Produkcja

Vendo ERP wspiera procesy w obszarach produkcyjnych firmy  począwszy od wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, harmonogramowanie, bieżącą rejestrację wykonania, rozliczanie produkcji, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej. Program do zarządzania produkcją pozwala monitorować proces realizacji zlecenia na każdym etapie.

Głównymi korzyściami, które daje oprogramowanie są:

 • zwiększenie efektywności pracy
 • poprawa terminowości realizacji zleceń
 • ułatwienie harmonogramowania i nadzorowanie postępu
 • usprawnienie procesów zaopatrzenia związanych z realizacją zleceń
 • precyzyjniejsza kalkulacja kosztów produkcji
Elastyczność oprogramowania pozwala projektować zarazem proste przebiegi realizacyjne, jak i bardzo skomplikowane procesy technologiczne, dzięki czemu system może być wykorzystywany do wspomagania zarówno w realizacji jednostkowej, jak i seryjnej. Ponadto może stanowić istotne wsparcie przy obsłudze magazynów i identyfikacji partii. Program do zarządzania produkcją Vendo ERP jest istotnym ułatwieniem pracy dla działów Technicznego Przygotowania Produkcji dostarczając funkcji, związanych z kalkulacją kosztów produkcji, definiowaniem struktur konstrukcyjnych (tzw. BOM-u) oraz technologii produktu. Bogata funkcjonalność oraz możliwość integracji z systemami CAD pozwala na szybkie i łatwe projektowanie procesu produkcyjnych. Intuicyjna obsługa gwarantuje zaś łatwość nawigacji po systemie. Vendo umożliwia łatwe generowanie Przewodników Produkcyjnych (Kart Kontrolnych Wyrobu) na podstawie zleceń i kart technologicznych. Oprogramowanie do zarządzania produkcją tworzy również harmonogramy prac całego zlecenia, uwzględniające dostępność zasobów. Rejestracja przebiegu procesu (ilości wykonanych operacji, czasu realizacji, materiałów) przez pracowników pozwala na bieżące monitorowanie zaawansowania zleceń oraz rzeczywistych kosztów produkcji. Obsługa całego procesu daje pełną kontrolę nad realizacją zleceń, co pozwala zmniejszać koszty, poprawiać terminowość oraz jakość wyrobów. Program pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Funkcje

 • definiowanie wielopoziomowej struktury wyrobu (BOM) – wyrób, podzespoły, elementy
  • nieograniczona limitami ilość poziomów struktury
  • jeden element może być częścią wielu wyrobów lub innych podzespołów
 • definiowanie technologii produktu:
  • operacje (marszruta), które muszą być wykonane. Program pozwala na określenie marszrut produkcyjnych liniowych, drzewiastych oraz praktycznie o dowolnym grafie przebiegu.
  • opracowanie wariantów technologii oraz rozwiązań alternatywnych
  • materiały i półprodukty niezbędne do wykonanie każdego etapu
  • maszyny i gniazda robocze, na których wykonujemy poszczególne operacje
  • czasy technologiczne
  • kooperacje
  • możliwe braki w każdej fazie produkcji
  • parametry dowolne, np.: charakterystyka, wymiary, itp.
  • podpinanie plików (rysunki techniczne, DTR, inne)
 • umożliwienie definiowania alternatywnych marszrut produkcyjnych
 • sporządzanie wycen wyrobów
 • wystawianie zleceń w programie do zarządzania produkcją
 • przygotowywanie podzleceń na brakujące półprodukty wraz z wyliczaniem ilości uwzględniającej stany magazynowe półproduktów oraz zapotrzebowania na półprodukt przy innych zleceniach
 • prowadzenie kalendarza dostępności maszyn
 • nadzorowanie harmonogramu produkcji
 • graficzne odwzorowanie produkcji przy pomocy wykresu Gantta
 • tworzenie Przewodników Produkcyjnych umożliwiających bieżącą rejestrację za pomocą oprogramowania np. na hali produkcyjnej:
  • wykonanych operacji
  • ilości wykonanych produktów
  • czasu produkcji
  • pracownika wykonującego daną pracę
  • maszyny (gniazda roboczego) na którym wykonano produkcję
  • braków i odpadów produkcyjnych
 • bieżąca kontrola i dokumentowanie etapów produkcji przez pracowników za pomocą uproszczonego, bardzo łatwego w obsłudze modułu oraz czytnika kodów kreskowych,
 • drukowane kodów kreskowych na Przewodnikach (znacznie ułatwia to rejestrowa- nie produkcji)
 • drukowanie etykiet, obsługa drukarek i czytników kodów kreskowych
 • wydanie materiałów i półproduktów na produkcje oraz przyjmowanie wyrobów gotowych i półproduktów w ramach zlecenia i przewodnika produkcyjnego
 • obsługa współpracy
 • obsługa zamienników w procesie produkcji
 • rozliczenie produkcji
 • sporządzanie zamówień dla dostawców surowców na podstawie planów procesu i receptur
 • prognozowanie potrzeb materiałowych w oparciu o zaawansowane funkcje rezerwacji oraz obsługi backorderów (braków i zapotrzebowań) –oprogramowanie do zarządzania produkcją umożliwia rozporządzanie zabezpieczeniem materiałów na potrzeby produkcji
 • raporty produkcji, raporty wydajności pracowników i maszyn, produkcja w toku
 • integracja z systemami zarządzania jakością

Harmonogramowanie Produkcji

Jedną z najistotniejszych funkcjonalności jest możliwość łatwego planowania produkcji w oparciu o konfigurowalne algorytmy. Dają one możliwość dostosowania strategii planowania do indywidualnych oczekiwań firmy. Harmonogramy są prezentowane w formie interaktywnych wykresów Ganta pokazujących: rozplanowanie operacji na poszczególnych stanowiskach, zaawansowanie realizacji, aktualnie wykonywane prace, opóźnienia itp.

Skuteczne antidotum

Uważnie śledząc potrzeby naszych Klientów, monitorując także najczęściej pojawiające się problemy, przygotowaliśmy system, które pozwoli zabezpieczyć się przed najpowszechniejszymi utrudnieniami, wpływającymi na spowolnienie realizacji poszczególnych zleceń. Dlatego też nasze systemy informatyczne z pewnością są skuteczną odpowiedzią na takie zagadnienia produkcyjne, jak:

 • nieprzewidziana zmiana w zamówieniu – nasze systemy pomogą natychmiast ją wprowadzić (na dowolnym etapie realizacji zlecenia);
 • informacja o dostępności materiałów i półproduktów na magazynie – dzięki starannie prowadzonej ewidencji  już na etapie składania zamówienia system będzie sprawdzał, czy w magazynie znajdują się wszystkie elementy i materiały niezbędne do jego realizacji;
 • informacja o postępie realizacji – nasz system pomoże w bieżącym monitorowaniu zleceń, co okaże się szczególnie pomocne w przypadku produkcji wieloetapowej, realizowanej przez różne zespoły;
 • nagła zmiana priorytetów – w przypadku konieczności wprowadzenia do harmonogramu działań dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej zadań, nasz system pomoże w prawidłowej organizacji pracy.
Zadzwoń