https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Program do analizy danych

Vendo.BI to rozwiązanie umożliwiające przekształcenie danych dotyczących różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i gromadzonych w systemie, i zaprezentowanie ich w postaci czytelnych i łatwych do analizy raportów, stanowiących źródło wiedzy będącej podstawą podejmowanych decyzji.