Polityka plików Cookies

Polityka plików Cookies – postanowienia ogólne

Zespół firmy CFI Systemy Informatyczne Sp. z o.o. dostawcy oprogramowania dla firm typu ERP, CRM, MRP, BI przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach CFI.PL oraz SYBICO.PL.

Gromadzone, w dziennikach logów i plikach cookies, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron za pomocą mechanizmu Cookies. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Przyjęta praktyka serwisów WWW zakłada, że przechowuje się zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Poniżej publikujemy wykaz informacji jakie mogą być przechowywane w plikach logów serwera WWW:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  • czas nadejścia zapytania,,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych www.cfi.pl oraz www.sybico.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek prywatnych informacji o użytkownikach serwisu. Pliki Cookies stosowane w serwisach  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji o użytkownikach mogących ich jednoznacznie zidentyfikować.

Postanowienia końcowe

Serwis CFI.pl oraz SYBICO.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów w domenach CFI.pl oraz SYBICO.pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Zadzwoń