Planowanie produkcji - system dla przedsiębiorstw - VENDO.ERP
ikona z kołem zębatym

Planowanie produkcji

podobnie jak jej monitorowanie, jest działaniem koniecznym z punktu widzenia utrzymania ciągłości procesu na ustalonym poziomie. I choć cele, dla którego podejmowany jest trud planowania mogą być różne, najbardziej powszechnym jest dążenie do jak najlepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa z jednoczesną minimalizacją przestojów i przezbrojeń, przy utrzymaniu optymalnego poziomu zapasów.

Kompleksowość planowania produkcji

Konieczne jest więc opracowanie planu, który swym zakresem wykracza poza samą produkcję, czyli planu kompleksowego. Wykorzystanie w tym celu VENDO.ERP jest szczególnie korzystne, zwłaszcza  w sytuacji rozbudowanych procesów logistycznych i produkcyjnych oraz złożonych powiązań zachodzących pomiędzy dostawami materiałów.

Dostęp do danych

Komplementarność systemu VENDO.ERP gwarantuje nieprzerwany obieg informacji i bieżący dostęp do aktualnych danych dotyczących stanów magazynowych, zaopatrzenia, dostępności pracowników, maszyn i urządzeń, narzędzi, planowanych przeglądów oraz wielu innych elementów które w procesie kompleksowego planowania produkcji są szczególnie istotne.

vendo-planowanie-img

Funkcje i korzyści

Kluczową funkcjonalnością jest agregowanie informacji dotyczących:

  • przyjętych zamówień,
  • zleceń produkcyjnych,
  • dostępności materiałów
  • mocy wytwórczych.

Bazowanie na wartościach archiwalnych i bieżących, przechowywanych i przetwarzanych w systemie pozwala na opracowanie planu, który będzie nie tylko kompleksowy, ale i elastyczny względem wszystkich zasobów niezbędnych do jego realizacji.

Szybkie i łatwe określenie istotnych z punktu widzenia procesu produkcyjnego wartości, takich jak:

Symulacja

Etap symulacji to wstępny etap planowania, skupiony głównie wokół obciążenia i wykorzystania zasobów. Jego celem jest ustalenie terminu realizacji zamówienia oraz określenie elementów warunkujących dotrzymanie wyznaczonego terminu. Symulacja przeprowadzana jest na podstawie karty wyrobu i zawartych w niej parametrów, przy czym system automatycznie określa domyślne normatywy, które potem zastaną nadpisane zgodnie z technologią.

vendo-planowanie-img

Planowanie kubełkowe

Czas określany w symulacji i definiowany w programie nazywany jest kubełkiem symulacyjnym. Kubełek może być jednodniowy, tygodniowy lub miesięczny. Zalecany przez nas sposób pracy bazuje na kubełkach tygodniowych.

Symulację na bazie kubełków przeprowadzać można :

  • w przód – zadany algorytm określa najbliższy możliwy termin realizacji zlecenia, przy czym wartością bazową jest data rozpoczęcia realizacji pierwszej operacji.
  • w tył – celem jest określenie daty rozpoczęcia zlecenia, ale wartością wyjściową, od której rozpoczynamy symulację jest ustalony termin jego zakończenia.

 

Więcej na temat planowania kubełkowego…

Inteligentne planowanie – VENDO.Alice

logo_Alice_pelne

VENDO.Alice jest odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową – wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (Artifical Intelligence) w procesie sterowania produkcją. Jest to system uczący się, którego głównym celem jest praktyczne zastosowanie dokonań w dziedzinie sztucznej inteligencji do stworzenia w pełni autonomicznego systemu potrafiącego doskonalić się przy pomocy zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i nabywania na tej podstawie nowej wiedzy.

ALICE podejmuje na bieżąco decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej, pracuje cały czas 365/24/7 i jest zawsze do dyspozycji.

Więcej na temat VENDO.Alice…

Alice

Planowanie operacyjne

Symulacja stanowi podstawę kolejnego etapu, czyli planowania operacyjnego (harmonogramowania).

 

Więcej na temat harmonogramowania produkcji

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.