https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/

Perspektywy ERP 2024

tagi:

ERP produkcja system ERP sztuczna inteligencja zarządzanie produkcją

opublikowano:

20.02.2024 r.

Klientocentryczność i technologiczne nowości

Rok 2023 nie tylko przyniósł nam znaczący wzrost, ale również stanowił czas intensywnego planowania i zarysowywania kierunków dalszego rozwoju firmy.

Zdajemy sobie sprawę, że dynamiczna ewolucja rynku wymaga stałego dostosowywania się do oczekiwań klientów oraz aktywnego uczestnictwa w rewolucji przemysłowej.

Perspektywy ERP - Raport 2024

Silna i stabilna pozycja

Z jednej strony odnotowaliśmy wzrost przychodów na poziomie kilkunastu procent r/r, co świadczy o naszym silnym zaangażowaniu oraz zdolności do efektywnej obsługi klientów. Jednak najbardziej zadowalający jest fakt, że przychody stałe urosły o ponad 20%, co potwierdza nasze umiejętności do utrzymania długoterminowych relacji z klientami oraz buduje silną i stabilną pozycję na rynku.

Nasze plany rozwoju opierają się na dwóch kluczowych obszarach. Po pierwsze, zamierzamy kontynuować dalszy rozwój naszych rozwiązań informatycznych opartych o platformę VENDO.ERP®, ze szczególnym naciskiem na innowacje związane z Przemysłem 4.0. Zauważyliśmy rosnącą świadomość przedsiębiorstw dotyczącą kluczowej roli, jaką odgrywają nowoczesne technologie w transformacji procesów produkcyjnych. Jako eksperci w produkcji, jesteśmy liderem w dostarczaniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dla firm produkcyjnych opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji. Naszym celem jest dostarczanie klientom narzędzi umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału Przemysłu 4.0.

Zdajemy sobie również sprawę, że oczekiwania klientów są kluczowym czynnikiem kształtującym naszą strategię. Dlatego planujemy kontynuować naszą praktykę słuchania i analizowania potrzeb klientów. To pozwoli nam lepiej dostosować nasze rozwiązania do ich indywidualnych wymagań. Klientocentryczne podejście stanowi fundament naszej działalności, a zadowolenie klienta i realizacja założonych przez nich celów biznesowych są dla nas priorytetem.

Drugim obszarem naszego planu rozwoju jest wzmocnienie zaangażowania w rozwój nowoczesnych technologii. Bardzo mocno rozwijamy kompetencje związane ze sztuczną inteligencją, analizą danych, mobilnością oraz multiplatformowością, żeby tworzyć kolejne i coraz lepsze narzędzia. Narzędzia, które pomagają przedsiębiorstwom efektywniej wykorzystywać dane, optymalizować procesy oraz wprowadzać innowacyjne podejścia do zarządzania produkcją i logistyką.

Zespół Spółki skupia się na ciągłym doskonaleniu umiejętności oraz poszukiwaniu najnowszych trendów branżowych, żeby sprostać przyszłym wyzwaniom klientów. Świadomi roli, jaką pełnią kompetentni pracownicy, inwestujemy w rozwój zespołu. Zachęcając do zdobywania nowych kwalifikacji i eksplorowania obszarów związanych z przyszłością technologii informatycznych.

Spółka CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP® nie tylko odniosła sukcesy w roku 2023, ale także z wyprzedzeniem planuje swoją przyszłość. Koncentrujemy się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klientów oraz bierzemy czynny udział w rewolucji przemysłowej. Wprowadzamy do naszych kolejnych produktów elementy sztucznej inteligencji, mobilności i wieloplatformowości. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania, gotowi do dalszego rozwoju i tworzenia nowych standardów w dziedzinie technologii informatycznych.


Pełny raport do pobrania ze strony ERP-view.pl