https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

Środki unijne dla lubelskich firm

tagi:

opublikowano:

22.11.2018 r.

Wsparcie konkurencyjności firm z województwa lubelskiego

RPO 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – to program pozwalający na dofinansowanie inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe przyczyniające się do wprowadzenia nowego lub polepszenia aktualnie oferowanego produktu lub usługi.

Termin konkursu:
od 15 października 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

Typ projektu: inwestycyjny

Cel projektu:

Wsparcie projektów mających na celu wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów/usług lub rozwój eksportu. Wymagana jest innowacyjność minimum na poziomie regionu.

Kto może wnioskować?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Co można sfinansować?

  • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Jaką część projektu można sfinansować?

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

Jaka jest wartość dofinansowania:

  • 2 000 000,00 PLN dla mikro i małych firm
  • 3 000 000,00 PLN dla średnich firm

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej. Wartość zwrotu uzależniona jest od osiągniętej wartości wskaźnika „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”.

Jak zacząć?

Skontaktuj się ze swoim opiekunem lub napisz maila na adres biuro@cfi.pl.
Przedstaw swoje plany inwestycyjne.
Wyraź zgodę na weryfikację.

Przypominamy, że procedury i formalności związane z wnioskowaniem możesz powierzyć współpracującej z nami firmie INTERLOGIC.