Personel - Vendo ERP
ikona

VENDO.ERP Personel

to samodzielny program kadrowo-płacowy wspomagający kompleksowe zarządzanie płacami i danymi kadrowymi pracowników. Umożliwia prowadzenie kartoteki osobowej pracowników, rejestrację i wydruk umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Ewidencjonuje czas pracy i zapewnia pełną kontrolę przysługującego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Dynamicznie wylicza staż pracy oraz tworzy i weryfikuje dowolne rozliczenia: listy płac, absencji i świadczeń.

Automatyzacja

Jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, systemem e-Deklaracje oraz systemami bankowości elektronicznej. Automatyzuje i w znacznym stopniu ułatwia przygotowanie odpowiednich zestawień i deklaracji dla US, ZUS, NFZ, GUS oraz PFRON.

Zgodność z przepisami

Zapewnia pełną zgodność realizowanych procesów z obowiązującymi przepisami, w szczególności w obszarze prawa pracy, a także regulacjami podatkowymi czy przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych lub chorobowych.

Integracja

Integracja rozwiązania z pozostałymi modułami VENDO.ERP zapewnia sprawny obieg informacji i eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych, co przyczynia się do obniżenia poziomu błędów.

Możliwości

 • generowanie i weryfikacja listy płac i związanych z nią rozliczeń
 • definiowanie zasad podlegania i proporcji finansowania składek ZUS
 • prowadzenie kartotek zatrudnionych, rejestru umów cywilnoprawnych
 • emisja i zapis dokumentów kadrowych
 • obsługa e-Deklaracji
 • obsługa sprawozdań GUS
 • rozliczanie właścicieli, PIT i ZUS
 • dostęp do raportów i zestawień kadrowych i finansowo-księgowych
 • eksport i import do i z programu Płatnik

Korzyści

 • usprawnienie i optymalizacja realizowanych procesów kadrowych
 • wysoka rzetelność przetwarzania danych
 • precyzyjne wyliczanie listy płac i związanych z nią rozliczeń
 • obniżenie poziomu błędów
 • krótszy czas i niższa pracochłonność przygotowywania raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • redukcja dokumentacji papierowej
 • gwarancja działania zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • niskokosztowe, elektroniczne dostarczanie danych do urzędów
 • możliwość kontroli poziomu wykorzystania urlopów
 • wyższa efektywności pracy działu kadr i płac

VENDO.ERP Personel

to jeden z elementów kompleksowego systemu VENDO.ERP. Niezależnie od szerokich możliwości współpracy z pozostałymi modułami, jest on programem całkowicie samodzielnym, a do prawidłowego funkcjonowania i pełnego wykorzystania jego możliwości nie jest konieczne instalowanie innych programów pakietu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.