu SI proces ten zdecydowanie się skróci. Tę technologię możemy wykorzystać do zautomatyzowania różnych procesów w przedsiębiorstwie, optymalizacji, podwyższenia efektywności i jakości.

Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia to nie są już tylko trendy. To się dzieje w Polsce i przykładem jest inteligentny system VENDO.ERP.

 

Autor: Bartłomiej Lux

Artykuł ukazał się na łamach Forbes.pl

——————————————————

Obserwuj nas na bieżąco też na social mediach!

IKONA_FB  IKONA_LI   IKONA_twitter   IKONA_YB

 

Author: webgoadm

Date: 15 października 2020