CRM / Workflow / ProjektyVendo CRM wspiera obieg zadań i dokumentów w firmie. Głównymi korzyściami, które daje jest:

 • podniesienie efektywności i jakości pracy,
 • poprawa skuteczności działań marketingowych,
 • efektywne zarządzanie projektami
 • długofalowe zwiększenie sprzedaży poprzez:
  • zwiększenie aktywności pracowników
  • budowanie standardów sprzedaży,
  • zmniejszenie nakładów pracy na administrację i wyszukiwanie informacji i skierowanie wygospodarowanych godzin na „aktywną sprzedaż”,
 • usprawnienie obiegu zadań, informacji i dokumentów w firmie,
 • podniesienie jakości obsługi klienta
 • systematyczne pozyskiwanie nowych klientów
 • budowanie lojalności klientów


Vendo CRM umożliwia przydzielanie zadań, planowanie kontaktów, nadzorowanie stanu realizacji, monitorowanie terminów. Wszystkie zadania, kontakty oraz inne zdarzenia są widoczne w przejrzystej formie na kalendarzu. Dzięki modułowi Workflow możemy definiować procedury ich obiegu. Uzyskujemy wsparcie dla takich spraw jak przygotowywanie kalkulacji i ofert, obsługi zapytań ofertowych, wniosków urlopowych, reklamacji, zapotrzebowania na zasoby firmowe (np. samochód), controlling kosztów, procedowanie pism, itp. Zyskujemy dzięki korzystaniu z tej funkcjonalności na skróceniu terminów czy zmniejszenie ilości spraw o których zapominamy. Więcej o WorkFlow w ulotce PDF
Wszystkie zdarzania (np. zadania i kontakty) mogą być prowadzone w ramach większych „katalogów” – procesów sprzedaży, akcji marketingowych, projektów.

 • planowanie i przydzielanie zdarzeń (np. zadań i kontaktów z kontrahentami)
 • graficzne przedstawienie zadań w formie kalendarza
 • dostęp (wg uprawnień) do kalendarza innych współpracowników
 • tworzenie tzw. „sprawy” – umożliwiającej przekazywanie zadań i dokumentów – swobodne lub wg procedury. Łączy ona zadania realizowane przez różne osoby a dotyczące jednego zagadnienia lub dokumentu
 • definiowanie szablonów obiegu zadań i dokumentów (Workflow) – np. zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO
 • definiowanie własnych dokumentów (np. protokoły odbioru, reklamacje, itp.)
 • definiowanie wyglądu formularzy zdarzeń (zadań, kontaktów, własnych dokumentów) – pola widoczne, niewidoczne, obowiązkowe
 • definiowanie wydruków zdarzeń
 • definiowanie własnych pól danych na zdarzeniach
 • prowadzenie dziennika podawczego, skanowanie i obsługa elektronicznego procesu obiegu dokumentów (w ramach sprawy)
 • przekazywanie zadań w oparciu sprawy może się odbywać w ramach projektów, procesów sprzedaży, akcji marketingowych czy zleceń.
 • rejestracja czasu pracy pod zadania, kontakty, projekty
 • pełny dostęp do kalendarza z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) poprzez dwustronna integrację z Google Callendar
 • współpraca z bramką SMS
 • wbudowany profesjonalny klient poczty email
 • kompleksowy system zarządzania uprawnieniami do poczty firmowej
 • wbudowany edytor tekstów obsługujący pliki w formacie docx (Word)
 • wbudowany arkusz kalkulacyjny obsługujący pliki w formacie xlsx (Excel)

Procesy Sprzedaży

Firmy, które uzyskują przychody poprzez pozyskanie kontraktu na realizację zlecenia, dostarczenie produktu lub usługi, mogą nowe możliwości sprzedażowe prowadzić w oparciu o tzw. Procesu Sprzedaży. W ramach Procesu planowane i realizowane są zadania i kontakty oraz katalogowane dokumenty. Wszystko to może być wykonywane wg zdefiniowanych wcześniej procedur. Zwiększeniu ulega sprawność i jakość obsługi zapytania. Rosną więc szanse na pozyskanie zamówienia. Osoby nadzorujące mają z kolei pełną kontrolę nad aktualnie prowadzonymi tematami, mogą łatwo oceniać skuteczności działu handlowego i poszczególnych pracowników oraz prognozować przyszłe przychody oraz usprawniać procedury obsługi zapytań.
 • prowadzenie procesu sprzedaży,
 • definiowanie procedur (etapów) procesu sprzedaży,
 • wystawianie dokumentów w ramach procesu sprzedaży (ofert, zamówień, zleceń, faktur), nadzór nad terminami, wyznaczanie osób odpowiedzialnych,
 • planowanie i rejestracja wykonania kontaktów i zadań,
 • budowanie „lejka” procesów sprzedaży.

Akcje Marketingowe

W systemie Vendo CRM możemy łatwo prowadzić planować i nadzorować działania marketingowe skierowane do wybranych grup klientów, takie jak:
 • promocje cenowe i gazetowe
 • telemarketing
 • przygotowania do targów
 • przygotowanie i wysyłka materiałów informacyjnych
 • mailing
Oprogramowanie posiada zaawansowany mechanizm wyszukiwania klientów wg. definiowalnych przez użytkownika kryteriów i przydzielania ich do akcji marketingowej. Następnie można w sposób blokowy planować kontakty z klientami (telemarketing), przygotować mailing, zdefiniować promocję cenową, czy przydzielać inne zadania. Odpowiednie wykorzystanie Vendo CRM w marketingu umożliwia realizację strategii budowania lojalności klientów oraz zwiększa konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów.
 • planowanie i prowadzenie akcji marketingowych
 • wybór klientów wg zaawansowanych kryteriów np.: znajdź klientów z województwa mazowieckiego, którzy przestali u nas kupować w bieżącym roku, a w poprzednim kupowali powyżej zadanej kwoty
 • tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu
 • odnotowywanie realizacji i kontaktów w ramach akcji marketingowych
 • definiowanie cen specjalnych na daną akcję (np. promocje gazetkowe)
 • korespondencja seryjna: mailing, etykiety adresowe

Projekty

Vendo CRM – Zarządzanie Projektami to bardzo funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu narządzie dla tych, którzy kierują realizacją złożonych, wielowątkowych tematów. System umożliwia planowanie projektu w oparciu o wielopoziomowe struktury zadań oraz przydział pracowników i zasobów do ich realizacji. Na bieżąco śledzi stopień wykonania poszczególnych etapów, ułatwiając szybkie wykrywanie ewentualnych opóźnień i podejmowanie działań korygujących. Zdecydowanie poprawia to skuteczność i terminowość realizacji.
 • prowadzenie projektu
 • tworzenie i harmonogramowanie zadań w ramach projektu
 • tworzenie wielopoziomowych podzadań
 • określenie wzajemnej zależności między zadaniami: następnik – poprzednik
 • możliwość automatycznego przeliczania okresu realizacji zadań na podstawie postępu w realizacji poprzedników wg różnych kryteriów: jak najwcześniej, nie wcześniej niż, jak najpóźniej, itp.
 • przedstawienie projektu w formie wykresu Gantta
 • zadania utworzone w ramach projektu są widoczne w kalendarzu pracownika obok zadań związanych z innymi projektami i zdarzeń nie powiązanych z żadnym
Zadzwoń