https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Vendo.Kontroling to system do budżetowania i rozliczania przychodów i kosztów wg zdefiniowanych wymiarów, takich jak:

  • plany i realizacja sprzedaży
  • projekty – planowane vs faktyczne przychody i koszty projektów i zleceń
  • koszty samochodów / środków trwałych

Posiada zaawansowane możliwości modelowania wymiarów, elastyczność tworzenia budżetów i automatyzację rozksięgowania operacji gospodarczych.