Finanse i płatności

Vendo ERP w obszarze Finanse i Płatności został stworzony w celu zapewnienie sprawnego nadzoru nad należnościami i zobowiązaniami oraz przepływem środków pieniężnych w firmie. Automatyzuje proces rozliczania należności, dzięki integracji z systemami transakcyjnymi banków. Umożliwia w łatwy sposób monitorowanie należności, tworzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz prowadzenie windykacji. Do dyspozycji mamy także możliwość tworzenia kompensat.

W programie możemy zdefiniować własne rejestry kasowe i bankowe oraz prowadzić raporty kasowe.

Dla firm mających rozrachunki w innych walutach program zapewnia automatyzację wyliczania różnic kursowych. Dla kont i kas walutowych system umożliwia prowadzenie tzw. magazynu walut, umożliwiającego automatyczną wycenę wypłat np. metodą FIFO.

Rozrachunki w programie Vendo są wspólne dla modułu handlowego i księgowego. Rozliczona na planie kont przez dział księgowości należność znika z listy należności w module handlowym. Rozliczona w module handlowym płatność jest również rozliczona w księgowości. Zapewnia to spójność danych pomiędzy handlem a księgowością, daje handlowcom aktualną, zweryfikowaną księgowo informację o zadłużeniu oraz likwiduje konieczność podwójnej pracy – rozliczanie płatności w module księgowym i handlowym.

Funkcje

 • prowadzenie należności i zobowiązań
 • prowadzenie rejestrów kasowych i bankowych
 • obsługa wielu walut
 • automatyczne rozliczanie różnic kursowych
 • magazyn walut – możliwość prowadzenia rozchodów walut wg FIFO
 • pilnowanie limitów kredytowych dla klientów i terminów płatności,
 • rozliczanie płatności za FV i faktury zakupów towarów i pozostałych kosztów
 • generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych
 • rozliczanie zaliczek
 • wiekowanie należności i zobowiązań
 • narzędzia do prognozowania przepływów finansowych
 • analizy płatności
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej
 • obsługa kompensat
 • wezwania do zapłaty, naliczanie odsetek i windykacje
Zadzwoń