Analizy i Raportowanie

Vendo ERP gromadzi bardzo dużo danych dotyczących wielu obszarów działania firmy. Kluczowe dla osób zarządzających jest zagadnienie jak zamienić suche dane w raporty i wiedzę niezbędną do podejmowania dobrych decyzji.

Jest to realizowane na trzy sposoby:
 • Predefiniowane raporty wbudowane w poszczególne moduły Vendo. Obejmują one takie obszary jak: sprzedaż, magazyn, produkcja, księgowość. W każdym z nich jest przygotowanych kilka lub kilkanaście raportów prezentujących różne aspekty działalności
 • Podłączenie się do danych zawartych w bazie poprzez arkusz kalkulacyjny np. Excel oraz tworzenie dowolnych zestawień, wykresów i tabel przestawnych w oparciu o tzw. widoki.
 • Integrację Vendo z systemem QlikView. QlikView jest uważany przez wielu za najlepszy na świecie system klasy Business Intelligence. Vendo posiada gotowy, ciągle rozwijany konektor do tego systemu.

Funkcje

 • Analiza sprzedaży – analizy krzyżowe sprzedaży według:
  • klienta
  • regionu
  • handlowca
  • towaru
  • grup towarów
  • towarów
  • miesięcy
 • Raporty pracowitości pracowników – liczba wystawionych dokumentów (FV, PZ, ofert i innych), wielkość sprzedaży, marży, liczba wykonanych kontaktów
 • Analiza obrotów – analiza obrotów magazynowych za dany okres, na wybranych magazynach i grupach towarów
 • Magazyn – raportowanie stanów i wartości magazynowych na wybrany dzień, wg dostawców, obroty magazynowe, wyszukiwanie zalegających towarów
 • Wydruki – wydruki transakcji, cenników, list inwentaryzacyjnych, itp.
 • Analiza kosztów – analiza kosztów firmy: koszty sprzedaży, produkcji, serwisu w szerokim ujęciu, analizy krzyżowe
 • Prognoza płatności – prognozowanie stanu środków finansowych na zadany dzień
 • Generowanie zamówień – generowanie zamówień do dostawcy na podstawie wykonanej sprzedaży w określonym okresie
 • Należności – przeglądanie i wydruk zaległości kontrahentów, ponagleń zapłaty, not odsetkowych
 • Produkcja –raporty wydajności pracowników, raporty rzeczywistych kosztów realizacji produkcji, rozliczenie zleceń
 • Eksport analiz i raportów do MS Excela
 • Dostęp do danych w bazie bezpośrednio z arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel, Open Office)
Zadzwoń