Księgowość i Środki Trwałe

Vendo ERP Księgowość i Środki Trwałe wspiera prowadzenie rachunkowości firmy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego. Głównymi korzyściami są:
 • Automatyzacja procesów księgowych,
 • Sprawne definiowanie i przygotowywanie niezbędnych raportów i analiz zarządczych.


Podstawowym ustawieniem w module jest wielopoziomowy plan kont i wzorce księgowań. Poprawne ich zdefiniowanie daje duży komfort pracy i automatyzuje dekretacje odciążając dział ze żmudnych czynności. Praktycznie wszystkie operacje gospodarcze zarejestrowane w modułach związanych z handlem, magazynem, płatnościami i produkcją mogą być automatycznie zaksięgowane. Podczas księgowania program analizuje rodzaj, pozycje oraz kontekst dokumentu i dokonuje odpowiedniej dekretacji.

System umożliwia analityczną i syntetyczną prezentację danych księgowych przy pomocy zestawień, raportów i bilansów. Obroty i Salda to podstawowy raport wymagany przez ustawę o rachunkowości. Dodatkowo program posiada szereg wbudowanych analiz i raportów np. Bilans i Rachunek Zysków i Strat, jak i pozwala na tworzenie własnych zestawień opartych o zapisy księgowe i dane zawarte w systemie magazynowo-handlowym.

Księgowość może być rozbudowana o moduł Wymiary, który w kapitalny sposób ułatwia kontrolę księgowo-zarządczą nad firmą. Daje ona pełny, wielowymiarowy obraz przychodów i kosztów w firmie.

Na poszczególnych kontach możemy zdefiniować tzw. wymiary. Wymiary są to szeroko rozumiane ośrodki powstawania przychodów i kosztów w firmie. Wymiarami mogą być na przykład:

 • pracownik,
 • zlecenie, projekt,
 • działy (sprzedaż, produkcja, serwis)
 • obiekty, czyli: maszyny, budynki, samochody.


Tworząc zapis księgowy na danym koncie rozpisujemy go również na zdefiniowane na nim wymiary. Na przykład wynagrodzenia rozpisujemy na wymiary poszczególnych pracowników, jak i np. zlecenia. Program pilnuje rachunkowej prawidłowości rozpisania danego dekretu. Wymiary działają razem z Księgą Rachunkową firmy. Nie muszą być jednak jej formalno-rachunkowo-podatkową częścią, a jedynie częścią zarządczą.

W części Środki Trwałe program pozwala na prowadzenie ewidencji posiadanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Umożliwia rejestrację wszelkich zmian w majątku firmy (zakup, sprzedaż, zmiana wartości) oraz generuje plan amortyzacyjne i nalicza co miesiąc amortyzację.

Funkcje

 • księga główna podzielona na definiowalne dzienniki
 • wielopoziomowe konta analityczne
 • łatwe definiowanie elastycznych wzorców księgowań
 • automatyczne księgowanie, faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów magazynowych, raportów kasowych i bankowych
 • zintegrowane rozrachunki: księgowość – moduł handlowy
 • definiowalne raporty księgowe: bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, inne
 • wzorce księgowań okresowych
 • ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • definiowanie kategorii „wymiarów” – miejsc powstawania kosztów – np. działy, zlecenia, pracownicy, budynki, itp. (Moduł Wymiary)
 • przyporządkowanie wymiarów do kont i dekretacja zapisu na koncie na wymiary (Moduł Wymiary)
 • raporty i analizy wg wymiarów (Moduł Wymiary)
Zadzwoń