Magazyn i zaopatrzenie

Vendo ERP w obszarze Magazyn i Zaopatrzenie to intuicyjne i funkcjonalne narzędzie do zarządzania procesami zaopatrzenia i gospodarką magazynową w Twojej firmie.

Do głównych korzyści programu magazynowego należy zaliczyć:
 • sprawną obsługę przyjęć oraz wydań towarów i inwentaryzacji
 • skuteczną optymalizację stanów magazynowych, rozumianą jako zapewnienie pełnej dostępności
 • znaczne ograniczenie błędów i pomyłek w procesie przyjmowania i wydawania towarów
 • zagwarantowanie pełnej identyfikowalności partii, czyli tzw. traceability
 • poprawę obsługi kluczowych procesów zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
 • Vendo umożliwia automatyczne obliczanie stanów minimalnych i maksymalnych towarów, zmniejszając tym samym poziom „zamrożenia” finansów w stanach magazynowych. Łączone jest to z wysoką dostępnością oferowanych produktów.
Szybkie tworzenie i wysyłanie zapytań ofertowych wspomaga zarządzanie polityką zakupową poprzez sprawniejsze negocjowanie cen zakupu. Dodatkowym atutem jest możliwość łatwego generowania zamówień do dostawców i uzupełniania stanów magazynowych na podstawie wybranych przez użytkownika kryteriów.

System zmniejsza liczbę pomyłek magazynierów przy przyjęciu towarów lub kompletacji wysyłek poprzez zaimplementowanie obsługi kodów kreskowych, kolektorów danych oraz specjalnych kiosków.

W obszarze zapewnienia identyfikowalności partii Vendo oferuje bogatą funkcjonalność, taką jak obsługa dat ważności partii, numerów seryjnych towarów i produktów, definiowanie charakterystyk partii (np.kolor czy wymiary) oraz odpowiednie oznaczenie partii (np. kodem kreskowym).

Ponadto program magazynowy, jest zintegrowany z Vendo MRP, czy Vendo CRM, może być dowolnie konfigurowany względem indywidualnych potrzeb. Moduł jest podatny na zmiany, przez co program można dostosować do bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. Elastyczność oprogramowania pozwala na wielokrotne modyfikacje, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Funkcje

 • obsługa wielu magazynów
 • obsługa wielu firm w ramach jednego katalogu danych (wspólna baza klientów, towarów i użytkowników – oddzielnie prowadzone dokumenty),
 • rozchody wg LIFO, FIFO, FEFO, LEFO oraz ze wskazanej partii
 • możliwość definiowania zaawansowanych algorytmów przyjmowania i rozchodu partii towarów z uwzględnieniem definiowalnych charakterystyk: numerów partii i numerów seryjnych, wymiarów (np. wymiarów blachy), kolorów, itp.
 • opracowanie dokumentów magazynowych (PZ, WZ, RW, PW, MM)
 • rezerwacje towarów, rezerwacje „w przód”, rezerwacja na partie towarów
 • obsługa backorderów – towarów oczekiwanych (zamówionych u dostawcy, lecz jeszcze niedostarczonych) oraz zapotrzebowanych (niepokryte zamówienia od klientów)
 • obsługa wielu jednostek dla jednego towaru
 • program magazynowy współpracuje z drukarkami etykiet i czytnikami kodów kreskowych
 • obsługa kodów kreskowych w wielu standardach w tym kodów 2D
 • prowadzenie kartoteki towarów: informacje podstawowe, definiowanie własnych pól informacyjnych, podpinanie zdjęć i plików
 • system umożliwia przygotowanie zapytania ofertowego do dostawców, przyjmowanie zamówień, składanie zamówień
 • program magazynowy generuje jeden rodzaj dokumentów z drugiego rodzaju (według procesu sprzedaży lub zakupu np. FV z WZ, WZ z zamówień klientów, PZ z zamówień u dostawców)
 • rozliczanie towarów kaucjonowanych (TK) – kto, ile i co jest winien, dokumentacja obrotów TK, obciążenia kontrahentów za TK
 • daty ważności partii, obsługa numerów seryjnych towarów i produktów,
 • wagi, objętości, opakowania towarów
 • zapewnienie identyfikowalności partii
 • obsługa zamienników i towarów powiązanych
 • moduł wyliczania zamówień wraz generowaniem zamówień lub zapytań ofertowych do dostawców na podstawie: analizy obrotów, stanów minimalnych i maksymalnych, backorderów, potrzeb wynikających ze zleceń produkcyjnych, itp.
 • wystawianie zleceń transportowych i listów przewozowych
 • podział magazynu na lokacje: pomieszczenie, rząd, regał, półka (MWS)
 • możliwość przypisania każdej lokacji charakterystycznych parametrów, np.: rozmiar, ładowność (MWS)
 • przyjmowanie i wydawanie towarów na wskazane miejsca magazynowe (MWS)
 • obsługa jednostek logistycznych (MWS)
 • proponowanie optymalnego miejsca do składowania towarów na podstawie definiowalnych algorytmów. System daje możliwość definiowania kryteriów rozłożenia (MWS)
 • wyliczenie optymalnej ścieżki przejścia magazyniera (MWS)
 • współpraca programu z kolektorem danych – możliwość wydawania, przyjmowania oraz przeprowadzania inwentaryzacji na magazynie (MWS)
 • obsługa standardu GS1
 • rozbudowane analizy magazynowe: stany na wskazany dzień, towary zalegające, obroty magazynowe, itp.
Zadzwoń