https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Program kadrowo płacowy

VENDO.UnaHR to prosty w obsłudze system kadrowo-płacowy.  Automatyzacja  procesów zarządzania personelem, precyzyjnego naliczania wynagrodzeń oraz eliminacja błędów w obliczeniach, znacząco zwiększa efektywność działu kadr i płac. System skraca czas potrzebny na przygotowanie raportów i  ułatwia przygotowanie dokumentów kadrowych, które można przechowywać w postaci elektronicznej. Szczególnie ważnym aspektem jest gwarancja dostosowania się systemu do zmieniającego się prawa pracy.

System umożliwia  wymianę danych z urzędami, takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy instytucje finansowe oferujące PPK. Umożliwia też efektywną kontrolę nad wykorzystaniem urlopów przez pracowników oraz pomaga w planowaniu i monitorowaniu czasu pracy, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Automatyzacja procesów zarządzania personelem

Ewidencja umów i dokumentacji

Rejestracja czasu pracy

Wynagrodzenia i listy płac

Integracja z systemami

Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych

Ewidencja świadczeń pracowniczych

Zgodność z przepisami prawa

Deklaracje podatkowe

Podatki i ubezpieczenia

Komunikacja i powiadomienia

Transakcje finansowe i płatności

Historia i zmiany w wynagrodzeniach