https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta

Zlecenia i technologia

Produkcja MRP

Vendo.ERP Produkcja zarządza produkcją na każdym etapie: od kalkulacji, wystawienia zlecenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, zaopatrzenie materiałowe, planowanie i harmonogramowanie produkcji, bieżącą rejestrację wykonania, po rozliczenie i raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej. Umożliwia prowadzenie prostych przebiegów produkcyjnych jak i bardzo skomplikowanych procesów technologicznych dla złożonej produkcji jednostkowej. Optymalne planowanie, bieżąca kontrola zaawansowania poszczególnych zleceń zapewnia zmniejszenie kosztów oraz terminową realizację zamówień.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi