ikonka

Zarządzanie sprzedażą w VENDO.ERP

to nowoczesne i intuicyjne w obsłudze rozwiązania wspomagające kompleksową obsługę procesów sprzedaży. Porządkuje i automatyzuje przebieg poszczególnych czynności i całych procesów sprzedażowych umożliwiając efektywne zarządzanie relacjami z klientem. Pełna obsługa transakcji handlowych i bieżący dostęp do powiązanych z nimi dokumentów i informacji minimalizuje ryzyko błędów i wynikających z nich opóźnień. Sprawna i terminowa realizacja zamówień pozwala osiągnąć wzrost wydajności i jakości pracy działu handlowego.

Możliwości

 • obsługa zamówień od klientów i do dostawców
 • możliwość częściowej realizacji lub anulowania zamówień
 • rezerwacje towarów
 • ustalanie limitów kredytowych, terminów i sposobów płatności
 • cenniki grupowe i indywidualne
 • indywidualne upusty, okresowe promocje
 • definiowanie cen uzależnionych od ilości (ceny progowe)
 • automatyczne generowanie dokumentów (np. według procesu sprzedaży lub zakupu)
 • ofertowanie – przygotowanie i wysyłanie ofert wraz ze zdjęciami, opisami, parametrami produktów
 • parametryzacja na potrzeby przyjmowania zamówień i wyceny
 • rozliczanie handlowców – definiowalne algorytmy naliczania wynagrodzeń i premii
 • współpraca z centralkami telefonicznymi
 • współpraca ze sklepami internetowymi i modułami B2B
 • mobilna obsługa sprzedaży przy pomocy urządzeń opartych o system android (telefon, tablet)
 • obsługa deklaracji intrastat
 • obsługa EDI – elektronicznej wymiany dokumentów
 • obsługa podpisu elektronicznego
 • prowadzenie kartoteki klienta
 • dostęp do wszelkich informacji i analiz o kliencie z pozycji karty klienta
 • definiowanie pól i charakterystyk klienta, podpinanie plików
 • prowadzenie procesu sprzedaży
 • definiowanie procedur (etapów) procesu sprzedaży
 • planowanie i rejestracja wykonania kontaktów i zadań
 • budowanie „lejka” procesów sprzedaży

Relacje z klientem (CRM)

VENDO.ERP® to nowoczesne rozwiązanie wspierające szeroko rozumiane Zarządzanie relacjami z klientem. Przeznaczony głównie dla firm, w których istotne jest stworzenie i podtrzymywanie właściwych relacji z klientem, nie tylko do momentu sprzedaży, ale znacznie dłużej.

W ramach VENDO.ERP® możliwe jest obsługa:

 • bazy klientów i osób kontaktowych
 • bazy zadań
 • załączników
 • terminarzy, wraz z współdzieleniem zasobów
 • akcji marketingowych

Obieg zadań

Dla prawidłowej realizacji procesów związanych z obsługą klienta istotne znaczenie ma sprawny obieg zadań, informacji i dokumentów. Szczególnie polecany tym przedsiębiorstwom, w których obsługę nad zleceniem złożonym przez klienta realizuje kilka zespołów jednocześnie.

VENDO.ERP® umożliwia:

 • przydzielanie zadań,
 • planowanie kontaktów,
 • nadzorowanie stanu ich realizacji
 • monitorowanie terminów

 

Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zaplanowane do realizacji zdarzenia widoczne są w przejrzystej formie na kalendarzu.

Procedury

VENDO.ERP® pozwala definiować procedury obiegu i realizacji poszczególnych czynności, zadań, dokumentów i zawartych w nich informacji.

Ustalone z góry, jednolite procedury postępowania pozwalają na zachowanie odpowiedniego poziomu jakości realizowanych zadań i w znacznym stopniu upraszczają procedury kontrolne.

Pozwalają na skrócenie czasu trwania poszczególnych czynności i zmniejszenie ilości spraw, o których zapominamy.

Gwarantują szybki i łatwy dostęp do szukanych informacji i pozwalają jednoznacznie określić osobę odpowiedzialną za konkretne zadanie.

Definiowanie własnych zdarzeń i dokumentów charakterystycznych dla funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa pozwala na pełną standaryzację i w znaczącym stopniu usprawnia realizację zadań.

Proces sprzedaży

Procesy sprzedażowe w VENDO.ERP planowane i realizowane są w oparciu o konkretne zadania, kontakty i dokumenty, zgodnie ze zdefiniowanymi i przyjętymi wcześniej procedurami.

Pozwala to na:

 • podniesienie sprawności i jakości obsługi zapytań
 • bieżącą kontrolę aktualnie prowadzonych spraw
 • ocenę skuteczności działań handlowych poszczególnych pracowników i całego działu
 • prognozowanie przyszłych przychodów
 • usprawnienie procedur obsługi zapytań

Akcje marketingowe

VENDO.ERP® pozwala planować i nadzorować, skierowane do wybranych grup klientów działania marketingowe:

 • promocje cenowe i gazetowe
 • telemarketing
 • przygotowania do targów
 • przygotowanie i wysyłka materiałów informacyjnych
 • mailing

 

Odpowiednie wykorzystanie systemu umożliwia realizację strategii budowania lojalności klienta i zwiększa konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów.

Korzyści

 • uporządkowanie informacji dotyczących klientów i kontaktów z nimi
 • automatyzacja procesu obsługi klienta
 • lepszy przepływ informacji, zadań i dokumentów
 • skrócenie czasu realizacji zleceń i wzrost terminowości
 • poprawa skuteczności działań marketingowych
 • efektywne zarządzanie procesami sprzedaży
 • zwiększenie aktywności pracowników
 • budowanie standardów sprzedaży
 • zmniejszenie nakładów pracy na administrację i skierowanie ich na „aktywną sprzedaż”
 • podniesienie efektywności i jakości pracy
 • podniesienie jakości obsługi klienta
 • systematyczne pozyskiwanie nowych klientów
 • wzrost lojalności klientów
 • wzrost wartości sprzedaży

Wymiana danych

Możliwość obsługi elektronicznej wymiany danych (EDI), integracja zamówień z platformami B2B, systemami mobilnymi i sklepami internetowymi pozwala na znacznie sprawniejszy i szybszy obieg informacji, co pozytywnie wpływa na czas realizacji zamówień.

Zgodność rozwiązania z obowiązującymi standardami i pełna responsywność sprawiają, że może być wykorzystywane zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na laptopach, tabletach czy smartfonach.

System B2B to efektywny sposób utrzymywania relacji z klientem, gwarantujący mu dostęp do informacji w systemie 24/7.

System B2B umożliwia:

 • przeglądanie oferty produktowej
 • sprawdzenie dostępności produktu
 • dostęp do indywidualnych promocji
 • składanie zamówień i otrzymywanie informacji o statusie realizacji
 • dostęp do swoich zobowiązań, składanie reklamacji, zleceń serwisowych i zapytań cenowych.

VENDO.ERP Sprzedaż

jest jednym z modułów kompleksowego rozwiązania VENDO.ERP®.

Najczęściej współpracuje z systemami z obszaru produkcji i logistyki.

Możliwość integracji modułu z pozostałymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, zapewnienie bieżącej wymiany informacji między nimi, przepływu zadań i dokumentów ma znaczący wpływ na możliwy do osiągnięcia wzrost efektywności sprzedaży.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.