https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

System do zarządzania projektami

VENDO.ERP wspomaga zarzadzanie projektami. Umożliwia budżetowanie, realizację i rozliczenie złożonych, wielowątkowych tematów. Planuje projekty w oparciu o wielopoziomowe struktury etapów. Budżetuje i rozlicza pracę, materiały, usługi obce.  Umożliwia planowanie zadań oraz przydział pracowników i zasobów do ich realizacji. Na bieżąco śledzi stopień wykonania ułatwiając szybkie wykrywanie ewentualnych odchyleń i podejmowanie działań korygujących. Poprawia skuteczność i terminowość realizacji.