Polityka Prywatności CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-436) ul. Trębacza 18b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6762260642, o kapitale zakładowym w wysokości 67 000 PLN.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem https://www.cfi.pl (Serwis) i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych użytkowników Serwisu (Użytkownicy). Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z Serwisu. W przypadku braku zgody na którekolwiek z postanowień niniejszej Polityki Prywatności, należy niezwłocznie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie, o czym Użytkownicy Serwisu zostaną każdorazowo powiadamiani za pośrednictwem Serwisu. Użytkownika obowiązuje Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji zmian Polityki Prywatności Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.

Informacje ogólne

Operatorem Serwisu jest CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i logach serwera. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. gromadzi informacje i dane, w tym dane osobowe Użytkowników (dalej łącznie: Dane) i przetwarza je wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Korzystanie z Serwisu i podawanie Danych przez Użytkowników jest w pełni dobrowolne i jest równoznaczne z udzieleniem zgody danego Użytkownika na ich przetwarzanie przez CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 3. W odniesieniu do Danych stanowiących dane osobowe (Dane Osobowe), CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami, w tym w szczególności zgodnie z: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
  • rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 5. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do informacji dotyczącej jego własnych Danych Osobowych, w tym do ich modyfikacji, poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 6. Dane udostępniane CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. mogą być wykorzystywane przez CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, do celów związanych z prowadzoną przez CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. działalnością gospodarczą, w tym:
  • celu świadczenia przez CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. usług na rzecz Użytkowników,
  • w celach informacyjnych, statystycznych oraz handlowych i marketingowych,
  • w celu zarządzania i rozwoju relacji z Użytkownikiem,
  • w celach rekrutacyjnych.
  Przez działania takie należy również rozumieć uprawnienie CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. do przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, produktowych, marketingowych i ofert oraz innych informacji (np. związanych z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym), związanych bezpośrednio lub pośrednio, z prowadzoną przez CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. działalnością gospodarczą, w tym droga elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania Danych o Użytkownikach i ich działaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wypełnienie przez Użytkownika stosownego formularza,
  • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkownika pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Formularze

 1. CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. gromadzi Dane, w tym Dane Osobowe, udostępnione mu przez Użytkownika poprzez dobrowolne wypełnienie stosownego formularza, a także zapisywane w związku z tym przez Serwis Dane – informacje o parametrach połączenia Użytkownika, w tym oznaczenie czasu tego połączenia, adresu IP i inne.
 2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych, zarejestrowany przez CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 (poniżej), Dane udostępnione CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 5. Dane podane w formularzach mogą być udostępniane przez CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podmiotom trzecim realizującym usługi na rzecz CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. lub na jego zlecenie w zakresie niezbędnym celem wykonania usług na rzecz Użytkowników. W szczególności dotyczy to przekazywania Danych do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. współpracuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności w zakresie polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Wzór dostępny jest na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies ułatwiają między innymi rozwijanie Serwisu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Użytkowników.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Użytkownika. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików cookies może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.
 7. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. partnerów. Zalecamy przeczytanie Polityki Prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie, w tym wykorzystywania w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/settings/ads

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.