https://www.cfi.pl/formularz-podziekowanie/
Ikona
Ikona Strefa klienta
Ikona Umów prezentację

Vendo.Cassandra Lean Managment i 5S

Vendo.Cassandra to predyktywne oprogramowanie analityczne wykorzystujące sztuczną inteligencję, które przewiduje przyszłe zachowanie pracowników oraz organizacji. Pomaga w tworzeniu wzorców zachowań np. operatorów maszyn i odpowiada za poprawę wyników w obszarach takich jak bezpieczeństwo, straty, zarządzanie i nie tylko. Modele predykcyjne wykorzystuje również do gamifikacji wdrożeń Lean Management. Jej działanie docelowo eliminuje wypadki, przewidując, co się stanie, zanim jeszcze się wydarzą, i podejmując niezbędne środki zapobiegawczy, aby ich uniknąć.
Cassandra wspiera wdrożenie Lean Management do ekosystemu firmy. Stale monitoruje pracę pracowników, podnosi ich kwalifikacje, pomaga unikać błędów i wypadków, a do tego zwiększa motywację do zmian. Na podstawie ogromu danych pochodzących z sensorów organizacji, systemu ERP, kamer, czujników pozwala budować modele predykcyjne zachowań.
Sztuczna inteligencja pomaga podnosić kwalifikacje, poprzez programy rozwojowe dedykowane pracownikom, którzy ich potrzebują. Motywuje do zmian, ponieważ opiera się o filozofię pozytywnej informacji zwrotnej, która zachęca ludzi do działania lepiej niż wcześniej. No i na koniec: Cassandra może współpracować z każdym systemem ERP, niezależnie od producenta!